SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. augusztus 10., szerda

A cionista terror kronológiája II


Viktor Wolzek - A cionista terror kronológiája (A kezdetektől 1950-ig)/II.

Kisemmizésükés eltávolításuk során óvatosan és körültekintően kell eljárni..."1897Összeül az első cionista világkongresszus, Svájcban vagy Münchenben, ez a mai napig nem tisztázott. A konferencia egyetlen témája, hogy hogyan lehetne "visszaszerezni" Palesztinát.1898Márciusban megjelenik Mark Twain A zsidókról című esszéje a Harper'sMagazine-ban. Idézetek:"A zsidónak másik oldala is van. Elítélendő módszereket alkalmaz, bárezzel nincs egyedül, sosem fog megszabadulni bizonyos keresztény konkurrenciától. Láthatjuk, hogy ritkán sérti meg a törvényt erőszakos bűncselekmények tekintetében. A bíróságokon inkább kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben találkozhatunk vele. Hírnevét kisebb csalásoknak, uzsorás gyakorlatának köszönheti, annak, hogy felgyújtja a saját házát, hogy biztosítási pénzhez juthasson, ügyeskedő szerződéseinek, amelyekből bármikor kihátrálhat, de partnerét körülbástyázza, és ügyes manővereiről, amelyek biztosítják neki a kényelmet és a biztonságot, de amelyekkel, mint a bíróság és az esküdtszék átlátja, ha betűjét nem is, de a törvényszellemét megsértette. Gyakran látjuk a polgári élet hűséges és hatékonyhivatalnokának szerepében, de hazafiatlannak bizonyul, ha katonaként kell a zászló alá állni. ""Lehet ennek csak a fanatizmus az oka? [a zsidók iránti állandó és nem szűnő gyűlöletnek] Évekkel ezelőtt azt hittem, csaknem kizárólag ezért van, de később felismertem hibámat. Ma már az a meggyőződésem, hogy szinte semmi köze hozzá. ""Szeretnék... hivatkozni egy megjegyzésre, amit egy latin történésztett... A kereszténység még annyira új volt, hogy Róma lakói szinte még nem is hallottak róla, és keverték fogalmait. A megjegyzés lényege a következő volt: néhány keresztényt tévedésből üldöztek Rómában, mert zsidónak hitték őket. Jelentése egészen érthető. A pogányoknak semmi bajuk nem volt a keresztényekkel, de nagyon is készek voltak a zsidóküldözésére. Valamiért már akkor utálták a zsidót, amikor még azt se tudták, mifélék a keresztények. Elfogadhatjuk ezért, hogy a zsidóüldözés jóval a kereszténység előtt is létezett, és nem azzal együtt született meg? Én így gondolom.""A gyapottermelő államokban a polgárháború után az egyszerű és nemtörődöm feketék részvényekért cserébe termeltek a fehér ültetvényeseknek. A zsidó ekkor jelent meg, üzletet nyitott az ültetvény mellett, és mindent hitelre árusított, amire a feketéknek szükségük volt. A végén, aratáskor ő lett a néger részének tulajdonosa, és részben még a jövő évinek is. A fehérek régóta megvetették a zsidót, de kérdés, hogy ezek után vajon a feketék szerették-e."1899-tőlAz amerikai zsidók megkísérlik betiltatni William Shakespeare drámáit és különböző keresztény jelképeket az egész Egyesült Államokban. Ezzel egyébként mind a mai napig próbálkoznak. Kensingtonban, Maryland államban sikerül is elérniük a Mikulás betiltását. Válaszképpen száz keresztényférfi Mikulás-jelmezben vonul végig a városon, a következő feliratú táblával: "Ha a zsidók betilthatják a Mikulást, miért nem tiltjuk ki azsidókat?"1901Szeptember 