SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. június 4., szombat

Cion Prorokolljai *KIEGÉSZITÉS*II AZ UJ HAZA


Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznekA fölhívás megismétlése 1947-ből
Megjelent a Star c. lengyel lapban; elhangzott 1919 március 20-án egy lembergi zsidó gyűlésen.

A szónok:
Testvéreim!
Az izraeliták a 19. század óta küzdenek a világhatalomért, melyet maga az Isten ígért meg Ábrahámnak. Eddig a kereszt hatalmaskodott a zsidók felett, ez utóbbiak a világ minden részében szétszóródva hosszú idő óta a legkegyetlenebb üldözések tárgyai voltak, de most remélhetünk. Az a tény, hogy azoké az ország és tulajdonukat képezi. Izrael napról napra hatalmasabb lesz, nekünk zsidóknak sikerült kezünkbe keríteni a világbörze leghatalmasabb központjait. Ha a zsidók mindenütt a nagytőke fölött rendelkeznek, az összes államok el vannak adósodva, akik arra kényszerülnek, hogy bányáikat, vonataikat, gyáraikat lekössék a zsidóknak. Most már csak az van hátra, hogy a földbirtokok is teljesen zsidó kézre kerüljenek, főleg a latifundiumok. A nagybirtokok is teljesen zsidó kézbe mentek át, úgy, hogy azokon a dolgozó munkások temérdek jövedelmet hajtanak a zsidóknak. Ma már mi vagyunk a leghatalmasabbak. Igaz ugyan, hogy sok zsidó megkeresztelkedett, de ez is csak arra jó, hogy még jobban növeljék a hatalmukat, mert az soha nem szűnik meg zsidóknak lenni. El fog jönni azaz idő is, mikor a keresztények szívesen lennének zsidókká, de akkor a nép utálattal fogja őket visszalökni magától. A legádázabb harcot első sorban a katolikus klérussal fogja vívni. Fel fogjuk használni a gúnyt, gyalázkodást, botrányt, történettel fogjuk beszennyezni s ily módon tesszük ki a világ nevetésének. Azután hatalmunkba kerítjük az iskolákat. A kereszténység eddigi irányítását el kell törölni, az egyház el fogja veszíteni befolyását. Szegénnyé tesszük és annak vagyona is a zsidóké lesz.
Zsidók - Izrael népei 


Hatalmas szövetségesünkké váltak a forradalmi idők. Ha most mindnyájan össze tartunk és nem tartjuk magunkat magyar zsidóknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki is, megépítjük Júdeát. Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat is sorainkból töltsük be. Ne magyarosítsátok többé neveiteket, átok a kikeresztelkedőkre. Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége lesz. Új hazát nyerünk a Duna-Tisza közén. Látogassátok a szent egyleteket, ez mindenkinek, minden igaz hitű zsidónak megfelelő helyet biztosít az új államban. Szamuelly megvéd, ne féljetek, pogrom itt sohasem lesz. Agitáljatok az új hazáért, "THEESRE" , hazánk csillaga nekünk világít.
A fentieket a Budavári Palota Holocaust Magyarországon c. kiállításán lehetett olvasni.

A fönti fölhívás 1947-ben megismétlődött:
Zsidók -Izrael népe!
Hatalmas szövetségünkké váltak a forradalmi idők. Ha mindnyájan összefogunk, és nem tartjuk magunkat magyaroknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki, megépíthetjük Judeát.
Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat és a kulcspozíciókat kizárólag a mi sorainkból töltsék be. Ne magyarosítsátok többé a neveteket. Átok a a kikeresztelkedőkre! Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége van. Új hazát nyertünk a Duna-Tisza közén. Jelszavunk, minden zsidónak megfelelő helyet az új hazában.
Taki József
a Fáklya c. politikai hetilap vezetője
1947 május 11.
Császár Jolika-a mai idők szocija
Császár Józsefné, a volt BM-személyzetis a belügyi iratok feldolgozásának végeztével egy rendészeti alapítvány élén érvényesíti befolyását.

