SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. november 15., kedd

AMI JÖN

 
AMI JÖN AZ IT LESZ
A világkormány felállításának előkészületei a szemünk előtt folynak. Színfalak mögött folyó munkálatok nyoma itt-ott előbukkant a gazdaságban és a politika világában, így aki nyitott szemmel jár, nap, mint nap belebotlik ennek jeleibe.Ez egy természetellenes rendszer, ami soha nem jönne létre magától, hanem a hatalmi elit próbálja a világra erőltetni a fennálló, legtöbbször általuk gerjesztett problémák megoldásaként. Szükséges, hogy mindez aránylag gyorsan és egyszerre történjen. A klónozással, biotechnológiával és informatikával kapcsolatos kutatásokat, fejlesztéseket ezért támogatják. A pénzügyi terroristák, akik a gazdasági összeomlást előidézték most a válságot kihasználva a gazdaság megmentőiként tetszelegnek, miközben egy igazi banki puccsot felügyelnek a Goldman Sachs beépített emberivel az élen
EGY HATALOMÁTVÉTELT HAJTANAK VÉGRE. 


Folyik a szükséges hálózatok kiépítése, hogy amikor eljön az idő, fennakadás nélkül és áttörhetetlenül működjenek..  Természetesen, fontos lépés saját vagyonuk elhelyezése is, hogy amikor megadják a jelet és elindulnak a dominók, sajátjaik állva maradjanak. A lufit kidurrantó csalók most a világ megmentőinek szerepét játsszák, akik elhozzák a szabadítást. A nemzetközi határok lassan eltűnnek. A világ egy óriási hálózattá alakult, ahol minden mindennel összeköttetésben van.. Az egész EU adósságválság nem egyéb, mint a már fent is említett banki államcsíny, melynek célja a hatalmat azoknak a kezébe juttatni, akik a válságot 2008-ban a hitelek hirtelen megvonásával elindították..  Lassan minden a helyére kerül, hogy elkezdődhessen a világtörténelem utolsó nagyjelenete. Miért költenek egyes kormányok milliókat háborúra, ami csak romlást és pusztítást hoz, míg a szegények tovább szenvednek? Jelenések 13, 13-14  Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. Igazi vízválasztó előtt állunk és bár az események pontos alakulása, a fenti okokból még nem egyértelmű, olyan alapvető változásoknak vagyunk szemtanúi, melyek a IRÁNYITOK DÉMONÁNAK*ANTI KRISZTUS *  színrelépését időben közelebb hozzák. Az emberiség által hozott döntések csupán az események sebességére lesznek hatással. „Ezek nagyon veszélyes, katasztrofális következményekkel járó forgatókönyvek . Az eurózóna válsága és várható összeomlása az európai (és a világ) hírcsatornáinak vezető híre a napokban.. Az irányitoknak esze ágában sincs feladni az Európa egyesítésére és központosítására irányuló törekvéseit, sőt, a jelenlegi káosz kitűnő alkalom, hogy a jelenlegi eurózóna hamvaiból egy új „Európai Kazár Egyesült Államokat ” *a démonok irányitása alatt hozzanak létre. A színpad készen áll a mindent elsöprő válság elindítására.

