SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. március 2., péntek

Aki a történelemből nem tanult..Aki a történelemből nem tanult...
Aki a történelemből nem tanult...Szeptember 17-ét írunk, „egy békés, tiltakozó gyülekezet” - havi rendszerességgel tervezte megmozdulásait - a Wicca, Kabbala, és a Luciferes gyülekezet tagjai és szimpatizánsai. - A Lucifer nevezetű gyülekezetet a tagjai és szimpatizánsai különösen a rituálék rendezéseiért kedvelik - a tiltakozást egy nagyváros hatalmi központjában, ahol a globalista gazdasági uralkodók főhadiszállása található. Egy olyan központban, melyhez hasonló, ez időben a világon nem létezett.

Az ország maga, már három éve, egy mély gazdasági recesszióval küzd. Gyárak és termelési egységek sorozata zárja be kapuit. A dolgozók 36 százaléka elvesztette munkahelyét. Az államadóság olyan magas, hogy a törlesztése a bankok felé lehetetlenné vált. Az infláció a jövedelem vásárlási értékét 50%-ra csökkentette. Egy volt nagy nemzet jövője, szinte kilátástalanná vált.
A tüntetők által közvetített üzenet igen csak egyszerű, „a dolgozó nép”, anélkül hogy észrevette volna, a nagyvállalkozók rabszolgája lett, melynek következtében az1%, az uralkodói réteg vagyonát, a maradék 99%-ka, a „nép”, (a birka) megteremtette.
Ezt a tüntetést nem egy egyszeri alkalomra szervezték. A tüntetéseket hónapról-hónapra, városról-városra és nem utolsó sorban, majd más országokra kiterjesztve is tervezték. (Marx: „világ proletárjai egyesüljetek!”)

Ha valaki arra gondol, hogy az előbb leírtak az Occupy Wall Street mozgalmat röviden foglalja össze, akkor igen csak nagy tévedésbe van. A leírtak, a pontos lefolyása a „vörös októberi” szovjet forradalomnak, mely végülis, aRomanov Miklós cár által vezetett Orosz Birodalombukásához vezetett.

A szakirodalomban és a mai világban, a net hálózaton, elegendő anyagot lehet találni az 1917-es „vörös” orosz forradalom lefolyásáról.
Csak röviden: Oroszország háborút folytatott, melynek következtében, egy országot átfogó szociálgazdasági -és politikai krízisbe került, amin, a hatalmon levők már képtelenek voltak uralkodni. Az ipari és a szállítási ágazat padlóra került. A vállalkozók mindent megtettek az életben maradásért. Az ipari termelés az előző évhez képest, 1917-ben 36%-kal visszaesett. Szeptemberre az Ural, a Don-medence és más ipari központok gyárai és üzemeinek 50%-ka bezárta kapuit, ami tömeges elbocsátásokat vont maga után. Ezzel szemben a megélhetési költségek rohamosan emelkedtek. A dolgozók reálbéreinek értéke, az 1913 évhez képest 50%-ra csökkent. Oroszország adósága 1917-ben elérte az 50 milliárd Rubelt. Ebből a külföldi adóságok 11 milliárdot tettek ki. Az ország pénzügyi államcsőddel került szembe. 1917. szeptember és október között Moszkvában és Péter váron, valamint a Don-medence, az uráli fémfeldolgozók, Baku olajkitermelői, a különböző textilipari termelési területek és a vasúti állomány emberei, és még további 44 más szállítmányozó vállalkozás dolgozói, munkabeszüntetést tartottak. Csak ebben a két hónapban a munkabeszüntetésben résztvevők létszáma több mint egy millió. Nagyon sok helyen a dolgozók tanácsa veszi át a gyárak és üzemek irányítását, majd ellenőrzésük alá vonják a megtermelt javak újra elosztását, és ezzel kezdetét veszi az országot átfogó szocialista forradalom! 1917 októberében egy igen hideg tél köszöntött az országra. Ezzel párhuzamosan a tüntetések egyre erőszakosabbak lettek, majd ellenőrizhetetlenné vált és átalakultak egy valódi forradalommá. Az orosz katonaság és a haditengerészet tisztjei megtagadták a cár parancsait, és így a rendkívüli állapotot nem lehetett bevezetni. A hadsereg a haditengerészet és a fehérgárda tisztjei elhagyták állomáshelyeiket, dezertáltak, majd szolidaritást vállaltak a néppel, követve Lenin és Trockij felhívásait, parancsait, melyben igen magas összegek fizetését helyezték kilátásba, ill. fizettek is érte.

A „vörös októberi” osztályharc folyamán nagyon sok, túlnyomó részt, orosz keresztény - a számuk meghaladja atöbb milliót - vesztette életét. Többek között ennek a vérengző népöldöklésnek lett áldozata Romanov cár és családja, melyet brutálisan, hidegvérűen kivégeztek.


A folyamat közben végeztek ki szintén több millió orosz értelmiségit és középréteghez sorolható embert, vagy Lenin és Trockij utasítására, a szibériai gulágokban, életfogytiglani munkára ítélték őket. Megszületett a „Szovjetunió”.
Nagyon sok esemény zajlott le Európa többi országaiban, köztünk hazánkba is. A hazai események folyását nagyon valósan visszaadja Tormay Cécile a „Bujdosó Könyv” című kötetében (ajánlom elolvasását!).


A kapitalista piramis 1911
(Marx: „a proletár, mely a társadalom legalsóbb rétegét adja, nem képes felemelkedni mindaddig, amíg a fölötte uralkodó réteget, ami az elfogadott társadalmat képezi, meg nem semmisíti”)


Ha az események összefüggéseit tüzetesen átvizsgáljuk, fel kell vetődnie bennünk annak a kérdésnek, hogy ki volt Lenin és Trockij? Valamint, hogyan lett ez „forradalom” anyagilag támogatva? És nem utolsó sorban,ki az, aki ezt az akciót pénzelte? (valahonnan be kellet ennek a hatalmas pénzösszegnek folynia!)

Továbbá, felmerül az a kérdést is, hogy a „pénztőkések” fiai, lányai és unokái, ugyanezt a stratégiát (forradalom, hadiállapot és hadijog), felhasználva, képesek lesznek ezt2012-ben Amerikában és Európában, mely Oroszországban 1917-ben oly sikeres volt, megismételni?

A hasonlóság döbbenetes!

De maradjunk még röviden a XX.-ik század elején! Egy objektív vizsgálat eredményeként elmondható, hogy Oroszországban egyetlen egy esemény elegendő volt ahhoz, hogy 15 éven belül az országot szétzúzzák. A cár aRothschild tulajdonában lévő Osztrák Központi Bank által, egy „lejárat nélküli hitelt“ vett fel. A cárnak pénzre és aranyra volt szüksége hogy birodalmát kiépíthesse. Ehhez szüksége volt egy katonai gépezet felállítására, és ezt modern fegyverzettel felszerelnie. Tervbe volt véve különböző építmények megvalósítása, stb. Röviden: a cár egy pokoli démon - melynek a neve Mammon (az aranyborjú imádata) - befolyása alá került, anélkül hogy eljutott volna a tudatába, hogy az eladósodási ciklusa, egyenlő a halotti ciklusával. Szintén nem igazán lehetett tudatában, hogy a hitelnyújtói mind kazár-zsidó bankok, akikkel szemben már amúgy is magasan el volt adósodva. A bankárok akkor is befolyásolták az üzletpiaci tevékenységeket, korlátozták a készpénz mozgását, ami majd csődhöz és az uralom összeomlásához vezetett.
Mindazt, amit Miklós cár nem látott, vagy nem mélységében látott előre.

Kérdés az: hogy felismerik ezt időben az amerikaiak és az európaiak?

Az Occupy Wall Street mozgalom kommunista befolyásolásának gyanúja már korábban felmerült. A mozgalmat szinte naprakészen követve, több irományt fogalmaztam meg ezzel kapcsolatban (az archívumban megtalálható). A döntő gyanú akkor merült fel, mikor a neten keresgéltem képeket a mozgalomról, és érdekes módon hasonlatosságokra lettem figyelmes. Ha megfigyeljük a képeket, plakátokat, transzparenseket, szinte változtatás nélkül, azonosak az 1917-ben, a bolsevik-kommunistákáltal használt propagandaanyagokkal, jelképekkel. Nem találunk újat. Úgy látszik, hogy az 1917-es vonulási parancsot, egy az egyben lemásolták.

Figyeljük meg a kalapácsot, mely a kardból ekét kovácsol! Tudjuk, hogy a bolsevista mozgalom jelképe a sarló és kalapács.

De figyeljük meg hogy mi áll a plakáton, különösen a szöveg, ami érdeklődésfelkeltő: az ”US-harag napjai!

Nem olyan rég, a New York Times oldalán lehetett olvasni, hogy az OWS bankszámlát vezet melyen több mint egy millió dollárral rendelkezik a felmerülő kiadások fedezésére. Honnan érkezett ez a támogatás? Hosszú keresgélés után a nyomok elvezetnek egy számunkra ismeretlen alapítványhoz. Ez egy közismert globalista kritikus újságíró, Dr. F. X. Beyerlein nyomán került napvilágra.
Részlet a cikkből: „egy amerikai barátom segítségével igyekeztünk ismereteket szerezni az OWS mozgalomról. Az egyik nap felkereste Utah városában, a Pioneer Park-ban található „Occupy Salt Lake” főhadiszállást, egy sátorvárost, mely az 1960 -as Woodstok évekre emlékeztet. 


Sikerült beszélgetést kezdeményezni a sátorvárosért „felelős vezetővel”, de mielőtt a beszélgetés megkezdődött volna, kérte a vezető, hogy személye nem kerülhet nyilvánosságra. Jelenleg egy hónapi szabadságon tartózkodik, és nem szeretné, ha főnökei tudomást szereznének róla, mert állása veszélybe kerülhet. A beszélgetés folyamán napvilágra került, hogy a vezetőség élő konferenciakapcsolatban áll az OWS New York-i központjával a Twittter szociális hálózatán és a Facebook-on keresztül. Ami a barátomnak feltűnt, a nagy rendellenesség, képmutatások, alakoskodások a csoporton belül. Egy amerikai zászlón lévő csillagok helyet 50 cég emblémája volt elhelyezve. Minden látható transzparensen, plakátokon, a kapitalista nagyvállalatok kapzsisága látható, és ami feltűnő, hogy minden szeméttartóban, elhagyva a lócákon, a multik Fast- Foodcsomagolásait lehetett látni. Olyanokat, mint McDonalds, Burger King, Pizza Hut stb. A változatosan kiválasztott étrendje az „igazságos“ foglalóknak. Közben csörgött egy igen drága Smart-Phon, mely a fősátorban egy vezeték nélküli computerhez volt csatlakoztatva, hogy az OWS New York-i központjával állandó kapcsolatot tartson. A kérdésre, hogy melyik servert használják, jött a válasz, AT&T. Ez az egyik „legutálatosabban kapzsi“ szolgáltató, melynek emblémája szintén a megváltoztatott zászlón volt található. A barátom véleménye az, hogy ezek a fiatalok ordítanának, mint a hiénák, ha a jelenlegi modern technika máról holnapra megszűnne. Ha jól belegondolunk, hogy a nagy multik ellen folyik a tiltakozás. Gondolkodás nélkül, a saját érdekük megvalósítása érdekében felhasználják a leküzdendő cégek által nyújtott szolgáltatásokat!?! Ez nagyon érdekes magatartás, nem igaz?
Egy-két órás tartózkodás a Pioneer Park sátorvárosában a barátomnak, több dolog tett világossá:
1. az Occupy Wall Street nem véletlenül szerveződött, továbbfejlődött és terjeszkedik. Elmondható róla hogy egy igen jól előre megtervezett és „tábornoki” karral rendelkező szervezett esemény.
2. kiderült, hogy a tiltakozások időpontját már több mint egy éve meghatározták.
3. az OWS, egy központilag jól felépített és jól felkészült szervezői gárdával rendelkezik, melyet a „Adbuster“ alapítvány szervez és irányit. Természetesen van néhány elfogult és hasznos idióta, akik azt terjesztik, hogy az OWS-t, a korrupt szakszervezetek az AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations) vagy a SEIU (Service Employees International Union) hozták létre. Ezt cáfolta a sátorváros vezetője. Igaz, hogy egyes dolgokban segítséget nyújtott a SEIU szakszervezett, de az OWS –t az „Adbusters“ alapítvány hozta létre, ennek a gyümölcse.”

Ki és mi az „Adbrusters“ nevű alapítvány?
A kazár-zsidóság kezében lévő a médiában tevékenykedő absztrakt csoport. Az Adbrusters fő tevékenysége reklámspot-ok készítése. Ezek közzé tartozik a „Zöld Agenda”, „Mentsd a fákat”, „Vess véget a globális felmelegedésnek”, „Csökkentsd a föld lakosságának létszámát” stb.
A mantra így hangzik: antifogyasztásizmus (Antikonsumerismus). Venni kell egy kis fáradságot, és böngészni kell a YouTube filmjei között.

A legnagyobb őrültség a tevékenységükben, hogy egy TV-spots arra mozgósítja a lakosságot, hogy ne nézzen TV-t. Azzal indokolják, hogy negatívan befolyásolja a gondolkodásukat (ez igaz is). Itt meg kell jegyezni, hogy egy egyértelmű tünetről beszélhetünk, ez pedig a Psy-Ops =őrületi megosztottság. Tehát próbál arról meggyőzni, hogy a TV negatívan befolyásol, démonizálja a korlátlanul kontrollált saját médiáját, s ugyanakkor felhasználja a médiáját a saját maga terjesztett programjának a közvetítésére. Megdöbbentő, nem?

A további keresgélések oda vezettek, hogy sikerült nyomára akadni az alapítványnak. Az alapítvány létrehozása, több mint kétségeket támasztó nagyvonalú adomány, 185.000,00 dollár által jött létre, egy adótól mentes szervezet révén, melynek székhelye San Francisco. A neve „Tides Center”.Link.
Itt megtalálható, hogy az OWS költségeit a Tides állja. AzAdbrusters, mint álca tevékenykedik.
Tides Fudation”. Milyen név is ez?
Tiden = apály és áradat, melyet a hold befolyása hozz létre, és amit az asztrológia is szívesen használ, különösen rituálék levezetésénél. Az emberi pszichére az angolból értelmezve „Lunacy” (őrületesség, tébolyodottság) melyet a hold járásából vezetnek le.

A Tides honlapján megtudhatjuk, hogy az éves költségvetése eléri a két milliárd dollárt. Az alapítvány nagyon sok gazdasági területen tevékenykedik és anyagilag érdekelt, holott a betétállományának nagy része adományokból jön létre.
Ebben az esetben további kérdések merülnek fel: nem figyelembe véve az OWS tevékenységét, vajon milyen más projektaktivitásban vesz részt a Tides alapítvány? Megtudhatnánk-e, hogy ki az a nagyvonalú adományozó, aki milliókat költ ezen kiadásokra? Van egy igen jól bevált módszer. Egyszerűen követni kell a pénz mozgását, mert pénzzel, befolyást lehet vásárolni és változásokat lehet létrehozni!
Foglalkozzunk a multik kapzsiságával és egoizmusával! Beszéljünk a Psy-Ops-ról, és az agymosott egyetemistákról, akiket majd megvásárolnak, és mint bábút, elhelyeznek érdekük kiszolgálására. Ha mindezeket, összevetjük, azt hiszem, hogy nyugodtan egy karakterikus nevet adhatunk neki: Alakoskodás.

Nézzük meg a „Tides” éves mérlegét.

A Tides egy az amerikai törvények értemében, egy adómentesen tevékenykedő alapítvány melynek az éves gazdasági mérlegét nyilvánosságra kell hozni. Ez egy igen érdekes dokumentáció. Itt megtalálható, hogy honnan is származnak a milliók. A vállalkozás neve „Open Society”! A cégbíróságnál, mint alapítvány van bejegyezve, és egyedüli tulajdonosa Soros Györgya sötétség birodalmának uralkodója. Link