www.magyarhirlap.hu/images/ups/58/58705.jpg
Császár Józsefné 1995-ben az Eörsi és Társa (Eörsi Mátyás és Bauer Körmös Miklós) ügyvédi iroda kérésére rendőr ezredesként igazolást állított ki, miszerint a hajdani ÁVH-ban nem volt megengedett a gyanúsítottak bántalmazása .
Jolika korábban haszonélvezője volt a vámcsaló Egymásért Egy-Másért Alapítvány üzelmeinek is.
"Nyilvánvalónak tetszett, hogy amíg dr. Császár Józsefné rendőr ezredes folytatódik, addig a távárisi sem lehet konyec" - 2005. januári cikkünk után így vont párhuzamot a személyzetis karrierje és a rendszerváltás között a Népszabadság publicisztikai rovatának vezetője. Révész Sándor 2005. decemberi szavai mindmáig nem vesztettek érvényükből. Császárné született Lábass Jolán az állambiztonsági iratok feldolgozásának végeztével is a tárca környékén maradt, sőt napjainkban a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány (NBA) vezetőjeként újult erővel érvényesíti kapcsolatait.
JOLIKA ÖRÖK
Mielőtt megismernénk az NBA tevékenységét, fel kell idézni Császárné karitatív nekibuzdulásának előzményeit. Miután a volt személyzetist 1999-ben fél évszázadnyi BM-es múlt után nyugdíjazták, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ) Érted, Értem, Értünk Alapítványának vezetőjeként tette nélkülözhetetlenné magát. Sorra szervezte a rendőröknek a kulturális programokat és sürgölődött a szociális ellátásuk körül, miközben lankadatlanul terjesztette ki hatalmát az egyenruhások körében. "Gondoskodik az embereiről, előléptetésre javasol; mintha ma is a Belügyminisztérium személyzetise lenne" - állítja rendőrségi informátorunk.
Az ismerői által Jolikaként emlegetett asszony befolyása olyan mértéket öltött, hogy - a rendőr-szakszervezeti vezetők tanácskozásainak mindeddig nyilvánosságot nem látott jegyzőkönyvei szerint - az már az alapítvány létrehozóinak rosszallását is kiváltotta. "Császárné intézményesíteni akarja magát!" - fakadt ki egyikük 2001-ben, a BRDSZ intézőbizottságának ülésén, egy kurátor pedig nehezményezte, hogy Császárné "összbelügyi szinten terjeszti ki egyszemélyes tevékenységét". A BRDSZ illetékesei kifogásolták, hogy az alapítvány kevés figyelmet szentel a szakszervezeti tagok és családjuk támogatására, de gondok támadtak a pénzügyi elszámolással és a törvényességgel is. A vita akkor fajult el, amikor kiderült: az alapítvány a BRDSZ pénzéből nem magyar, hanem ukrán gyerekek üdülését szponzorálta . Császárnét végül a szakszervezet 2002 decemberében leváltotta a kuratórium éléről, és átszervezték az alapítvány vezetését.