A Telegraph a következőket írja:
„Az eurózóna összeomlása egy pillanat alatt elsöpörné az európai gazdaság felét, a 30-as évek világgazdasági válságához hasonló nyomorba taszítva a kontinenst, figyelmeztetett az Európai Bizottság elnöke.”
[Értjük az üzenetet? Eurózóna, azaz egyesült Európa nélkül a nyomor vár ránk.]
Az irányitok azzal is tisztában van, hogy Európa országai és lakosai csak végső kétségbeesésükben fogadnának el egy ilyen megoldást .IRÁNYITOINK  kifejezetten várják  az eurózóna teljes összeomlását.
A Guardian egyik cikke Angela Merkel-t idézi:
„Angela Merkel, német kancellárasszony elmondta, hogy a helyzet igen kellemetlenné vált és a politikai integrációs folyamat felgyorsítására szólította fel az eurózóna tagállamokat. ’Eljött az új Európa megszületésének ideje,’ mondta. ’A világ sebesen változik, tehát készen kell állnunk, hogy szembenézzünk a kihívásokkal. Ehhez több kell Európából, nem pedig kevesebb!’”
Milyen is lesz ez az új Európa? A Daily Mail cikke a „Negyedik Birodalom felemelkedéséhez hasonlítja Németország európai térnyerését” és a következő igen megdöbbentő megállapítást teszi a mélyebb gazdasági integrációt illetően:
„Ez a szuverenitás teljes elvesztését jelentené azokban az országokban, melyek egykor a Harmadik Birodalom vasökle alatt léteztek 70 évvel ezelőtt.
Ne legyenek kételyeink a pénzügyi uniót illetően. Az új pénzügyi rendszer közös gazdaságpolitikát, egységes adórendszert, egységes társadalombiztosítási rendszert, közös adósságot, egyesített gazdaságot és egyetlen, közös pénzügyminisztert jelent, és valamennyi német.
Hogyan funkcionálhat tovább globális gazdaságunk, ha nemsokára kétszeres árat kell fizetni a szállításért? Mi lesz azzal a sok százmillió emberrel, aki már most is alig képes ételhez jutni? A legfontosabb források és élelmiszerek ára gyors ütemben növekszik. Hiába a fejlett technológia és modern tudomány, a világ nem képes működni olaj és élelmiszer nélkül és éppen e két alapvető forrás ára emelkedik leginkább..
Az elmúlt év során szinte minden alapvető élelmiszer ára emelkedett:
·         kukorica ára megkétszereződött az elmúlt hat hónap során,
·         A búza ára egy év alatt kétszereződött meg,
·         A szójabab ára 50%-kal emelkedett tavaly június óta,
·         A gyapot ára szintén megkétszereződött egy év alatt,
·         A narancslé ára 2009 óta megkétszereződött,
·         cukor ára 30 éve nem volt ilyen magas.
Egyelőre Európa lakossága nem akarja ezt az új európai „valamit”. Ezért van szükség még több káoszra, bizonytalanságra és félelemre.  Szorosan integrált európai birodalmat akarnak létrehozni , amilyet a világ az ókori Róma bukása óta nem látott. Amennyiben az olaj árának emelkedése miatt tovább lassul a gazdaság , legalább fél tucat európai állam megy  csődbe. Bolygónk úszik az adósságban, és ami a legrosszabb, ha az adósságállomány növekedése megáll, ez az adósságra épült rendszer összeomlik.Ez a cél igy egy uj megmentöként fellépó VILÁGKORMÁNY uralma alá kerülünk. Nem hangzik túl jól. Az idegen elit azonban ezt akarja. Mint mindig, a cél most is még több hatalmat szerezni. Az IDEGEN IRÁNYITOK kasztjába tartozo * Antikrisztus* minden valószínűség szerint élő személy, kiléte nem ismert. Amikor megjelenik a világ színpadán a legtöbb ember a béke emberének, egy bölcs és megnyerő vezetőnek tartja majd,hogy ez igy legyen szükség van még több káoszra, bizonytalanságra és félelemre.. Még nem vette át a személyes irányítást a világ felett, sok jel mutat arra, hogy az őt támogató lelki erők egyre erősödnek és serényen ügyködnek a háttérben, megpróbálva minél több embert befolyásolni és rávenni, hogy akarva vagy akaratlanul segítsék őket céljaik megvalósításában. Az öt szolgáló emberek, tudatosan vagy tudtukon kívül, előkészítik a terepet a hamis megváltó színrelépésére. Ezek az események egyáltalán nem természetesen, maguktól történnek, hanem egy nagyon is határozott cél és hatalmas erők mozgatják őket. Hosszu évek óta dolgoznak a szuverén országok gazdaságainak destabilizációján, egyiktől a másikig haladva szépen sorban, káoszt teremtve mielőtt a háttérből átveszik felettük a teljes hatalmat.Kényszerböl EL FOGJÁK FOGADNI az egységes világkormányt.Ezért  a helyzetnek sokkal kétségbe ejtőbbé kell válnia. A központi bankok csak nyomtatnak, nyomtatnak végeláthatatlanul, amíg a szóban forgó pénz teljesen elértéktelenedik vagy beüt egy válság, Az irányitok a második eshetőséget remélik, de jelenleg úgy tűnik, néhány kártya hiányzik ahhoz, hogy övé legyen a kör. Mennyi és mennyi alakban kísért, rombol, szít viszályt, ármánykodik, fertőz, gyilkol és pusztít. Sokféle a sátán, és akkor a legveszedelmesebb, legundorítóbb, amikor jónak, becsületesnek, tisztának maszkírozza magát.


