SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. augusztus 10., szerda

A cionista terror kronológiája III


Viktor Wolzek - A cionista terror kronológiája (A kezdetektől 1950-ig)/III.

1930 után a zsidó Lazar Kaganovics felügyeli 20 millió orosz kereszténymeggyilkolását.1930Coughlin atya, azaz "Rádió atya" megkezdi rádióműsorát az Egyesült Államokban. Eleinte csak a kommunistákról beszél, később azonban a zsidók szerepéről is a kommunizmus terjedésében. Ahogy az várható volt, a zsidók megpróbálják elhallgattatni.1930A brit kormány kiadja a Passfield-nyilatkozatot, amely korlátozza a zsidóbevándorlást Palesztinába az arabok gazdasági érdekeinek védelmében. LordPassfield a következőt írta: "A zsidó hurrikán folytatódik... egészen megvadulni látszanak izgalmukban és haragjukban." Louis Brandeis aRotschildok és a Warburgok nevében figyelmezteti, hogy talmudi bosszút fognak állni, és minden zsidó pénzt kivonnak az angol bankokból. Passfield felesége, a szocialista Beatrice Webb erre felteszi a kérdést: "Miért van az, hogy mindenki, akinek zsidókkal akad dolga, végül előítéletes lesz a zsidókkal szemben?" Azt is megkérdi, hogyan lehetséges a Szentföld átengedése azoknak, akik "keresztre feszítették a Názáreti Jézust, és azóta is, korokon át tagadták, hogy ő Isten fia lett volna."(Forrás: N. Mackenzie: The Letters of Sidney and Beatrice Webb.)1930-as évekA legtöbb gyilkosságot elkövető amerikai bűnszövetkezet, a Murder Inc.minden tagja, kivétel nélkül zsidó.1933 A Kommunizmus Németországban című könyv megjelenése. Ez az értekezés bizonyítja, hogy Németország már jóval Hitler hatalomra kerülése előtt isa kommunista zsidók ostroma alatt állt. A zsidó marxisták gyakrank ezdeményeztek három-négy napos zavargásokat a német városokban. A nácik ezekben az utcai harcokban önvédelemből léptek fel, bármit is állít a modern történelemoktatás.1933Március 24-én, a Daily Express című angol lap beszámol róla, hogy a zsidók "hadat üzentek" Németországnak az Amszterdamban megrendezett ZsidóBojkott-konferencián, azzal a deklarált céllal, hogy Németországot pénzügyi eszközökkel "térdre kényszerítsék". Jegyezzük meg, hogy ez évekkel az állítólagos holocaust előtt történt! Válaszképpen Németországban az állam ellenségeinek nyilvánítják a zsidókat, és ez lesz a táborokba gyűjtésüknek első számú oka.1933A német zsidókat eltiltják az állami közhivatali állásoktól, a németkultúrával szembeni ellenséges hozzáállásuk következményeként.1933A zsidók az Anti-Defamation League vezetésével újabb lépéseket tesznek az amerikai kultúra és szólásszabadság ellen. A szélsőséges szervezet egy levélben nyíltan követeli Madison Grant, a New York-i Zoológiai Intézetelnökének Egy kontinens meghódítása című könyvének betiltását, amely nyilván nem felel meg a zsidó érdekeknek. Figyeljük meg a hideg, számító felszólítást a könyv kritikusainak elhallgattatására, mert "minél kevesebb szó esik a könyvről, annál nehezebb lesz az eladása." Ennyit arról, hogy a könyveket vajon milyen értékek, relevancia vagy minőségelve szerint tárgyalja a zsidó média. Az ADL levele nyilvánvalóvá teszi, hogy már akkor is eltökélten megpróbálták elfojtani azokat a hangokat és tudományos elveket, amelyek megakadályozthatták volna a a XXI. századelejére kifejlődő szociális és politikai problémákat, amelyekkel ma a fehér társadalom kénytelen szembesülni.1933Adolf Hitler hatalomra kerül Németországban. Ő lesz az első államférfi a modern Nyugat történetében, aki fizikailag is megpróbálja megállítani a zsidók vezette kommunizmust és az európai kultúra feletti zsidódominanciát. (A valós történelmi kontextusban mindjárt nem hangzik olyanveszett gonosznak, mint amit Spielberg sugall róla, ugye?)1933Franklin D. Roosevelt amerikai elnök, aki maga is zsidó leszármazott, egyezményt köt a Szovjetunióval, a Kongresszus jóváhagyása nélkül, és engedélyezi számukra nagykövetség és konzulátusok megnyitását az Egyesült Államok területén. Ezzel hivatalosan elismeri a Szovjetuniót, annak ellenére, hogy számos amerikai tisztviselő figyelmezteti, hogy ezzel egy illegális, erőszakkal hatalomra jutott kormányt legitimizál, amely elnyomja és pusztítja saját népét. Roosevelt azonban baloldali érzelmű volt, és szimpatizált a marxizmussal. Emlékezzünk hírhedt mondására: "Számos legjobb barátom kommunista." (Idézet felolvasva 1950 szeptember22-én, kongresszusi jegyzőkönyv részeként.)1933Május 23-án Louis T. McFadden kongresszusi képviselő formálisan vádatemel a Federal Reserve Bank (az USA állami jegybankja) igazgatótanácsa, a Controller of the Currency (a pénzügyi ellenőrző hivatal elnöke) és a Secretary of United States Treasury (a kincstár titkára) ellen több bűncselekmény, közte, de nem kizárólag, összeesküvés, hamisítás, törvénytelen pénzváltás és hazaárulás miatt. Beszédében, amely Speech onthe Federal Reserve Corporation címmel hangzott el, többek között ezt mondta: "Országunkban e tizenkét magánhitel-intézetet csalással és hűtlenséggel megtévesztették azok a zsidó bankárok, akik Európából érkeztek ide, és befogadásukért hálából aláásták Amerika közintézményeit. Ezek a bankárok pénzt vittek ki az országból, hogy Japánt pénzeljék egy Oroszország elleni háborúban. Rémuralmat hoztak létre Oroszországban a mi pénzünkön... Ők fizették Trockij útját New Yorkból Oroszországba, hogy segíthessen az Orosz Birodalom lerombolásában..." (Megjegyzések a Kongresszusban, 1934 - Egy sokkoló leleplezés. Hasonmás kiadás, 1978,Arizona Caucus Club.)1933Szeptember 11-én Atlantában, Georgia államban megszületik William LutherPierce.1935A német kormány megszünteti a zsidók, mint az állam ellenségeinek állampolgárságát. (Miután "hadat üzentek" Németországnak, ez nem ismeglepő.) 1935Joseph Goebbels német propaganda-miniszter antikommunista beszédet tart" A kommunizmus maszkja lehull" címmel. A beszéd tartalma nagyon is pontos, és voltaképpen megismétli, amit korábban Winston Churchillmondott a zsidók kulcsszerepéről az európai kommunizmus terjesztésében. Sajnos csak a nácik figyelnek rá. Goebbels ezen beszéde azóta is a "gyűlöletkeltés" csúcsa a zsidók számára. Mellesleg: ha valamit a zsidók "gyűlöletkeltésnek" neveznek, az általában igaz.1935Huey Long louisianai politikust agyonlövi egy zsidó merénylő, bizonyos Weiss, hogy ne legyen ellenfele Rooseveltnek az újraválasztása során. Roosevelt valóban újból megnyeri az elnökválasztást.1936Leon Blum, egy marxista, németgyűlölő zsidó lesz Franciaország miniszterelnöke. Radikális politikai elképzeléseivel oly nagyvisszatetszést kelt, hogy később a kollaboráns Vichy-kormány mottója isez lesz: "Inkább Hitler, mint Blum."1936Wilhelm Gustloff német tisztviselőt Svájcban meggyilkolja egy 17 éveszsidó, David Frankfurter, állítólag azért, mert Gustloff széles körben terjesztette a Cion bölcseinek jegyzőkönyvét, egy állítólagos antiszemita hamisítványt, amely leleplezi a cionizmus világuralmi törekvéseit. (Akár zsidók írták, akár gójok hamisították, tény, hogy a világ azóta lezajlott eseményei kétségkívül igazolták a benne írtakat. A Jegyzőkönyv lényege egyébként sem a szerzője, hanem az abban leírt jelenség.)1936-37Németország, Olaszország és Japán jogos önvédelmi lépésként aláírják az Antikomintern Paktumot, egy antikommunista egyezményt. Különös módon a Roosevelt vezette USA nem csatlakozik, hanem a tömeggyilkos Sztálint támogatja, aki ekkorra már több, mint tízmillió embert pusztított el. 1936Az Egyesült Államok megemelt vámmal sújtja a német árucikkeket, és csak azokat. Érdekes, a szovjet árucikkekre nem vetnek ki ilyen terhet, noha Sztálin bűnei ekkor sokkal súlyosabbak, mint Hitleréi.1937Októberben Roosevelt egy Németország ellen indítandó lehetséges háborúra utal egy beszédében, ami nagyon messze áll korábban vallott izolacionista, semlegességpárti álláspontjától.1937-38Németország több próbálkozást tesz, hogy javítsa az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyát, de mindannyiszor elutasításra talál, köszönhetően a félig zsidó Roosevelt főleg zsidókból álló tanácsadói körének.1938November 7-én a zsidó Herschel Grynszpan (Greenspan) meggyilkolja Ernstvon Rath-ot, a párizsi német követség hivatalnokát.1938November 10-én a Rath-gyilkosságon felháborodott német nácik a német zsidókon állnak bosszút. A pogromot később Kristallnacht-nak,kristályéjszakának nevezik el, a rengeteg betört zsidó kirakat szétszórt üvegcserepei után.1938Stephen Wise rabbi, Roosevelt jó barátja elismeri, hogy Hitlernek igaza van, amikor azt mondja, hogy a zsidóság nem csak vallás, hanem külön faj.(New York - Herald Tribune, 1938 június 13.)1938Áprilisban a The Sign című amerikai katolikus magazin azt írja, hogy a zsidók vezetik a konzervatív Franco tábornok elleni hadjáratot Spanyolországban, hogy az országot kommunista uralom alá vonják.1939Sigmund Freud hevesen támadja a kereszténységet, miközben dicséri a zsidókat és a cionizmust Mózes és a monoteizmus című könyvében. Azt is sugallja, hogy az "antiszemiták" mentális betegek.1939Az Elfújta a szél filmváltozatát elkészítő Louis Mayer és David O.Selznick megváltoztatják a regény történetét, így a filmben egy fehérférfi próbálja megerőszakolni Scarlettet, míg a könyvben ez a szereplő fekete. Szintén kimarad a filmből a Ku Klux Klán hazafias ábrázolása, mint a déli fehérellenes mozgalom ellen harcoló szervezeté.1939Márciusban George van Horn Mosely amerikai tábornok azt mondja a New YorkTribune-nek, hogy a közelgő háború (a második világháború) tétje "a zsidóbefolyás világméretű megalapozása" lesz.1939Roosevelt elnök Felix Frankfurter kommunista párti zsidót nevezi ki a Legfelsőbb Bíróság elnökévé.1939 A Zsidó Népbizottság a Jewish Examiner című lapban közzétett hirdetésében bejelenti, hogy koncentrált, országos kampányba kezd a "Rádió atya"-kéntelhíresült Coughlin atya ellen, ide értve a helyi hatóságokra történő nyomásgyakorlást is Coughlin rádióműsorainak betiltásáért.1939Egy főleg zsidó tudósokból álló csoport, akikre riasztóan hat a náci Németország nukleárisfegyver-kutatása, meggyőzi Albert Einsteint, hogy levelet írjon Roosevelt elnöknek az atombomba kifejlesztéséneklehetőségéről.1940Coughlin atyát kiszorítják a rádióból, de továbbra is rendszeresen kiadjahírlevelét.1940A Haganah nevű zsidó földalatti hadsereg elsüllyeszti az SS Patria nevű hajót, megölve 250 kivándorló zsidót és a 17 fős személyzetet, hogy így ébresszen sajnálatot a zsidók iránt, akiktől megtagadták a beutazást a brit fennhatóság alatt álló Palesztinába.1940A japán hadsereg benyomul Indokínába. Roosevelt tiltakozik, de érdekes módon továbbra sem szól egy szót sem kommunista barátja, Sztálin milliós tömeggyilkosságai ellen.1940A frankfurti marxista iskola zsidó vezetője, Walter Benjamin elmenekül Párizsból, mielőtt a németek megszállják, és a spanyol határ felé tart. Miután azonban egy rendőrtiszttől értesül, hogy a határ átlépése után a spanyolok átadják a Gestapónak, Benjamin öngyilkosságot követ el.1941Charles Lindbergh óceánrepülő, amerikai nemzeti hős figyelmezteti a nemzetet, hogy a zsidók olyan indokokra hivatkozva próbálják Amerikát belerángatni a második világháborúba, amelyek nem tükrözik az amerikai érdekeket. "Háborús uszítás helyett a hazai zsidó csoportok inkább mindenféle módon a háború ellen kellene, hogy fellépjenek, hiszen háborúesetén ők lesznek az elsők, akiket a következmények sújtanak. A tolerancia olyan erény, ami a békétől és az erőtől függ. A történelem bebizonyította, hogy a tolerancia nem életképes háborúban, pusztítás közepette. Néhány szélesebb látókörű zsidó be is látja ezt, és ellenzi az európai háborúba való beavatkozást. De a többség még mindig nem. Nagyveszélyt jelent országunkra a filmiparban, a sajtóban, a rádiózásban és a kormányzatban elért döntő befolyásuk... Azt mondom, hogy a brit és zsidóvezetők, olyan érdekek miatt, amelyek éppen olyan érthetőek az ő nézőpontjukból, mint amilyen elfogadhatatlanok a miénkből, s amelyek nem amerikai érdekek, bele akarnak bennünket sodorni egy háborúba." (A beszédDes Moines-ben, Iowa államban hangzott el.)1941Roosevelt elrendeli az Egyesült Államokban minden japán tulajdonbefagyasztását, mert Japán Németország szövetségese, ami elfogadhatatlana részben zsidó, marxista szimpatizáns elnöknek. Japán figyelmezteti, hogy ezt háborús agressziónak tekintik. Később kerül sor Pearl Harborbombázására.1941 Július 10-én, röviddel Kelet-Lengyelország német megszállása után 1600zsidót vernek össze botokkal, fejszékkel és késelnek meg Jedwabne mellett. Az áldozatokat még élve egy pajtába lökik, és rájuk gyújtják. A haldoklók sikolyait katonazenekar nyomja el. Később, a háború után emlékművet állítanak ide a "borzalmas náci mészárlás" emlékére. A probléma csak az, hogy nem a nácik csinálták, hanem a lengyelek. Amikor ugyanis a szovjetek 1939-ben elfoglalták Kelet-Lengyelországot, a zsidók kitörő örömmel fogadták a Vörös Hadsereget, és fontos szerepet játszottak az új rend kialakításában, elfoglalva a hivatalokból kitett lengyelek helyét. Sok zsidó, így a Jedwabne-i zsidók is, a szovjet milíciatagjaiként részt vettek a lengyelek deportálásában. "Kollaboráció volt ez fegyverrel a kézben, árulás a vereség napjaiban", írta Strzembosz. Ezért az árulásért fizettek meg a Jedwabne-i zsidók, amikor a Vörös Hadseregelvonult a területről 1941-ben. A szovjet börtönökben számos lengyel ült, akiket a németek kiszabadítottak, és volt némi elszámolnivalójuk a zsidókkal. Sokuk családját Szibériába vitték. Más szavakkal, a Jedwabne-itömegmészárlás bosszú volt a zsidók korábbi lengyelellenes akcióiért.1941Augusztusban Roosevelt és Churchill aláírják az Atlanti Chartát, melynek célja a "demokratikus értékek" terjesztése. De nézzük csak ezeket a második világháborús toborzóplakátokat! Az elsőn Uncle Sam, a másodikon egy vöröskatona, a harmadikon pedig John Bull mutat felénk (TE),felszólítva, hogy szolgáljuk hazánkat. Vizuálisan is megjelenik az amerikai-szovjet-brit szövetség. A képek kicsik, hogy látható legyen: mindhárom plakáton előtérben van a vörös szín. Uncle Sam és a katona egyaránt ötágú csillagot visel, Sam és JohnBull pedig cilindert hord - vajon ez a pénzügyi hatalom jelképe? Mindhárom plakáton a TE szó van kiemelve. Mintha csak ugyanaz a művésztervezte volna mindhármat!1941Kijev városa 1941 szeptember 19-én jutott német kézre, a Barbarossa-hadművelet során. A város kiürítése előtt a szovjet biztonsági erők több épületben is időzített bombákat rejtettek el, szeptember 24 és 28 közébe állítva. Ezeket az épületeket a németek valóban fontos hadiszállásokként vették igénybe, és komoly veszteségeket szenvedtek. Magas rangú német tisztek gyűltek össze, hogy eldöntsék, mi legyen erre a megfelelő válaszlépés. Úgy döntöttek, kiirtják Kijev zsidóságát. Ezzel Kelet-Európa legnagyobb bajkeverőit éri a büntetés, azt a csoportot, amelyik kigondolta és megalkotta a kommunizmust. Szeptember 29-étőlkezdve Kijev zsidó lakosságát összeterelték, és egy közeli szakadékhoz, aBabi Jarhoz meneteltették. Ott utasították őket, hogy vetkőzzenek le, és adják át értéktárgyaikat. Tízes csoportokban állították őket a szakadékszéléhez, és lőtték őket agyon. Az elfogadott érték szerint 33 771 zsidót öltek meg így.1941Az Egyesült Államok "hivatalosan" belép a második világháborúba, a tömeggyilkos kommunista Szovjetunió szövetségeseként.1942 Január 20: A Wannsee-jegyzőkönyv elkészítése. Magas rangú náci kormánytisztviselők találkoznak Berlin Wannsee negyedében, hogy eldöntsék, hogyan szabaduljanak meg az európai zsidóságtól. A megbeszélésen azonban egyetlen szó sem esik gázkamrákról vagy hasonlókról. Csupán kirekesztésükről tárgyalnak, illetve a faji keveredés, a fizikai munka és "a leginkább ellenálló egyénekkel szembeni arányos elbánásról", ami természetesen a megölésüket is jelentheti. Anémet Einsatzgruppe-k máris rengeteg zsidó partizánt öltek meg keleten, már persze, ha a helyiek nem intézkedtek hamarabb, mint Jedwabne-nál.Felmerül a kérdés: vajon Németországnak nem volt elég lőszere, hogy a többit is így intézze el? Hány katonai lőszer kell ahhoz, hogy megöljenek egy személyt? Miért készültek részletes tervek a zsidók kitelepítésére, ha csak elgázosítani akarták őket? Miért épültek jól felszerelt koncentrációs táborok, s bennük egészségügyi intézmények? Miért kímélték meg a kevert fajú személyeket? Nem lett volna egyszerűbb egy-egy zsidóra egy-egy lőszert elszámolni, és kész?[Ford. megj.: A Wannsee-konferencia megtörténtét számos tény cáfolja. Ilyen például, hogy a konferencián állítólag részt vevő Reinhard Heydrichaznap délután bizonyosan Prágában tartózkodott, a protektorátus újkormányának beiktatásán, amiről a sajtó is beszámolt. A konferenciának a nürnbergi perben bemutatott jegyzőkönyvének hitelessége is kétséges, nem beszélve arról, hogy ma két jelentősen különböző, "hiteles, eredeti" példány is létezik. Ennek részletezését azonban ehelyütt nem érzem feladatomnak. Az itt felvetett aggályok is elgondolkodtatóak: öt-hatmillió kézifegyver-lőszer valóban nem tétel egy világháborúban, egy-egy fronton gyakran óránként is többet használtak fel.]1942Roosevelt elnök parancsára Coughlin atyától megvonják a hírlevele működtetési engedélyét.1942A Manhattan Project keretében főleg zsidó tudósok elkezdik építeni az első atomfegyvert. Ezen tudósok némelyikéről később bebizonyosodott, hogy titkos információkat adtak át a Szovjetuniónak a nukleáristechnológiáról. A legtöbb atomkém egyébként zsidó volt.1943Az FBI nyomozása során "X tudós" fedőnévvel jelölt személy létfontosságú információkat ad át az atomfegyver-projektről Steve Nelson kommunistaügynöknek. Az "X tudósról" később bebizonyosodik, hogy a zsidó Joseph W.Weinberg. Steve Nelson eredeti neve Mesarosh, ő is zsidó, Belgrádban született. A Lenin Intézetben tanult Moszkvában, és 1931 és 1943 között Oroszországban élt.1944Horkheimer és Adorno - mindketten a frankfurti iskolát követő marxisták kiadják A felvilágosodás dialektikája című könyvüket, amelyben egy egészfejezetet szentelnek az antiszemitizmus elmélete tökéletesítésének. A zsidók ebben az időben kézzel-lábbal igyekeznek bizonyítani, hogy az antiszemitizmus mindig mentális defektus, betegség, patológiás elváltozás következménye, és soha nem a zsidók viselkedésére adott természetes reakció. A frankfurti marxisták, a zsidó pszicho-analitikusok, a zsidó kultur antropológusok, és a szintén zsidó vagy zsidópárti francia egzisztencialisták - vö. Sartre Az antiszemita és a zsidó című művét valamennyien bűnösnek kiáltják ki az emberiség többségét azért, hogy az értékes zsidót bármiféle kritikától megóvják.
1944Lord Moyne-t, Nagy-Britannia közel-keleti ügyekért felelős miniszterét Kairóban meggyilkolja két zsidó, nagy valószínűséggel Menachem Beginparancsára.1945Február 14-15, Drezda, Németország. Egyetlen éjszaka alatt Európa egyikművészeti és kulturális értékekben leggazdagabb városa, kórházváros ,amelyben német, amerikai és brit sebesültek ezreit helyezték el, és a Vörös Hadsereg elől menekülő civilek számára is menedékként szolgált, eltűnik a föld színéről. Amerikai és brit bombázók mintegy 135 000áldozatot követelő bombatámadást hajtanak végre a város ellen, amelyben egyébként semmilyen katonai célpont nem volt. A történelem egyik leggyalázatosabb háborús bűntettének elkövetői győztesnek kijáróünneplést kapnak ahelyett, hogy ők is ott ülnének a nürnbergi bíróságon ,a vádlottak padján. Számos történész az ilyen akciókat" megmagyarázhatatlan rejtélynek" vagy "háborús tévedésnek" minősíti. Drezda bombázása azonban egyik sem volt. Miért történt ez a támadás? A válasz három évvel korábban keresendő, amikor 1942 március 30-án F. A. Lindemann professzor - a későbbi Lord Cherwell - a miniszterelnök tudományos tanácsadója, németországi zsidó menekült letett egy jelentést Winston Churchill íróasztalára. Lindemann jelentése képezte az alapját annak a programnak, amelyet később a RAF bombázóparancsnoksága végrehajtott, s később csatolták is a légi offenzíva terveihez. Lindemann becslése szerint minden lakott területre ledobott 40 tonna bomba "legalább 4-8000 embert tesz hajléktalanná". A miniszterelnöknek beadott jelentés a következőt tartalmazta: "1938-ban 22 millió német élt 58 olyanvárosban, amelynek 100 000-nél több lakója volt. A modern haditechnika eszközeivel ezeket könnyű megtalálni és eltalálni." Előreláthatóan tehát ha több tonna bombát dobunk egy "beépített területre", azzal ártatlan civilek ezreit ölhetjünk meg. Ez a tény is szerepelt a zsidó Lindemann fejtegetéseiben. Az ő nevét soha nem említik a történelemórákon.1945Az amerikai,brit, szovjet szövetség legyőzi Németországot és Japánt, ezzel meghiúsítva a modern kor első és egyetlen koncentrált erőfeszítését a zsidó-kommunista térnyerés visszaszorítására.1945Az ottawai szovjet nagykövetség egy alkalmazottja menedékjogot kér Kanadában, s több száz titkos dokumentumot hoz magával. Ezen iratok egy kiterjedt kémhálózatot fednek fel, ami megrázza a kanadai társadalmat. A hálózat legfontosabb tagja a lengyelországi születésű zsidó, Fred Rose(Rosenberg), a kanadai parlament egyetlen kommunista tagja. Ő volt a hálózat vezetője, fő toborzója és nemzetközi futára. Szintén a hálózathoz tartozott Dr. Raymond Boyer, a McDill Egyetem professzora, aki titkos információkat adott át a Szovjetuniónak az RDX nevű robbanóanyagok készítéséről. Felesége a zsidó Anita Cohen volt. Bűntársaik a zsidó Samuel Gerson és David Shugar voltak. Számos más zsidó személy is tagja volt a felfedett kémhálózatnak, annak ellenére, hogy nagyon kevés zsidóélt akkoriban.1945Amikor Magyarországon visszatér a kommunista uralom, a zsidó Rákosi Mátyás lesz az ország teljhatalmú diktátora, a szintén zsidó Gerő Ernő és Vas Zoltán segítségével kormányozva. Sok száz zsidó visszatér, akik Kun Béla bukása után menekültek a Szovjetunióba. 
Lengyelországban ezalatt a zsidó Minc és Skyreszewski kormányszintű pozícióba kerül, Jacob Berman pedig helyettes államtitkári posztot kap. Valójában Berman afféle szürke eminenciásként tevékenykedik, és általános vélekedés szerint ők hárman uralták a háború utáni Lengyelországot. Berman a varsói gettóban született, Oroszországban élt, és Lengyelország szovjet megszállása után a tervek szerint diktátorként helyezték volna hatalomba. Ő azonban jobb szeretett a háttérből tevékenykedni, szerényebb címet viselve. A zsidók ekkor Lengyelország lakosságának mindössze három százalékát teszik ki, de az államigazgatásban megfigyelhető túlreprezentáltságuk csak a Szovjetunióban magasabb. Romániában Anna Pauker, a háború utáni ország vezetője jól láthatóan zsidó, és ami szokatlan, nem is titkolja. Apja kóser hentes volt, később Izraelben élt. Férje orosz trockista volt, akit kivégeztek. Ennek ellenére Anna maradéktalanul hűséges maradt Moszkvához. Csehszlovákiában a kommunista párt főtitkára a zsidó Rudolf Slansky. Másvezetőkhöz hasonlóan az ő udvartartását is a Szovjetunió jelölte ki. Hatalmát egy 1952-es tisztogatás során veszítette el, és a párt tíz másikvezető tagjával együtt halálra ítélték. Ezek is mindannyian zsidók voltak. A tisztogatás oka az volt, hogy Sztálin zsidótlanítani akarta a kommunista tábort.1945Röviddel Japán kapitulációja után Harry S Truman egy öttagú bizottságkezébe helyezi a nukleáris program feletti ellenőrzést, amelyből hárman zsidók. David Lilienthal, a bizottság zsidó vezetője legalább két kommunista frontszervezet tagja volt.1945Az FBI letartóztat hat személyt, akik közül hárman jól felismerhetően zsidók, 1700 különféle szigorúan titkos dokumentum eltulajdonításáért. Ez az Amerasia-ügy. Az árulás második