CSALÁDI HÁLÓZAT
A régi időkből itt felejtett pártkáder nem maradt tétlen: 2003 elején a Magyar Rendészeti Sportszövetség által létrehozott Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány (NBA) elnöke lett. De nem ám holmi jelentéktelen szervezetecske élén találta magát; ezt jelzi, hogy amikor Lamperth Mónika belügyminiszter 2004-ben fizetésemelést kapott, a többletösszeg egy részét az NBA-nak utalta át. Császár Józsefné azóta is szervezi a hol a madárinfluenzáról, hol a helyes életvitelről szóló előadásokat a nyugdíjas belügyeseknek, gondoskodik a rendőri vezetők gyerekeinek üdültetéséről vagy a nagyszülők és unokák közös nyaraltatásáról, mely munkában többek közt Macskássy Izolda van a segítségére. (A jobbról az MSZP mellé leigazoló festő mélyen beleásta magát a rendészeti ügyekbe. Tavaly Lamperth Mónika nyitotta meg az egyik kiállítását, és Macskássy tervezte a minap megvert Kármán Irén olajbűnözésről szóló könyvének borítóját - hogy az ezért járó bevételt felajánlja a Nemzedékek Biztonságáért Alapítványnak.)
Császárné mellett egész családi hálózat áll. Lánya, Császár Judit a - minap átszervezett BM Központi Kórházhoz tartozó - Hévízi Rehabilitációs Intézet igazgatója, s annak az Arno Kft.-nek a tulajdonosa, amely a nemzetbiztonságiakkal kokettáló Egymásért Egy-másért Alapítvány fő kedvezményezettje volt. (Az Arno és a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 2005-2007-ben 14 millió forintot kapott a vámcsalásra szakosodott szervezettől.) Császárné unokája, Párvy Patrícia a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány munkatársa, illetve a Budapesti Rendészeti Sportegyesület fitballoktatója. A hölgy apja, Párvy Tivadar az MTI médiafigyelő osztályának vezetője - ám életrajzának ennél beszédesebb eleme, hogy 1990-ben a Nemzetbiztonsági Hivatal szóvivője volt.
A KORRUPCIÓ MELEGÁGYA
Az alapítvány rendezvényeinek visszatérő vendége az Ayala művésznéven ismert Illés István rendőr őrnagy - civilben Császár Judit egykori párja. A közönség szívét paródiákkal, dalokkal meghódító előadó pályáját a hetvenes években a Belügyminisztérium tanintézeténél kezdte, vezette a tárca könyvkiadóját, majd évekre visszafogta rendőri karrierjét, hogy a közelmúlttól a Budapesti Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Osztályán tevékenykedjék. Emellett baleset-megelőzés tárgykörében tréfás osztályfőnöki órákat tart az arra kíváncsiaknak, és Humorral a drog ellen című műsorával vesz részt a kábítószer elleni küzdelemben.
Császárnéék az elmúlt hetekben újabb anyagi erősítést kaptak. Májusban megszűnt az Orbán-kormány által 2001-ben egymilliárd forinttal létrehozott Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK), s a szervezet ingó vagyona most a Nemzedékek Biztonságáért Alapítványra szállt. A közalapítvány annak idején többek közt azért jött létre, hogy gátat vessen a belügyben elharapózó korrupciónak. Miután egyértelművé vált, hogy egyes körök az egyenruhások szponzorálásával vesztegetik meg a bűnüldözőket, döntés született: a rendészeti szervek csak olyan közalapítványon keresztül juthatnak támogatáshoz, mely nem áll kapcsolatban az érintett szervekkel és az adományozóval."Csökkent a közalapítvány állami támogatottsága, szűkültek a feladatai, az adományokból befolyó összegek sem a várt mértékben alakultak, a szervezet működési kiadásai igen magasak voltak" - indokolja lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatában a rendészeti minisztérium a szervezet megszüntetését. A sajtóosztálytól megtudjuk még, hogy a jövőben ők, illetve az önkormányzati tárca látja el a közalapítvány feladatait, s a Császár Józsefnéékra átszálló vagyon nem tesz ki többet egy gépkocsinál, számítógépeknél, egy fénymásolónál és egyéb irodai eszközöknél. A nyilatkozat már csak egy kérdésünkre marad adós a válasszal. Nevezetesen: a jövőben mi garantálja, hogy tisztázatlan pénzek korrupciós szándékkal ne kerülhessenek a rendőrséghez?
(Heti Válasz)
Egy szombathelyi építési vállalkozónak a kedvező döntésért cserébe, az elnyert munka után 10 százalékot kell “visszaadnia” a Fidesz helyi prominenseinek, Marton Zsolt és Szakály Gábor önkormányzati képviselőknek – állítja csütörtöki számában a Népszava egy birtokába került hangfelvételre hivatkozva.


Azóta egy második hangfelvétellel duzzad tovább a szombathelyi korrupciós botrány. Újabb hanganyagon egy szombathelyi vállalkozó Szakály Gábor és Marton Zsolt fideszes képviselőkhöz kér “beajánlást”. Az állítása szerint Szakállyal együtt plakátoló, de Martonnal is jó kapcsolatot ápoló “beajánló” – akit a hangfelvételen “Árpinak” neveznek – azt ecseteli, hogyan lehet nagyot szakítani a közpénzekből.
Az újabb felvételen Marton Zsolt és Szakály Gábor közeli barátja, Horváth Árpád, a Perint-Fa Bt. beltagja beszél, mint “bennfentes”. Az érdeklődő vállalkozó azt tudakolja “Árpitól”, hogyan lehet Savaria Rehab-Team-es munkát szerezni, illetve mennyit kell a megnyert felújítások után leadni “a Szakinak és a Martonnak”. Árpád szerint tíz százalékot.

