SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. november 6., vasárnap

MINDEN A TERVEK SZERINT


Albert Pike (balra a képen)  elfogadva a világállam és a világkormány elképzelést az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az élére került. 1859 és 1871 között ő dolgozta ki a jövőben kirobbantandó három világháború katonai stratégiáját, amelyre három forradalommal párhuzamosan kerülne sor, és amely világháborúk végül is lehetővé tennék, hogy a 20. század végére az illuminátusok elérjék céljukat, a világ feletti hegemónia megszerzését, és a világ egy központból történő irányításának a létrehozását. 

Albert Pike forradalmi stratégiájának álcázására új rítusú szabadkőművességet hozott létre, amelyet az „Új és megreformált Palladian rítusnak” nevezett el. 

Ennek a rítusnak a három világközpontja Rómában, Berlinben és Charlestonban volt. Megbízta Mazzinit, hogy hozzon létre 23 alközpontot világszerte. Ezek voltak a világforradalmi mozgalom titkos regionális központjai. Még mielőtt a drót nélküli rádió fel lett volna találva, az illuminátusok számára dolgozó tudósok és mérnökök már technikailag megoldották, hogy Albert Pike, és az előbb megjelölt központok vezetői gyorsan és titkosan kapcsolatot tarthassanak egymással. 


Ez tette lehetővé, hogy egyszerre csak olyan eseményekre kerülhetett sor - párhuzamosan és központilag összehangoltan - a világ legkülönbözőbb részein, amelyek végül is forradalmakba vagy háborúkba torkolltak.
 

Albert Pike stratégiája viszonylag egyszerűnek mondható. Elképzelése szerint a nemzetközi forradalmi mozgalomnak elő kell készítenie három globális háborút, párhuzamosan három nagyszabású forradalommal. 


Az első világháborút azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov dinasztia hatalmát Oroszországban és ebben az országban kipróbálják a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét, az ateista kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges volt konfliktus kirobbantására a brit és a német birodalom között. 


A háború után megszilárdult kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére.
 

A második világháború kirobbantásához a fasizmus és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust és el kell vezetnie Izrael állam létesítéséhez Palesztinában. A második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására.
 

Albert Pike elképzelése szerint a harmadik világháborúra azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét.
 

1871. augusztus 15-én Pike azt mondta Mazzininak, hogy a harmadik világháborút követően sor kerül a világtörténelem legnagyobb horderejű változására. Idézzük most Albert Pike saját megfogalmazását abból a Mazzinihoz írott levélből, amely a mai napig megtalálható a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között:
 

„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből.
Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrina egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.”
A saját szemünk előtt bontakozik ki egy száz éves terv és ez igen csak hátborzongató. Én arra sem tudok tervet készíteni, hogy mi legyen jövőre nem hogy 50 év múlva, vagyis terveket szövögethetek, de az biztos, hogy nem úgy lesz, mert bizony vannak nálamnál erősebb tervezgetők.
Egy kicsit utána néztem az atombomba történelmének és hogyhogy nem már megint egy Rothschild névvel akadtam össze, pontosabban Viktor Rothschildéval, aki a háttérbenatomtudósokkal, fizikusokkal kavart köztük Albert Einsteinnel is találkozgatva, --az atombomba elterjedésének aggodalma álcájával--, végül aztán sikerült a terveket eljuttatni a világ összes atomtudósainak, hogy mindenkinek legyen legalább egy ilyen fegyvere. Így lett Izraelnek/Rothschild-háznak több száz illegális atomtöltete.
Próbáljuk összerakni az ismert információkat....bámulatos. Én még azt is eltudom képzelni, hogy Rothschild úréknak köszönhetően még Iránt is atomfegyverhez juttatták...nem tudom, de az biztos, hogy jól kifundálták, hogy a világot egy nukleáris katasztrófa felé tereljék és bele is essen. Az egész Izrael ezért volt, van és lesz...ágyútölteléknek. Izrael létezését, hogy egy gyújtós legyen a Közel-Keleten, a Rothschildok bástyájaként, a holokauszt  mesékkel tartják fenn...antiszemita és hasonló szövegekkel. Ezt szépen lassan valóraváltják...nem kell sok és így egycsapásra megoldanák az "Ébredők" problémáját is.
írta: AnathDas, ARANYKOR