SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. szeptember 15., csütörtök

The Face of God After Auschwitz (Isten arca Auschwitz után)


Nem csak mi tartjuk vallásnak az ún. holokausztot - számos zsidó is
A hivatalos holotörténészek és általában a zsidók hevesen tiltakoznak, amikor a revizionisták a holokausztot valláshoz hasonlítják, melynek megvannak a maga templomai („holokauszt-emlékközpontok”), papjai („holokauszt-történészek”), rítusai („holokauszt-megemlékezések”), szent szövegei (a „visszaemlékezések”) és zarándokhelyei (az egykori „haláltáborok”). De hogy az ún. holokausztot mennyire vallásnak tekintik sokan a zsidók közül is, arra nézve álljanak itt elrettentő példának Ignaz Maybaum rabbi gondolatai.
Maybaum 1965-ben jelentette meg The Face of God After Auschwitz (Isten arca Auschwitz után) című könyvét. A mű 36. oldalán a következő mélyenszántó megállapításokat találjuk:
„A modern emberiség Golgotája Auschwitz. A római korban használatos kivégzőeszközt, a keresztet felváltotta a gázkamra.”
A 71. oldalon pedig az alábbiakat olvassuk:
"Auschwitzban a zsidó nép a főpap és az áldozati bárány szerepét egyszerre töltötte be. A zsidók mások bűneiért haltak meg.”
„…a kereszt elmúlt időket idéz; Auschwitz a valóság. Mindaz, ami ott történt, az egész emberiség szeme előtt játszódott le. A pap nem képes megküzdeni a Gonosszal, de elháríthatatlan akadályt jelent a Gonosz útjában. A pap láthatóvá teszi a Gonoszt, mivel a szenvedés, amit a gonosz ember okoz, lehetővé teszi számukra a Gonosz leleplezését. A pap áldozata és a történelem bizonyos fordulópontjain maga a feláldozott pap lesz a vezeklés az emberiség bűneiért. Auschwitzban a mártíriumot szenvedett zsidó nép az eljövendő generációk helyett szenvedett.” (Az eredetit lásd cikkünk alatt.)
Ha pedig bárki is azzal érvelne, hogy Ignaz Maybaum réges-régen írta le gondolatait, és egyébként sem kell őt komolyan venni, álljon itt egy másik idézet egy 1997-ben megjelent könyvből. Dan Cohn-Sherbok The Crucufied Jew: Twenty Centuries of Christian Anti-semitism (A keresztrefeszített zsidó: a keresztény antiszemitizmus kétezer éve) című művében (a 231. és 232. oldalon) az alábbi áttekintést kapjuk Ignaz Maybaum professzor nézeteiről:
„A brit zsidó teológus, Ignaz Maybaum úgy véli, a zsidók a koncentrációs táborokban az emberiség bűneiért haltak meg, mint az Isten szenvedő szolgái és áldozati bárányai. Maybaum számára Auschwitz a Golgota megfelelője, és a nácikra úgy tekint, mint akik végrehajtották Isten akaratát. Nabukadonozorhoz hasonlóan, akit Jeremiás (27:6) úgy ír le, mint Isten szolgálóját. Maybaum szerint Hitler is az isteni terv megvalósításának eszköze volt a bűnös világ megtisztítása felé vezető úton. Istent úgy mutatja be, mint egy sebészt, aki végrehajtotta a szükséges operációt, és kivágott Izrael testéből egy darabot, az emberiség egészének megmentése céljából. A zsidók tehát azért szenvedtek, hogy megvalósuljon Isten uralma az egész Földön és annak népei felett; a zsidók Isten által elrendelt missziója, hogy a történelmi haladás ügyét szolgálják, és az emberiséget egy új korszakba vezessék.”
Kérdésünk: várhatunk-e valódi, az igazság feltárására irányuló tudományos kutatómunkát egy olyan történelmi kérdéskörben, amelyre számosan a zsidók közül vallási jellegű eseménysorozatként tekintenek?
Perge Ottó - Kuruc.info
Függelék: a két idézett szöveg eredetiben: