SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. december 3., szombat

DRAKULA CSAPATA NYOMUL .*RAPTOR A MENTOR*


Románia következő királyaként emlegeti Károly walesi herceget a nemzetközi sajtó

A Bilderberg-csoport titokzatos tervei?

Mi a közös Barack Obamában, Károly hercegben vagy Luxemburgi Zsigmondban? Mindannyian kötődnek valahogyan a Drakula rémtörténeteit megihlető Vlad Tepes fejedelemhez, és szereplői egy, a román monarchia feltámasztásáról szóló elméletnek.
Amikor 1927-ben meghalt I. Ferdinánd román király, éppen unokája, a hatéves Mihály lett a román trón örököse. Mihály apja, II. Károly házasságtörése miatt nem uralkodhatott, ezért az állam élére került gyermek helyett három évig régensek irányították az országot. 1930-ban aztán II. Károly mégis Románia élére állt – s végül csak tíz év után, Ion Antonescu marsall puccsa miatt távozott a hatalomból. Ekkor ülhetett vissza fia – az immár 18 éves Mihály – a trónra, de helyette a fasiszta Antonescu irányította a népet, mígnem a fiatal király 1944 augusztusában – a marsallt letartóztatva – hadba lépett Németország ellen.

A szovjetek mégis megszállták országát, s nyomásukra az uralkodó a kommunistákat bízta meg a kormányalakítással. Valódi hatalma ismét nem volt, és amikor megpróbálta ellehetetleníteni a kormányt, a kommunisták 1947 decemberében felszólították a trón elhagyására. Mihály néhány nap múltán lemondott, s országából kiutasítva Svájcban élt 1997-ig, mert a posztkommunista román hatalom sem merte beengedni hazájába. I. Mihály ugyan végül visszaköltözött Romániába, de a szomszédban ma nemhogy a királyi, de még az arisztokrata lét sem könnyű.


A munkásököl csak befejezte


„A kommunista rendszer két-három nemzedéke kitörölte az emberek gondolkodásából az értékrendszert, melyet az arisztokrácia képviselt. Ma már Erdélyben kevés valódi főnemes él, s mindanyiuknak meg kell küzdeniük helyükért a mai társadalomban” – mondja lapunknak a ma már a székelyföldi Kőröspatakon és Miklósváron élő Kálnoky Tibor gróf, akinek minden mondatát jól példázza családja egykori – és mai – sorsa. Őket is száműzték – ráadásul nem is a kommunisták, hanem éppen I. Mihály apja.

A munkásököl csak befejezte azt, amit II. Károly elkezdett. Az uralkodó 1938-ban toloncolta ki a nyugati hírügynökségeket tudósító, s ezért kémkedéssel vádolt nagyapa, Kálnoky Hugó nemesi családját a Székelyföldről. Tibor már Németországban született, s csak a kilencvenes évek derekán tért haza. Így viszont valamelyest emelkedni kezdett a száz négyzetkilométerre eső jelenkori nemesek száma Erdélyben, s egyre többször kezdett megfordulni a Kálnoky család birtokán rokonként és barátként a brit korona korábbi várományosa, Károly herceg is.

Nem telt el sok idő azonban, s a Kálnokyakat ismét elérte a sors különös fintora: felröppent a hír, hogy a trónt, amelyen 73 évvel korábban megszületett a családjuk sorsát megpecsételő kitoloncolási határozat, akár Károly is elfoglalhatja. Legalábbis a herceget mostanában – III. Károlyként – Románia következő uralkodójaként emlegeti előszeretettel a nemzetközi és a román sajtó.


Rokonom, a Karóba húzó


A herceg román trónra ültetésének ötletét először Tom Gallagher brit történész és publicista dobta be a köztudatba még 2006-ban a Romania Libera című napilapban. Állítólag az I. Mihályból kiábrándult román monarchisták kérték fel az angol főnemest, álljon az általa amúgy is megkedvelt ország élére. Károly válasza nem ismert, de időközben élete teljesen összefonódott a románokéval, s megszerzett számos erdélyi ingatlant is.

Már éppen feledésbe merült volna a „III. Károly” szcenárió, amikor a közelmúltban berobbant az éterbe a Travel Chanel televízió Wild Carpathia (Vad Kárpátok) című dokumentumfilmje Romániáról. A filmben megszólaltatták Károly herceget is, aki egyenesen a véres emlékű Vlad Tepes (Karóba húzó Vlad) fejedelem leszármazottjaként mutatkozott be. (E kegyetlen román uralkodó történetei ihlették Bram Stoker 1897-es regényét, a Drakulát.)

Károly kijelentése valósággal feltüzelte a román sajtót, amely rögtön összefüggésbe hozta nyilatkozatát azzal, hogy a brit trónörökös éppen akkoriban mondott le elsőszülött fia, William herceg javára a brit koronáról. Érdekes továbbá az is, hogy a film bukaresti bemutatóján jelen voltak a Román Királyi Ház képviselői, de Elena Udrea turisztikai miniszter is. (A tárcavezető november közepén Londonban ismét találkozott a herceggel.)


Riadókészültség a titkosszolgálatoknál


A film bemutatója előtt négy nappal, október 27-én a Ziua de Cluj kolozsvári napilap Károly, román uralkodó címmel terjedelmes cikket közölt értesüléseiről, melyek szerint nyugati nagyhatalmak kancelláriáiban kidolgozták a román monarchia újbóli felállításának tervét, s ezért a román hírszerzésnél teljes a riadókészültség.

Kitért a lap arra is, hogy miközben a Román Királyi Ház, amelyet rokoni szálak fűznek a brit uralkodókhoz, folyamatosan Traian Basescu államfő célkeresztjében áll, Károly herceg mégis megfizethetetlen szolgálatot tesz Romániának: akkor beszél Erdélyről Európa egyedülálló ékességeként a nemzetközi nyilvánosság előtt, amikor a hozzá hasonló kékvérűek szinte minden szavát issza a világ.

Az esetleges trónutódlást ugyan nem részletezi a Ziua, de idézi Virgil Tarau kolozsvári történészt, aki szerint Romániában ma a hatalomgyakorlás módozatait csakis népszavazással lehet megváltoztatni. Még annak ellenére is, hogy I. Mihály négy éve kiegészítette a Királyi Ház Statútumát azzal, hogy női elsőszülött is trónra ülhessen, helyzetbe hozva ezzel lányát, Margit hercegnőt. Ellentmondást szül azonban az, hogy az ortodox vallás – amelyhez új statútuma bevezetője szerint I. Mihály a döntéseit igazítja – megtiltja a nőknek, hogy uralkodhassanak.


Mindenki mindenkivel, de főleg Vlad Tepessel


Hogy kik lehetnek a titokzatos összeesküvők, arra egy másik, ugyancsak kolozsvári történész, Doru Radosav mutatott rá: a Windsor-ház és a Tepes család közti kötelék magyar vérvonalon alakult ki, miután a Segesváron született Vlad első felesége Báthory-lány volt, második nejét a Szilágyi-klánból vette el, míg harmadik felesége Mátyás király unokatestvére volt.

A Daily Mail brit bulvárlap pedig arra is kitért: a Windsor-ház és Tepes családjának közös jellemzője a ritkán előforduló porfíria, vagyis az úgynevezett vámpír-kór, a vashiányosságot előidéző betegség. Sir Laurence Gardner skót családfakutató azonban még messzibbre nyúlt, amikor arra utalt, hogy a vérengző román fejedelem apja a Sárkány Lovagrendet megalapító Luxemburgi Zsigmond magyar király, későbbi német-római császár követője volt. Körvonalazódik egyfajta összeesküvés-elmélet is, amikor a lap azt hangsúlyozza: a rend ma is szoros kapcsolatban áll az Európai Nemesi Szövetséggel, amely a befolyásos személyekből álló, titokzatos Bilderberg-csoport létrehozása mögött áll.

A Mail kitér arra is, hogy az eddigi amerikai elnököket rokoni szálak fűzik a francia vagy a brit királyi házakhoz, amit alátámasztani látszik a Burke's Peerage & Baronetage, az európai arisztokraták nagykönyve is. Ez alapján írta Robert Barrett brit családfakutató 2008-ban a People magazinban azt, hogy Barack Obama jelenlegi amerikai elnök anyja, Ann éppen a windsori hercegnő rokona. Az infowars.com amerikai portál pedig már 2004-ben levezette, hogy Károly hercegen keresztül idősebb George Bush, valamint az amerikai elnökségre korábban pályázó John Kerry is Tepes leszármazottja.


Angol humor


Kálnoky Tibor azonban csak mosolyog mindezen. Megkérdeztük tőle, elképzelhetőnek tartja-e, hogy Charles herceg III.Károlyként Románia trónjára üljön? – A sajtó egyre dúsabb fantáziával rendelkezik. Kitaláció – válaszolta kimérten. Arra is kíváncsiak voltunk, van-e szerinte annak különösebb üzenete, hogy Károly herceg a Travel Chanelnek éppen Tepeshez fűződő rokonságáról beszélt? – Ez csupán egy angolos humorú vicc volt – mondta Kálnoky Tibor.
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51582
Abban azonban megegyeztünk, hogy az arisztokrácia – értékrendjével és kapcsolataival – számottevően kiegeszíthetné és segíthetné a politikai vezetőket népük felemelése érdekében. – A nemesség által képviselt értékrendet – melyet Kálnoky gróf szerint a vallásos értékrend is jellemez – most már egyfajta »nemzeti kincsként« kellene kezelni.

Nagy gond azonban, hogy ehelyett a nemesség inkább a társadalom divatos hóbortjává válik, s inkább azok hiúságát elegíti ki, akiknek nincs túl sok közük sem az arisztokráciához, sem annak értékrendszeréhez. A nemesség nem versenytársa a politikumnak, de sikeresen segíthetné egy nép hírnevének nemzetközi kialakítását – fejtette ki a székely nemes.

Végigtekintve Vlad Tepes mai „rokonainak” tekintélyes listáján, kétségünk nem lehet a szereplők képességeit illetően, s miután Károly herceg gyakran nevezte szükségesnek a transzszilván erdők kifosztásának visszaszorítását, már csak az elégséges lenne, ha e célkitűzése sikeresnek bizonyul.

Hargitai Mátyás NYOMÁN