A világkormány felé való törekvések nagy részét az önzetlenség zászlaja alatt hajtják végre, pedig a valóságban kizárólag saját céljaik megvalósítása, azaz a világ feletti teljes hatalomátvétel, nem pedig az emberiség jóléte érdekli őket. Soha senkinek nem nyújtanak segítséget feltétel nélkül, melyek sok esetben nagyon szigorúak. Mára a legtöbb ország a világon a háttérből irányító hatalom  kezében van, akik kényük kedvük szerint diktálnak nekik saját céljaik szerint, ezzel is saját emberük színrelépését segítve. egyre nagyobb a zűrzavar, Az emberek pedig, legalábbis azok, akik nyitott szemmel járnak, kezdenek ráébredni, hogy nem minden úgy történik, ahogyan azt a híradások feltüntetik.Megtörténik egy   istentelen kormány felemelkedése, melyet egy démoni diktátor vezet majd, akit maga a démoni irányito idegen  száll meg, és akit az Antikrisztusként ismernek. 


A világ kétségbeesésében ehhez a politikai „szuperemberhez” fordul, remélve, hogy megoldja a fenyegető problémákat, orvosolja a gazdasági hibákat, egyesíti a megosztott politikusokat, véget vet a vallási perpatvaroknak, véget vet a nukleáris katasztrófa veszélyének. Bár az előttünk álló évek ijesztőnek tűnhetnek, ezek az események az Öregisten  Isten tervének részei. Minél hamarabb veszi kezdetét ez a sötét időszak, annál hamarabb. vége lesz a szenvedésnek, fájdalomnak és emberi gonoszságnak. Akkor, és csakis akkor lesz képes győzedelmeskedni az igazság és végre „a föld tele lesz az Öregisten  dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.A várakozás idejét éljük nem tudjuk sürgetni a történéseket csak hozzá tenni .Aminek kell megtörténik az igazak népe feltámad
.UJRA MAGYAR IGAZ MAGYARRÁ VÁLIK NÉPÜNK .
Szél sírta,
Csillag súgta,
Én csak lejegyeztem...
Nádszigeten,
Hol tündér táncol
A tábortűz fényinél,
Öreg pákász,
Talán táltos?
Fiainak mesét regél:
"Koppány testét
Egy vén tölgy alá
A Berekbe rejtettem.......
Íját, kardját,
Szellő lovát
Mind vele temettem.
Mentem volna én is vele,
Hogy szolgáljam Uramat
De nem mehettem......
Áll még a harc! -sírva tettem dolgomat.
A vén tölgy alatt,
Ott a nagy kő,
Én róttam a szavakat.....
S hogy ne feledje
Soha senki
Koppány vezért, jó Uramat
A legkisebbnek adjátok át
Féltve őrzött titkunkat.... "
Siófok, 2010.márc.22.

 "Amikor a családban a vallástalanság kerül túlsúlyba, a család nőtagjai beszennyeződnek, ha pedig a nők rossz útra térnek, az nem várt utódokat eredményez. A nem várt nemzedék szaporodása kétségtelenül pokoli életet teremt a családnak és a családi hagyományok lerombolóinak egyaránt. Az ilyen erkölcstelen családok ősatyái visszaesnek, mert többé nem áldoznak nekik ételt és vizet. Azokra akik lerombolják a családi hagyományokat, az örök pokol vár."
/Bhagavad-Gita 1.40,41,43./
ÉPITSÜK UJJÁ AZ ÖREGISTEN SEGITSÉGÉVEL .
Végezetül pedig mindenkinek ajánlom figyelmébe Mohammed próféta szavait.
"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni sõt közülük lesz egy."


SEKELI  ATYA
FELHASZNÁLT IRODALOM***IDÖK JELEI **BIBLIA ,?*** Bhagavad-Gita