6-án Leon Czolgosz radikális aktivista meggyilkolja WilliamMcKinley amerikai elnököt. Czolgosz az anarchista zsidó, Emma Goldmanmozgalmának tagja. McKinley halála után a szabadkőműves Theodore Roosevelt lett az elnök, McKinley második ciklusának alelnöke.1901Az orosz kultuszminisztert, Bogolepovot egy zsidó merénylő gyilkolja meg.1903Bogdanovicsot, az ufai körzet orosz kormányzóját egy zsidó merénylő gyilkolja meg.1903Az Orosz Szociáldemokrata Párt megtartja "második kongresszusát" Londonban. Egyesítenek számos marxista csoportot. Bár ez hivatalosan már1898-ban is megtörtént, de gyakorlatilag az egység nem jött létre. A kongresszuson hatvan küldött vesz részt, ám ebből csak négyen oroszmunkások, a többiek valamennyien zsidó értelmiségiek. A párt alapítói a következő szervezeteket képviselték: Zsidó Liga, Grúz Szociáldemokraták, Lengyel Szociáldemokraták - ezt a hírhedt zsidó nő, Rosa Luxemburgvezette - és a Munkások Egyenlőségéért Küzdő Egyesület, röviden Iszkra (Szikra), Lenin vezetésével. Itt kezdődött a szakadás a zsidó Martovvezette mensevikek és a Lenin vezette bolsevikek között. Az egyesült párt szinte teljesen zsidó irányítás alatt állt, csak a középvezetők köztakadtak gójok. Lenin a kevés nem zsidó vezető egyike volt, de ő is egy zsidó nőt, Krupszkaját vette feleségül, és gyakran beszélt büszkén zsidó származásáról és örökségéről. A Zsidó Liga és a Lengyel Szociáldemokraták voltak a párt harmadik és negyedik legerősebb alkotói, általában a mensevikeket támogatva, ám 1917-re felszippantotta őket a bolsevik oldal. A pártot és az államot alkotó zsidók, eredetüktől függetlenül, egyetlenszervezetnek tekintették magukat, amelyet Jovkomnak neveztek.1904Vlacseszlav Plehve orosz külügyminiszter életét veszti egy bombamerényletben, amelyet Jegor Sazonov zsidó személy követ el. A miniszter 1903-ban a következőt mondta Ogyesszában egy zsidó küldöttség előtt: "Nyugat-Oroszországban a forradalmárok vagy kilencven százaléka zsidó, és Oroszország más részein is igen gyakran - összességében úgy negyven százalékban. Nem titkolom Önök előtt, hogy a forradalmi mozgalom aggaszt bennünket, de tudniuk kell, hogy ha Önök nem tartják vissza fiatalságukat a forradalmi eszméktől, el fogjuk lehetetleníteni az Önök helyzetét olyannyira, hogy az utolsó szálig el kell hagyniuk Oroszországot!"1904/1905Jacob Schiff New York-i zsidó bankár több millió dollárt kölcsönöz Japánnak az orosz-japán háború költségeinek fedezésére. Ugyanakkor pénzügyi kapcsolatait felhasználva megakadályozza, hogy Oroszország is kölcsönökhöz juthasson, ezzel végveszélybe sodorva a zsidókhoz mindig is ellenségesen viszonyuló Romanov-dinasztiát.1905Az orosz cár nagybátyját, Szergej nagyherceget meggyilkolja egy zsidómerénylő.1906Dobrasszov orosz tábornokot meggyilkolja egy zsidó merénylő.1906Egy újabb társadalmi mozgalom, a zsidó Sigmund Freud által megalapozott "pszichoanalízis" tudomány teljesen zsidó irányítás alá kerül. 1906-ra a mozgalom 17 tagja mind zsidó.1907Májusban a National Geographic Magazine cikket közöl arról, hogy az oroszországi forradalmárok szinte valamennyien zsidók. Idézet a cikkből:"... a forradalmi vezetők szinte mindegyike a zsidó fajhoz tartozik, és a leghatékonyabb forradalmi szervezet a Zsidószövetség... A kormány egyre többet szenved ettől a fajtól és mindattól, ami hozzájuk köthető. Valahányszor egy-egy elkeseredett tettre kerül sor, annak elkövetője mindig zsidó. E fajnak aligha akad egyetlen, hazájához lojális tagja is Európában..."1909Az Egyesült Államokban megalapítják a NAACP-t (National Association forthe Advancement of Color People, azaz Nemzeti Egyesület a Színes bőrűek Felemelkedéséért), főleg zsidók, illetve egy mulatt, W.E.B. Dubois. Bár a közvélemény úgy tudja, a NAACP egy fekete polgárjogi szervezet, de a három első elnök mind zsidó volt: Noel Springarn, Arthur Springarn és Kivie Kaplan. A NAACP-hoz leginkább köthető arc az ötvenes-hatvanas években feltűnt, fekete Roy Wilkinsé. Wilkins volt a mozgalom frontembere, úgy téve, mintha annak elnöke lenne, noha nem az volt, hanem "nemzeti titkára". Az elnökök egészen a hetvenes évekig zsidók voltak, az első fekete elnök Benjamin Hooks volt. Amint fekete lett a mozgalom elnöke, többé nem lehetett hallani a "nemzeti titkár" pozíciójáról. Hogy miért? Mert a feketék nem támogatták a NAACP folyamatos vinnyogását és a fehérek kulturális kiszorítását, ezt csak a zsidók akarták. A feketék ,csak mellékszerepeket játszottak, ma pedig a "fekete büszkeség "forrásaként emlegetik az egyesületet, vagy nem is ismerve, vagy letagadva annak zsidó gyökereit.1909Thomas Edison filmstúdiója beperli a Warner Bros zsidó tulajdonosait filmkamerája szabadalmi jogainak megsértéséért. A Warner végül Los Angelesbe menekül, és megalapítják a Warner Bros filmstúdiót, Edison szabadalmazott technológiájának ellopásával.1911Dimitrij Bogrov, egy gazdag zsidó ügyvéd fia, a Szocialista Forradalmi Párt tagja agyonlövi Pjotr Sztolipint, az orosz miniszterelnököt a kijevi operában. Sztolipin a forradalom előtti Oroszország érdekes figurája volt. A jelentős reformok szorgalmazása mellett kíméletlenül küzdött a zsidó terroristák és forradalmi agitációjuk visszaszorításáért. A gyilkost 1911 szeptember 11-én felakasztották.1911Taft amerikai szenátor apja, William Howard Taft amerikai elnök felháborodást okoz az oroszellenes zsidó vezérek - például Jacob Schiff -körében, amikor megtagadja egy szerződés felrúgását az "antiszemita" Oroszországgal. Schiff nem fogadja Taft kézfogását a kijelentés után.1913Megalakul a Rágalmazásellenes Liga (Anti-Defamation League, ADL), avagy aB'nai-B'rith, azzal a kizárólagos céllal, hogy a zsidó törekvésekről negatív véleményt megfogalmazó embereket elhallgattassa. Az ADL tulajdonképpen egy zsidó bűnszövetkezet. Alapítása óta a számtalanszor hiteltelenné vált ADL többek között a következő eredményeket érte el. Sikerült elérniük Clinton elnöknél, egy egyszerű levél által, amit AbeFoxman, az egyesület elnöke írt, hogy Marc Rich nagystílű csalót töröljék az amerikai körözési toplistáról. Titkos dokumentumokat loptak a San Francisco-i rendőrségtől, majd megnyerték az ellenük indított pert, "újságírói jogukra" apellálva, ami a dokumentumok kiszivárogtatását illeti. Elvesztettek egy tízmillió dolláros rágalmazási pert, amit egy Colorado-i házaspár indított ellenük. Mindezek ellenére az ADL 2002-ben,a szeptember 11-i események után az FBI formális partnere lett a"belföldi terrorizmus" elleni harcban. Ezt a lehetőséget azóta is a fehér nacionalista csoportok letörésére használják.1914Augusztus 4. Az európai történelem legborzalmasabb napja - megkezdődik a Nagy Háború.1915Zsidók megalapítják az Egyesült Államok első valódi marxista kommunista pártját, a National Workmen's Committee-t New York City-ben, amelynek tagjai főleg különböző zsidó csoportok radikális aktivistái lesznek.1915Franz Boas "kultúr antropológus" és követői irányításuk alá vonják az Amerikai Antropológiai Társaságot, amely ezután azt az álláspontot képviseli, hogy fajok nem léteznek, tehát a fajok közti pszichológiai, különösen intelligenciabéli különbségek sem. Boas ideái világszerte elterjednek, riasztó eredményekkel.1915-16Az "ifjútörök" kormány végrehajtja az örmény népirtást. Másfél millió örményt gyilkolnak meg az Oszmán Birodalomban élő két és fél millióból. A népirtást az Ifjútörök Párt Központi Bizottsága terveli ki, amelynek Mehmed Talat, Izmail Enver és Ahmed Dzsemal a vezetői. Ez egy rasszistacsoport, akiknek ideológiai alapelveit Zia Gökalp, Dr. Mehmed Nazim és Dr. Behaeddin Shakir fektették le. Persze ez nem fontos, mert az örmények nem zsidók. Ma nincsenek örmény holocaust-múzeumok, nincsenek erről tévésorozatok, és Amerika sem küld évi kétmilliárd dollárt Örményországnak. A török bankokat nem zsarolják örmény jogászok. Nem tanítják az örmény holocaustot az amerikai középiskolákban. A törököket nem nevezik "antiörménynek", ha nem szeretik az örményeket. Ez a szó nem is létezik. És egyetlen marxista zsidó sem írt könyvet arról, hogy az örményellenesség mentális rendellenességre lenne visszavezethető. Mellesleg számos nyelvészeti és régészeti kutatás valószínűsíti, hogy az indoeurópai népek őshazája Örményország. Ezáltal az örmények nagyon érdekes nép - sokkal inkább, mint a Judeából elindult, össze-vissza vándorló, ethno-centrikus törzsek.1916Louis Brandeis, zsidó cionista bírót az amerikai legfelsőbb bíróságelnökévé választják. Ő az első, de nem az utolsó ilyen elnök. Később Roosevelt közeli barátja lesz.1917A Balfour-nyilatkozatban a brit kormány angliai zsidók nyomására a zsidóknak ígéri Palesztina földjét. Ennek hatására lép be az Egyesült Államok a háborúba. (Megjegyzendő, hogy a nyilatkozat hatása már azelőtt megmutatkozott, hogy közzétették volna!)1917Az Egyesült Államok belép az első világháborúba. A Balfour-nyilatkozatotelküldik az Egyesült Államoknak, ahol Louis Brandeis módosításokat eszközöl rajta, mert úgy látja, hogy érdekek ütköznének, ha eredetiformájában maradna. Amerikának amerikaiakra van szüksége, akik amerikai érdekeket védenek, nem pedig cionista zsidókra, akik Amerikát eszközül használják céljaik - vagy később Izrael állam céljainak - elérésére.1917Novemberben - a régi orosz naptár szerint októberben - kirobban az oroszországi forradalom. A főleg zsidók vezette kommunisták végül milliókat gyilkolnak meg és üldöznek el. New York-ból rengeteg zsidó vándorol Oroszországba, hogy segítse a forradalom kibontakozását.1918Dr. George A. Simmons, az Oroszországi Metodista Misszió voltfőfelügyelője az Egyesült Államok Szenátusának Igazságügyi Bizottsága albizottsági meghallgatásán, a 65. Kongresszus során a következőket mondta a bolsevik propagandával kapcsolatos ülésen: "Igazán meglepő volt, szenátor úr, hogy oly kevéssel az 1917-es nagy forradalom után máris zsidók tömegei álltak az utcán padokra és szappanos ládákra, rojtosra beszélve a szájukat. Meg is jegyeztem a nővéremnek, hogy tulajdonképpen mit keresünk mi itt? Ez az egész egy jiddis dolog."1918 Elkészül az első Warner Bros-film, egy agitprop-mozi, Négy évem Németországban címmel.1918Az USA Külügyi Bizottsága meghallgatásokat tart, majd jelentést ad ki arról, hogy kik pénzelik az orosz forradalmat. Minden támogató bank zsidótulajdonú, s ezek közül a legnagyobb a Nya Banken svéd pénzintézet,amelynek Olof Aschberg a tulajdonosa. Ez a bank szoros kapcsolatban áll aNew York-i Jacob Schiff-fel, aki szintén jelentős összegekkel támogatja az orosz kommunistákat.1918Egy orosz zsidó, Jakov Blumkin meggyilkolja Mirbach bárót, a moszkvai német nagykövetet.1918A moszkvai amerikai főkonzul táviratot küld Washingtonba, amelyet a Külügyminisztérium 861.00/1757 számon iktat. Ebben leírja az általános helyzetet az orosz városokban: "A zsidók vezetik a helyi önkormányzatokat. A zsidóellenesség növekszik a helyi lakosság körében, és a közeledő németekre reménykedve tekintenek." Erről a levélről Dr.William Pierce The Letter They Wouldn't Answer című cikkében lehet bővebben olvasni. (Free Speech, 1995 január, I. kötet, 1. szám)1918A kommunista zsidók meggyilkolják a Romanov uralkodócsalád tagjait, köztük négy fiatal lányt, Anasztázia, Olga, Tatjána és Mária grófnőket. A mészárlást Jákob Jurovszkij vezeti. A gyilkosságokat különös kegyetlenséggel, szadista módon hajtják végre. Erről William Pierce TheRomanovs, Child Porn and 'Hate' Laws című cikkében olvashatunk (FreeSpeech, 1998 augusztus, IV. kötet, 8. szám). Idézve Robert WiltonLondonban, 1920-ban a Thornton Butterworth Limited által kiadott könyvéből: "A cár meggyilkolását egy zsidó, Szverdlov tervezte el... és Golosekin, Sziromolotov, Szafarov, Voikov és Jurovszkij zsidó gyilkosok hajtották végre. Ez nem az orosz nép, hanem idegen betolakodók művevolt."1918-tólMilliókat gyilkolnak meg a kommunisták Oroszországban. Milliókat zárnak börtönbe és nyomnak el. Megnyílnak a világ első koncentrációs táborai.(Ford. megj.: ez helytelen, mert a britek hozták létre az első haláltáborokat 1901-ben, a búr háborúban.)1918Ahogy a német háborús veszteségek folyamatosan emelkednek, a zsidók vezette Német Szociáldemokrata Párt mindent megtesz, hogy defetistalégkört hozzon létre, miközben folyamatosan a kormány ellen agitál, pontosan úgy, ahogy az orosz kommunisták tették korábban. Lázadás tör ki a kieli haditengerészeti támaszponton november 3-án, amit a szociáldemokraták kezdeményezte zavargások követnek. A császár lemond a trónról november 9-én, és a szociáldemokraták kikiáltják a szocialista köztársaságot. Két napra rá Németország fegyverszünetet köt az antanttal. Ezután olyanlépés következik, amely a németek nagy részét szembefordítja a zsidókkal :a német fegyveres erők demobilizálása. Amikor a német katonák visszatérnek német földre, a szociáldemokraták parancsot adnak a leszerelésükre, mert féltek, hogy a hadsereg beleavatkozik a remélt népi forradalomba. November 11-én Németország még mindig a világ egyik legütőképesebb hadigépezetével rendelkezett. Harminc nappal később semmilyen haderejük nem volt. Így ahelyett, hogy Wilson tizennégy békepontjáról tárgyalhattak volna, egy tehetetlen és megalázott Németország a Versailles-i szerződés elfogadására kényszerült. Amint a hadsereg leszerelése megtörténik, a szociáldemokrata pártszélsőséges elemei Rosa Luxemburg vezetésével kidolgozzák a hatalomátvételének az oroszországihoz hasonló módszerét. A "spartakista" csoportok 1919-ben megkísérlik a forradalmi kormány megbuktatását, amihez Oroszország nyújt segítséget. A puccsot véres utcai harcokban leverik, vezetőit, Rosa Luxemburgot és Karl Liebknechtet pedig elfogják és később kivégzik. Halála után a Harmadik Internacionálé a párt vezetését a szintén zsidó Karl Radeknek adja át. 1924-ben Ruth Fischer lesz apártvezető.1919A történelem során először egy egész európai nemzet egy zsidó uralma alákerül. Kun Béla (Kohn Áron) megalapítja a világ második kommunistakormányát Magyarországon, miután visszatért hitsorosaitól Oroszországból. Százharminchárom napig, március 21-től augusztus 1-ig Kun Béla és elvtársai rémuralom alatt tartják a magyar nemzetet, amelynek borzalmait kevés történelmi esemény volt képes túlszárnyalni. Magyarország gyakran szenvedett idegen megszállástól, de a legrosszabb időket egy zsidó bennszülött hozta rá. Ha legközelebb valaki a magyarok antiszemitizmusáról vinnyog - vagy "amerikainak" mondva magát, politikai babérokra hajt - csak említsük meg neki Kun Béla nevét. A Dodd, Mead Co.által kiadott The 1919 Yearbook 587. oldalán a következő olvasható: "Kun Béla kormánya csaknem teljesen zsidókból állt, és az államgépezet szinte minden pozícióját is ők töltötték be. Eleinte a kommunisták együttműködtek a szocialistákkal, akik nem voltak szélsőséges radikálisok, hanem inkább más országok szociáldemokratáira ,vagy munkásszövetségeire emlékeztettek. Kun Béla azonban nem találta megszámítását velük, és inkább a zsidókra támaszkodott, hogy egy egészében zsidó bürokráciát építsen ki."1919A Milwakuee-ben született Golda Meir - eredeti nevén Goldie MabovitzMyerson - a New York-i Szabadság-szobornál pózol. A zsidó az emberiségkaméleonja. Amikor Amerikában vannak, a hűségre és a szabadságra apellálnak, aztán a világ másik oldalán megalapítják a csak zsidók vezette etnikai államot.1919Németországban megalakul a Nemzetiszocialista Párt, főleg hogy a zsidók vezette kommunista és pénzügyi társadalmi befolyás ellen küzdjön. Ideológiája a nacionalizmus és a "jobboldali" szocializmus keveréke, ellentétben a "baloldali" szocializmussal, azaz az egalitarianizmussal, amely szerint az államnak mindenkit egyenlővé kell tennie. A "náci párt" megnevezés 1920-ig nem létezik.1919Egy, az Egyesült Államoknak megküldött brit hírszerzői jelentés szerint az orosz forradalmat főleg zsidók vezetik.1919A Lee Overman szenátor által vezetett amerikai kongresszusi meghallgatás során, amelynek témája az európai alkohol-kereskedelem, szintén leszögezik, hogy az orosz forradalmat zsidók irányítják. (A jelentéscíme: Brewing and Liquor Interests and German and Bolshevik Propaganda,3. kötet, 66. Kongresszus, 1. szakasz, S. Docs. V.4, n.64, eskü alatt tett vallomás a Kongresszus előtt. Dátum: 1919 február 11 és március 10között. S.Res: 439/469).1920Amerika és Európa minden nagyobb újságja zsidó tulajdonban, s ugyanígy a bankok és a könyvkiadó vállalatok. Azok, akik ezt felismerik, "antiszemitának" nyilváníttatnak.1920Február 8-án Winston Churchill figyelmezteti a világot a zsidók jelentette politikai és kulturális veszélyre Cionizmus és bolsevizmus: Harc a zsidó lelkekért című cikkében. (Megjelent: 1920 február 8,Illustrated Sunday Herald, London.) Churchill ebben a cikkben azt írta: "tény, hogy a zsidók állnak egy világméretű összeesküvés előtt, amelynek célja a civilizáció megbuktatása."1920Henry Ford autógyáros magándetektíveket fogad, hogy vizsgálják meg a zsidók hatalmát Amerikában. Az eredmény olyannyira riasztó, hogy azonnal kinyomtatja azt saját lapjában, a The Dearborn Independent-ben. A lapot később betiltják. Henry Ford igazi amerikai hazafi, akit megbüntettek az igazság kimondásáért.1920 után Kommunisták - főleg zsidók - épületeket gyújtanak és robbantanak fel Németországban, remélve egy, az oroszországihoz hasonló forradalom kitörését. A rendőrség számos kommunistát letartóztat, több száz fegyvert és jelentős mennyiségű robbanóanyagot is lefoglalva.1922Megjelenik az első amerikai kommunista újság, a Freiheit, kizárólag jiddis nyelven.1922Lenin agyvérzést kap májusban, majd egy újabbat decemberben. A pártvezetését a Joszif Sztálinból és két zsidóból, Zinovjevből és Kamenyevbőlálló triumvirátus veszi át. Sztálin később kiszorítja a vezetésből a másik kettőt, csakúgy, mint a szintén zsidó Trockijt (Lev DavidovicsBronstein), és a párt egyszemélyi vezetőjévé válik. Lánya, Szvetlana férjhez megy egy zsidóhoz, Mihail Kaganovicshoz, Lazar Kaganovics Politbüro-tag fiához. Sztálin fia, Vaszilij a zsidó Szvetlana Molotovotveszi feleségül, Molotov külügyminiszter lányát, aki egyébként nem zsidó,de a felesége az. 1923A Berlinben működő 161 bankból 150 zsidó tulajdonban van, ezzel alátámasztva a korai nácipárt állítását, miszerint a zsidók irányítjákNémetországot.1923Karl Radek és Otto Marquardt zsidó kommunisták marxista felkelést szítanak Hamburg Barmbeck negyedében. Nyolc rendőrt meggyilkolnak, és számosat megsebesítenek.1923 A félzsidó Lister Hill (1894-1984) megkezdi Amerika-romboló politikai karrierjét. A demokrata párt kongresszusi képviselője lesz (1923-1937),majd szenátor (1938-1968), a New Deal irányzat elkötelezett híve. A NewDeal és a második világháború eredményezte Amerika első zsidóforradalmát. A második a hatvanas évek "polgárjogi mozgalma" volt.1923Ahogy a zsidók tették kommunistává Oroszországot, milliók halálát okozva,nagy szerepet játszottak a kínai forradalomban is. A kínai fordulat kulcsembere Mihail Markovics Borogyin (1884-1951) volt, aki szovjettanácsadóként érkezett Kínába 1923-ban. Eredeti neve Mihail Gruzenberg,Rigában, Lettországban született. A másik kulcsember Adolf AbramovicsJoffe (vagy Ioffe, Yoffe, 1883-1927), aki 1922 augusztusában utazott Kínába. Hivatalos titulusa: Különleges meghatalmazott orosz nagykövet. Joffe közreműködésével készült a Szun-Joffe kiáltvány 1923 januárjában. Egy harmadik zsidó, aki Kína kommunizálása mögött állt, Grigorij N.Volickij (1893-1953), a Harmadik Internacionálé (Komintern) követe. Az ő eredeti neve Zarkin volt.1924A zsidó Maurice Samuel