Egyel, tisztába kell lennünk, haSoros Györggyelfoglalkozunk. Ö a kirakati képe a Rothschild Háznak, egy lélektelen, kazár, Lucifert imádó antikeresztény zsidó, aki a saját bevallása szerint ártatlan szefárd zsidókat súgott be, és a deportálók kezére adott, a munkatáborokba való elszállításra.
Messzemenőkig a világ leggazdagabb valutaspekulánsa, milliárdjait bűnözésnek nevezett befolyásoláson, belső informátorokon keresztül, a globális pénzügyi piacon szerezte. Ö a kritikát érdemlő kapitalista kapzsiság megtestesítője. Tehát pont az, amit az Occupy Wall Street állit. Gyűlölni és elutasítani az áthidalhatatlan ellentéteket.
Értjük egymást?
Csak a pókháló szálait kell követnünk és megtaláljuk a pók fészkét:
Rothschild Ház - „ Soros György” - „ Open Society Fundation” - „Tides Fundation” - „ Adbusters” - „Occupy Wall Street”, és megint eljutottunk a már oly sokszor bevált Hegeli dialektikáhozprobléma – reakció – megoldás
(tiltakozás – tüntetés - forradalom)
Mi is történik itt tulajdonképpen?
Lehetséges az, hogy ezeknek az emberi bőrbe bújt exkrementumoknak az a végleges célja, hogy az USA –ban, és a világ legtöbb államában, többek kötött hazánkban is, kihirdessék a hadiállapotot, amely úgy az amerikai gazdaság és egyben a világgazdaság összeomlásához vezet. Ezután következik a (Rothschild által pénzelt és rányitott) már korábban kipróbált „1917-es bolsevista forradalom"?
Nem szabad elfelejteni, hogy az Ő általa képviselt sátáni Új Világrend, szintén programjában jelzi a föld lakosságnak 500 millióra való csökkentését, holott túlélőként, a mai „elitek” leszármazottjait tartja szemelőtt.


Azt hiszem, hogy ez már nem összeesküvés-elmélet! A fent leírtak igen csak egybevágnak az önmagát „elitnek” titulálók tervezetével.
Ne éljetek illúzióban, az OWS az nem egy békés tiltakozás! Az 1917-es orosz emberek tiltakozásai is békésen indultak, majd egy véres öldöklésbe torkoltak. Az Occupy Wall Street mozgalom is egy vérfürdős végezettel fog a történelembe bevonulni.

/Aramis/

Megjegyzés:Nagyon sok kutató és író van, akik a tényeket megírták. Azt is, hogy Lenin és Trockij kazár zsidók voltak. (zsidók, akik magukról azt vallják, hogy zsidók, de nem azok, hanem megkülönböztetett sátáni zsinagógák tagjai. (Jelentések Könyve 3.8Link
Az eddig ismert globális bankosok háborúja a világ leggazdagabb családjához, a Rothschild dinasztiához vezethetőek vissza. A Rothschild vérbeli leszármazottjai a napóleoni háborúk és a francia forradalom óta minden háborúnak részesei és alkotói. Érdemes megemlíteni, hogy egy zsidó életrajzíró Marcus Eli Ravage, nagyban büszkélkedik a kazár-zsidóság eddigi cselekedeteivel, és ezt 1928-ban aCentury-Magzin leközölte:
azzal vádoltok bennünket, hogy részesei voltunk a moszkvai forradalomnak! Képzeljétek el, mi beismerjük e tettünket, és mi van akkor? A tényleges kárt, amit nektek okoztunk még fel sem fogtátok. Betolakodók, vagyunk, igaz! Mi vagyunk azok, akik a békét felrobbantják, s tényleges felforgatók vagyunk. Mi, a természetes körülményeiteket, az ideátokat, a jövőtöket birtokba vettük és mind az, ami természetbeli rend, elraboltuk. Mi nem csak felbujtók voltunk az elmúlt nagy háborúknak, sőt minden háborúitoknak, nem csak az orosz forradalomért, hanem a történelmetekben minden előző forradalomért felelősek vagyunk! A személyes és nyilvános életetekben viszályt és ellenségeskedést hintettünk el mely zavarodottságot és frusztrációt hozz. Ezt tesszük még mindig. Senki nem tudja pontosan megmondani, hogy ezt meddig fogjuk fenntartani.