esetét az Alger Hiss-féle esetként ismeri meg a nagyközönség. Alger Hiss Felix Frankfurter, a Legfelsőbb Bíróság elnökének pártfogoltja volt, a Harvardon pedig tanítványa. Az államigazgatás egyik legbefolyásosabb embere volt, a jaltai konferencián Roosevelt tanácsadója. Részt vett az ENSZ alapokmányának megfogalmazásában San Francisco-ban. Kommunista, de nem ezért indul ellene eljárás, hanem hamis tanúzás miatt, amikor ezt letagadja a bíróság előtt. Felix Frankfurter teljes tekintélyét latba veti védelmében, és tanúskodik mellette a perben. Lehmann és Henry Morgenthau mellett egy darabig ő az egyik legbefolyásosabb zsidó az Egyesült Államokban. Hissenés Dean Achesonon kívül még legalább kétszáz "pártfogoltját" juttatt a zsíros pozíciókhoz. Köztük volt Nathan Witt, a Nemzeti Munkabizottság korábbi főtitkára, Lee Pressman, az Ipartestületek Szervezetének fő jogtanácsosa, John Abt, a tőzsdefelügyelet főügyésze. Valamennyien marxista zsidók. Pressman később elismeri, hogy az Amerikai Kommunista Párt tagja.1945Az ADL 330 000 könyvet oszt szét az Egyesült Államokban, azzal a céllal, hogy meggyőzzék a nagyközönséget, hogy az "antiszemitizmus" az elmebetegség egy formája. Ezalatt a cionista gój-ellenesség, a "csak a zsidók számítanak embernek" talmudi szellemiségében teljesen normálisnak és egészségesnek számít a zsidó kultúrában. (Érdekesség: Amikor a mentális betegségek a huszadik század második felében egyre gyakrabban szerepeltek mentő körülményként az amerikai bíróságokon futó perekben, az ADL és más zsidó csoportok agresszíven lobbiztak azért, hogy a"gyűlöletbeszéd" bűncselekménye esetén ez ne lehessen ok a felmentésre. Tehát mikor elmebetegség az antiszemitizmus? Ha a zsidóknak éppen azfelel meg. Mikor lehet valakit tiszta elméjűnek tekinteni, és börtönbe zárni érte? Ha a zsidók úgy akarják. Nem, ez nem anomália.)1945Ibn Szaúd arab király panaszkodik Rooseveltnél, hogy "egy állig felfegyverzett zsidó hadsereg" támadásra készül a palesztin települések ellen. Ez igaz, de Roosevelt nem veszi figyelembe tiltakozását.(Megjegyzés: öt évtizeddel később arab terroristák lerombolják a WorldTrade Centert, amiért Amerika szemet hunyt Palesztina megszállása fölött.) [Ford. megj.: Ez a kronológia eredetileg 2002 elején íródott, amikor még nem derültek ki a szeptember 11-ével kapcsolatos furcsaságok. Wolzek tehát jogosan hiszi, hogy a támadást valóban arab terroristák követték el. Pedig ha ennyit tud a zsidókról, feltételezhette volna, hogy a média ezúttal is hazudik...]1945Harry Dexter White kommunista zsidó (eredeti neve Weiss) fogalmazza a Morgenthau-terv nagy részét, amely Európa jelentős részét koncként löki a kommunistáknak. (Mindig hasznos, ha a fontos kormányprogramok megírását kommunista zsidókra bízzuk.)1945Henry Morgenthau amerikai zsidót nevezik ki Európa újjáépítésének felügyeletére. Ez egy nagyon fontos, bizalmi állás.1945Patton tábornok halála előtt kijelenti, hogy a náci "háborús bűnösök"ellen készülő nürnbergi per törvénytelen (ex post facto) és "szemita", azaz zsidók kreálta eljárás.1945Ashley Montagu "kultúrantropológus" kiadja az egyenlőségi mozgalom Bibliáját. Könyve címe: Az ember legveszélyesebb mítosza: a fajelmélet megtévesztése. A liberálisok mindenhol erre hivatkoznak, hogy "megállítsák a rasszizmust", nem kis sikerrel. A gond az, hogy a fajfogalma, az eugenetika és az örökségelmélet helyes. A faji hűség és tisztaság magának a judaizmusnak is fő célja, a cionizmusnak pedig különösen. Mint mindig - az írott történelem kezdete óta - a zsidók megtartják maguknak az igazságot, és opportunista hazugságokkal traktálják befogadó nemzeteiket.1946Számos németet hurcolnak bíróság elé Nürnbergben, "emberiség elleni bűntettek" miatt. Ilyen törvény nem létezett a háború előtt, alkalmazása ex post facto jellegű, ami Amerikában alkotmányellenes. A bírók közül sokan zsidók, közülük is többen szovjet kommunista tisztviselők. Érdekes módon soha semmiféle "emberiség elleni bűntettek" miatt nem vontak felelősségre egyetlen kommunista országot, vagy annak vezetőit sem, annak ellenére, hogy a kommunizmus áldozatainak száma messze meghaladja anácikét.1946Nürnbergben Julius Streicher német lapkiadó tanúvallomásában azt állítja, hogy a nácik a judaizmusból merítették ötleteiket, mert tetszett nekik a zárt, szupremacista, faji alapon szerveződő társadalom ötlete, ami ezer éven át fennáll majd, akárcsak a judaizmus (igazából az még régebbi).Természetesen az, ami a zsidóknak "tradíció", mások részéről"rémuralomnak" minősül.1946Az Irgun nevű cionista terrorszervezet Menachem Begin későbbi izraeli miniszterelnök vezetésével felrobbantja a King David Hotelt. 