részletesen ír a zsidó hatalomról és gyakorlatról Ti, gójok című könyvében. Kevesen figyelnek fel rá.1924A zsidó kongresszusi képviselők vezető szerepet játszanak a bevándorlási törvények megváltoztatásában, ami lehetővé teszi, hogy rengeteg Európán kívüli bevándorló érkezzen az Egyesült Államokba. Ennek célja egy multikulturális ország létrehozása, hogy az "antiszemitizmus" ne terjedhessen el úgy, mint más országokban.1926A zsidó bérgyilkos, Shalom Schwartzband meggyilkolja Symon Petlura ukrán nacionalista vezetőt Párizsban. Petlura vezette korábban az ukránhadsereget a bolsevikok ellen.1927Ifj. Henry Ford bocsánatot kér a zsidóktól korábbi "antiszemita" kijelentéseiért, miután a Ford cég éveken át komoly politikai és pénzügyi nyomás alá került zsidó és zsidóbarát csoportok részéről. Később kijelentette, hogy a bocsánatkérést nem ő írta, csak a nevébenfogalmazták.1928Megjelenik Margaret Mead Szamoán felnőni című könyve, a huszadik századi etnográfia legfontosabb műve, amely kiáll a kulturális determinizmus, és az abból fakadó egalitariánizmus és relativizmus elmélete mellett. Mead azsidó Franz Boas pártfogoltja volt, és ő felügyelte Mead munkáját Szamoán. Az utóbbi évtizedben Mead munkásságát erősen megkérdőjelezték, főleg Derek Freeman ausztrál antropológus, aki szerint főleg a szamoai emberek szexuális szokásait illetően tévedett sokat. Gyakorlatilag Mead munkája gyenge és zavaros. Az egyetlen kérdés ma már az, hogy vajon szándékos tudományos csalás volt-e. Akkoriban azonban csak az voltfontos, hogy Mead következtetései összhangban voltak mentorának ideológiai felfogásával. Egy évvel később meg is kapta PhD fokozatát a Columbia Egyetemen.1928 November 4-én Arnold Rothstein gengsztert, a Meyer Lansky & Co.tanácsadója, aki az 1919-es Black Sox baseball-bundabotrányban vezető szerepet játszott, visszalép egy befektetéstől, ezért meggyilkolja azegyik "Nigger Nate". A történetet John Sayles rendező feldolgozta a 8 MenOut című mozifilmben.1929Smith Brookhart amerikai szenátor nyilvánosan kijelenti, hogy"Hollywoodot egy rakás zsidó irányítja."1929Németországban a zsidó Kurt Tucholsky kiadja Deutschland, Deutschlandüber alles című röpiratát, amelyben támadja az egyházakat, a rendőrséget, a jogrendszert, Hindenburgot, a szociáldemokratákat, a kereskedelmi unióvezetőit, az iparosodott német középosztályt és a legmagasabb rangú németvezetőket, miközben a pacifizmust és a szexuális promiszkuitást élteti. Tucholsky az egyik legismertebb weimari zsidó szatirikus író volt, de nem az egyetlen. Rendszeresen bírálta és elítélte a német hagyományokat és kultúrát, miközben abból a gazdagságból élt, annak a toleranciának avédelme alatt, amit ez a kultúra teremtett (értsd: parazita). A weimari szatirikusok katalizátorként működtek a német nép elidegenülésének folyamatában, majd néhány évvel később az arcukra fagyott a vigyor. Tucholsky 1929-ben Svédországba költözött. Könyveit 1933-ban elégették Németországban, ő maga pedig 1935-ben öngyilkosságot követett el. Manapság mindenki azt firtatja, ugyan miért utálták annyira a németek a zsidókat. Ez az alak fényes példája az okoknak, és nem csoda, hogy senki nem hallja a nevét, hacsak nem német történelmet hallgat egy megfelelőegyetemen.