SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. június 19., vasárnap

CION KÖRÖSZT-LÉNY.
Németh Sándor: Az „igazi keresztény” kötelessége Izrael támogatása!
CION MESÉI SANYITOL
Németh Sándor, a Hit Gyülekezete elnevezésű cionista szekta „vezető  lelkésze”, pünkösd alkalmából egy cikket izzadott ki magából, mely megjelent a Hetek című lap weboldalán is. Mondanom sem kell, nem különösebben érdekes az egész, de aligha akad olyan ember széles e világon, aki eredeti, magvas gondolatokat várna Németh Sándortól.
Természetesen Németh Sándor sem tör filozófusi vagy teológusi babérokra. Beéri ő azzal, hogy a Hit Gyülekezete vezetőjeként jelentős fizetést tesz zsebre, és kényelmes életkörülményeket biztosít saját magának. Cserében pedig annyit kell tennie, hogy keresztény retorikával és a hatáskeltés különböző eszközeivel elbolondítsa és a cionista érdekek szolgálatába állítsa a történelmi felekezetek elbizonytalanodott híveit, vagy a valamilyen hitre, közösségre vágyó, sehová sem tartozó, tájékozatlan embereket. 


Németh Sándor: Ez az a nap – élő, égető tapasztalat című cikkének legfőbb megállapításai ugyanis a következők: „Már a modern zsidó állam létezése és küzdelme ellenségeivel, sőt az egész világgal szemben a Megváltás előkészítő szakaszához tartozik, melyben számos esemény közvetlenül szoros összefüggésben áll Isten utolsó napokra vonatkozó kijelentéseivel.
Az igazi keresztényeknek adósságuk és egyben kötelességük Izrael alapvető céljainak támogatása, védelmezése. Az egyháznak hirdetnie kell a világban a zsidók Ígéret földjére való visszatérésének, a föld birtokbavételének, a zsidó állam és Jeruzsálem rendeltetésének egész emberiségre vonatkozó profetikus jelentéstartalmát, az eljövendő földi messiási korra való vonatkozásait.”
Ebben a stilisztikai szempontból nem éppen fényesre sikeredett bekezdésben Németh Sándor barátunk leszögezi az úgynevezett „keresztény cionizmus” alaptételeit, melyek az alábbi négy pontban foglalhatók össze:
1. Amióta létrejött a modern Izrael, (vagyis 1948 óta) a Megváltás előkészítő szakaszát éljük.
2. Az” igazi keresztények” kötelessége Izrael támogatása.
3. Az „igazi keresztény” egyházaknak folyamatosan hirdetniük kell, hogy a zsidók joggal tartanak igényt Palesztinára.
4. A zsidó állam ellenségei felett aratott győzelme Jézus visszatérésének alapfeltétele. (Erre a „keresztény cionista” dogmára a cikk csak utal.)


Németh Sándort és bandáját a „keresztény cionizmus” hazai elterjesztéséért tartják és fizetik. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon a történelmi egyházak berkeiben milyen befolyással rendelkezik ez cionista érdekeket kiszolgáló, hamis ideológia?  Számíthatunk –e arra, hogy a katolikus, református és az evangélikus felekezetek papjai között is egyre többen lesznek, akik híveik feltétlen kötelességévé teszik Izrael és a cionizmus ügyének lelkes támogatását?
Perge Ottó