 A férfi azt is elmondja, hogy előző nap “Szakival” plakátolt. Feltehetően itt az önkormányzati kampányban a Fidesznek nyújtott segítségére utal. A beszélgetés nagyobb részében “Árpi” arról értekezik a másik vállalkozóval, hogy az intézményi felújítások bontott ablakokkal is megoldhatók. Ezekről a felvételen az hangzik el: “elég sok van belőlük és olyan 10-12 millió értékben”. “Most mennyit kér ez a Szakály ez a Marton” – forszírozza tovább a költségeket a leendő pályázó. “Tíz százalékot kérnek” – hangzik a válasz. Az előleg kérdésére ez a hangfelvétel is visszautal: “Ha a Rehab Team-en megy keresztül, akkor 30 százalék, azt hiszem. Szerződéskötéstől másnap már a számlán van. De ott nincs gond” – magyarázza a “beajánló”. Többször szóba kerül egy bizonyos “Zoli” és “Erika” is, akik a “Savaria Rehab-Team-nél vannak.” A Savaria Rehab-Team ügyvezető igazgatója, Stankovics Erika, beszerző-logisztikusa pedig információink szerint az a Veres Zoltán, aki Marton Zsolt bizalmasa. Őt az előző hangfelvételen is megemlítik.
Szakály Gábor “nem ér rá” az üggyel foglalkozni – legalábbis ezt válaszolta a nyilvánosságra került, első hangfelvétellel kapcsolatban. Szakály azt kérte, bizottsági munkájáról kérdezzék, mert mással kapcsolatban “nincs képben”. A tegnapi szombathelyi közgyűlésen Marton Zsolt a Népszava birtokába került hangfelvételt Orson Welles rádiójátékához hasonlította. A Savaria Rehab-Team felháborodott dolgozói is megérkeztek, hogy demonstráljanak a “lejárató kampány” ellen. Rövid szereplésük illeszkedett a Fidesz által felépített, teátrális jelenetsorba. Marton után Ágh Péter, a Fidelitas elnöke, helyi képviselő méltatlannak nevezte posztjára Ipkovich György szocialista polgármestert, aki épp ezen a napon tervezett búcsúajándékot átadni a képviselőknek a ciklus utolsó ülése alkalmából. “Az ajándékokat postán veszi át a Fidesz-KDNP” – mondta a fiatal politikus, majd hozzátette, nyomravezetői díjat tűznek ki (az első) felvételen hallható hölgyre. Szerinte a szocialisták rendelték meg a hangfelvételt. Ipkovich azt azért megjegyezte a korrupciós botránnyal kapcsolatban, hogy a jobboldali többség olyan átláthatatlanná tette az önkormányzati cégeket, hogy ő nem nyugodt, és ezért vizsgálatot indít. Ismert, bár a várost MSZP-s politikus vezeti, a közgyűlésben jobboldali többség van.
Szombathelyi tartózkodásunk alatt sikerült kapcsolatba lépni a hangfelvételeket küldő informátorral, aki reagált a Fidesz és a Savaria Rehab-Team Kft. álláspontjára, mely szerint hamisított, megrendezett felvételekről lehet szó. Szerinte a felvételek hitelességét alátámasztja, hogy birtokában vannak az eredeti felvevő eszközök, illetve több további terhelő felvétel áll rendelkezésére. A továbbiakat már a hatóságoknak kívánja eljuttatni, ha azok egyáltalán nyomozni kezdenek az ügyben.


Ez igencsak valószínű, hiszen nemcsak a Fidesz és a Savaria Rehab-Team helyezett kilátásba feljelentést, hanem a helyi MSZP is. A szocialisták azért, hogy az ügy részleteit rendőrségi vizsgálat tárhassa fel. Egyúttal felszólították a Fideszt, tisztázza képviselőit, akik előkelő helyen szerepelnek a szombathelyi Fidesz listáján is.
forrás:Népszava
POSTA