91 ember meghal, 45 megsebesül. Ebben a szállodában működött a helyi brit katonai vezérkar, illetve a brit rendőrség bűnügyi nyomozóosztálya. Ez volt a köszönet, amiért a britek a vérüket adták a zsidók ellenségei, a németek elleni harcban. Manapság a zsidók rendszeresen a "palesztin terroristák" elleni harcról beszélnek. De arról nem szólnak, hogy a modernterrorizmust igazából ők találták fel.1946A zsidó Dr. Benjamin Spock gójok milliói számára teszi közzé liberális gyermeknevelési elveit Csecsemő- és gyermeknevelés józan ésszel című könyvében. Ez a könyv valószínűleg nagyobb befolyással bírt a nem zsidócsaládok nevelési elveire, mint korábban bármely más hasonló mű.1946-47Európai zsidók ezreit szállítják titokban Palesztinába, bár egyelőre semmilyen joguk nincs a bevándorlásra, alátámasztva Szaúd királyállításait. Frederick Morgan brit tábornok tiltakozik.1946 után Európa-szerte számos konzervatív gondolkodású embert elnyomnak, meggyilkolnak a zsidók és a kommunisták, akik visszatértek a Szovjetunióból, miután Kelet-Európát átadták a kommunistáknak.1947Az ENSZ közgyűlése politikai nyomásra javasolja, hogy Palesztinát adják át a zsidóknak, amint a brit fennhatóság hivatalosan véget ér 1948.augusztus 1-én. A zsidók nem várnak addig sem.1947Amerikai kommunistákat - közismert nevükön a Hollywoodi Tízeket – idéznek az Amerika ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé. Kilencen közülük zsidók, köztük ifj. Ring Lardner, aki később a M.A.S.H. című filmforgatókönyvét írja.1947Közel száz jobboldali amerikai kongresszusi képviselő tudomására jut, hogy amerikai zsidó szervezetek titokban meghamisították a képviselők személyi aktáit, hamisan "nácinak" kinevezve őket vagy feleségeiket. Ez természetesen törvénytelen volt, egyébként is, az amerikai kormány ekkoriban szigorúan tiltotta a politikai véleménnyel kapcsolatos adatok tárolását a személyi aktákban.1948Az Auschwitz kapujánál elhelyezett emléktábla a következő feliratotviseli: "Négymillió ember szenvedett és halt meg itt 1940 és 1945között."1948Április 4-én történik meg a dér-jaszini tömegmészárlás. A Menachem Begin későbbi izraeli miniszterelnök vezette zsidók 250 fegyvertelen palesztinnőt és gyermeket gyilkolnak meg Dér-Jaszin palesztin faluban. A nőket meg is erőszakolják. A cselekedet olyannyira brutális, hogy még zsidóértelmiségiek, köztük Albert Einstein, Hannah Arendt és Sidney Hook iselítélik a New York Times-nak írt nyílt levelükben, 1948 december 4-én 1948Májusban, miután a zsidó provokációk nyomán heves összetűzések zajlanak zsidók és arabok között, a zsidók kijelentik, hogy Palesztina őket illeti, és Izraelnek nevezik, bár erre semmiféle jogalapjuk nincs. 1948 Zsidó gyűlöletbeszéd: "Elő kell készülnünk a támadásra. Célunk, hogy összezúzzuk Libanont, Transzjordániát és Szíriát. A gyenge pontjuk Libanon, mert az ottani muszlim rendszer mesterséges, és könnyű lesz aláásnunk hatalmát. Keresztény országot kell alapítanunk a helyén. Ezután szétverjük az Arab Légiót, elfoglaljuk Transzjordániát, és Szíria azölünkbe fog hullani. Ezután bombázzuk és elfoglaljuk Port Szaidot, Alexandriát és a Sinai-félszigetet." (David Ben-Gurion, 1948 május, a vezérkarnak tartott beszédében. Megjelent: Michael Bar Zohar: Ben-Gurion, A Biography, Delacorte, New York, 1978.)1948Zsidó gyűlöletbeszéd: "Mindent meg kell tennünk, hogy [a palesztinmenekültek] soha ne térhessenek vissza." (David Ben-Gurion a naplójában1948. július 18-án. Idézve Michael Bar Zohar: Ben-Gurion: The ArmedProphet. Prentice-Hall, 1967, 157. oldal.)1948A szalhai mészárlás. A falu lakosait a helyi mecsetbe terelik, majd arccal a falhoz fordítva egyenként agyonlövik őket. 105 őslakos palesztint gyilkolnak így meg.1948Folke Bernadotte svéd grófot zsidók gyilkolják meg Palesztinában.1948Londonban megjelenik Francis Parker Yockey fehér nacionalista magnum opusza, az Imperium.1949Február 3-án a brit hírszerzés lebuktatja a németországi születésű Klaus Fuchst. Bíróság elé állítják, és elítélik, amiért nukleáris titkokat adott át a Szovjetuniónak. Klaus Fuchs zsidó. A Manhattan ProjektbenAlbert Einstein személyes kérésére vett részt, s itt fért hozzá a legérzékenyebb titkos információknak 1942-1945 között. A Fuchstól nyertadatok révén az FBI kilenc további atomkémet tartóztat le, akik közül nyolcan zsidók. Valamennyien azon dolgoztak, hogy Amerika atomtitka itátadják a legnagyobb ellenségnek, Moszkvának. A kémek közül hárman nem vallották magukat bűnösnek. Kettőt, Julius ésEthel Rosenberget halálra ítélik. Morton Sobellt harminc évbörtönbüntetéssel sújtják. A Rosenberg házaspár sorsa fölött évekig siránkozik a zsidó média. A Manhattan Projekt körüli erős kommunista és zsidó jelenlét számos spekulációra ad okot. Emlékezzünk, hogy a kutatás egyik kulcsfigurája Albert Einstein volt, a német születésű zsidó, nem kevesebb, mint tizenhat kommunista szervezet tagja. Azt sohasem sikerült bizonyítani, hogy Einstein a kommunista párt tagja lett volna, de elhajlása egyértelmű. Barátai és pártfogoltjai listája bátran viselhetné a Ki kicsoda az amerikai kommunista mozgalomban címet. Ráadásul a Los Alamos-iatomkutató intézet vezetője 1943 és 1945 között, épp, amikor a legtöbbadatlopás történt, a zsidó Robert Oppenheimer volt. Fivére, Frank szintén atomfizikus volt, és a kommunista párt tagja.1949Szeptember 30-án a California Jewish Voice című lap szerkesztője, Sammy Gach büszkén jelenti be, hogy immár a Szovjetuniónak is van atombombája.1949A zsidó Judith Coplint júniusban tetten érik, amint titkos állami dokumentumokat ad át egy szovjet ügynöknek, az ENSZ alkalmazottjának. Hazaárulásért tizenöt év börtönbüntetésre ítélik. Az ítéletet azonban később törvényellenesnek minősíti és megsemmisíti a Legfelsőbb Bíróság, arra hivatkozva, hogy az FBI bírói felhatalmazás nélkül hajtotta végre Coplin elfogását. A kém szabadon elsétálhat.1949Eugene Dennis és a Bűnös Tizenegyek tárgyalása. Ők alkotják az Amerikai Kommunista Párt Nemzeti Titkárságát - avagy más szavakkal ők az amerikai Politbüro. Közülük legalább hatan zsidók: Jacob Stachel, John Gates(Israel Regenstreif), Gilbert Green (Greenberg), Gus Hall (Arvo MikeHalberg), Irving Potash és Carl Winter (Philip Carl Weissberg). A három másik vádlott, Eugene Dennis (Waldron), Robert Thompson és JohnWilliamsson etnikai hovatartozását nem állapítják meg. Tízüket öt-öt évbörtönbüntetésre ítélik, illetve tízezer dolláros pénzbüntetésre. Thompson három év börtönt kap.1940-50-es évek Maier Suchowljansky (1902-1983), vagy ismertebb nevén Meyer Lansky,lengyelországi, Grodno-i születésű zsidó a Nemzeti Bűnszövetkezet alapítója, az amerikai maffia későbbi anyaszervezete. Egyéb ismert maffiózó zsidók Zwillman és Moe Dalitz, vagy a kiszámíthatatlan DutchSchultz.1950Megjelenik Theodor W. Adorno és Max Horkenheimer frankfurti marxista zsidók Az önkényeskedő személyiség című könyve. A mű célja, hogy mentális betegségnek nyilvánítsa a nem zsidó csoportokhoz való tartozást. Idetartozik a nacionalizmus, a patriotizmus, a vallási meggyőződés, a hűség a család és a nemzet eszméjéhez, hiszen ezek mind az "önkényeskedő személyiség" megnyilvánulásai. A különböző csoportok közötti különbségtétel e könyv szerint szintén betegség, "előítélet". A kettősmérce ezúttal is működik: a csoporthűség, a hagyományok tisztelete és a különbségek számon tartása a zsidók esetében egészséges dolog, és a zsidóidentitás alapja. Gójok esetében azonban elmebetegség. A tanulmányrészeként Theodor Adorno feltalálta az F-érték tesztjét, amellyel a normális gój viselkedést patologikus elváltozásként lehet megállapítani. A kérdéseket elolvasva máris kilóg a marxista lóláb. Gondoljuk el, hogy a tesztben vizsgált számos viselkedési minta mennyit változott a kérdések megfogalmazása óta eltelt ötven évben! Amerika megváltozott - a zsidókisebbség javára. Ahogy Kevin MacDonald rámutatott: "A nagyrészt sikeres hatvanas évekbeli kulturális ellenforradalom értékei kerülnek kifejezésre az önkényeskedő személyiség című könyvben, ide értve például a szülők elleni lázadást, az alacsony érzelmi értékű szexuális kapcsolatokat, és a társadalmi értékek, családi hagyományok, a keresztény vallás, a hazaszeretet iránti megvetést." Mindennek pontosan az az oka, hogy a zsidók a hagyományos viselkedésmintákat rendületlenül támadják, és betegségnek állítják be. Ezt persze nem tudományos alapon teszik, hanem marxista, freudista és szociológus zsidó elvbarátaik szűk klikkjeinek kölcsönös idézgetésével, egymásra hivatkozgatva forrásként.1950 után Zsidók irányítják a politikai baloldalt az Egyesült Államokban, ide értve minden kommunista, baloldali szocialista és szociáldemokrata csoportot, ők vezetik az egyetemi intellektuális mozgalmakat is. A zsidókat ebben a korszakban a "tradicionális" amerikai kultúra ellenségeinek tekinti aközvélemény.1950A zsidó Gerhart Eislert óvadék ellenében szabadlábra helyezik, mire elmenekül az országból. A lengyel Batory nevű hajóval szökik, s rövidesen Kelet-Németország fő propagandistája lesz. Ő volt ugyanis 1935 és 1947között az Amerikai Kommunista Párt titkos vezetője, és rendszeresen utazott a Szovjetunióba álnéven. Ő volt a kommunista párt legmagasabb rangú vezetője, akit valaha is bíróság elé állítottak az Egyesült Államokban, és feltételezhető, hogy szervezői szerepet játszott a Szovjetunió javára folytatott országos kémtevékenységben. Jobbkeze bizonyos J. Peters, eredeti nevén Goldberger, szintén zsidó, akkoriban az Egyesült Államok második legmagasabb rangú kommunistája. Eisler testvére,Ruth Fischer szintén évekig dolgozott kommunista ügynökként.1950Tíz vezető filmproducert vádolnak az amerikai kongresszus elleni összeesküvéssel. A Hollywoodi Tízeknek nevezett csoport valamennyi tagja zsidó. Valamennyiket felkérték korábban, 1948-ban egy Amerika-ellenestevékenységet vizsgáló bizottság előtti tanúskodásra, ám valamennyien megtagadták. Óriási hadjárat kezdődik Hollywoodban a Tízek érdekében, befolyásos zsidók tucatjai foggal-körömmel harcolnak hitsorosaikért. A zsidó tulajdonban levő országos lapok tagadják, hogy a Tízek kommunisták lennének, pedig hatan közülük bizonyítottan a kommunista párt tagjai voltak, a másik négy tekintetében pedig alaposan dokumentált kommunistatevékenységet bizonyító iratokra bukkantak a nyomozók.
Fordította: Polgár Tamás