SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. április 6., péntek

CSERBEN HAGYOT POLGÁROK*SIR A NÉP KÖNNYEK NÉLKÜL*


Gyöngyöspata  látlelet az egész országról 

Üdvözlöm Önt!
Annak idején felkerestem Önt a Tavaszmező utcai fogadónapján. Elmondtam mindent, hogy mi történt velem, illetve a Koszorú utca 22. sz. társasház történetét.
Ön, bár ígérte, semmit nem segített. 2 és fél évig le volt zárva a lakásom cigányok miatt, és Önök cserbenhagytak!

És folyamatosan cserbenhagyják a Lujza u.15. sz. társasház lakóit, és minden tisztességes magyar embert, aki szenved a 8.kerületben és egyébként az országban mindenhol a cigányok életmódja és terrorja miatt!

És szégyen a rendőrség és az egész FIDESZ bűnpártolása, amit Önök csinálnak, az népirtás a magyar lakosság sérelmére, emberölésekre való felbujtás! És bűnösök közt cinkos aki néma!

Miért nem veszik át Rozsály és Érpatak módszereit? Mert nem a rend a cél, hanem az idegenek honfoglalása, a magyar lélekszám drasztikus csökkentése! Szégyelljék magukat!
Gyöngyöspata – látlelet az egész országról VI. rész
2012. 04. 2. hétfő. - 21:54

Ismét egy olyan esemény történt, ami mellett nem lehet csak úgy szó nélkül eloldalogni, miáltal a gyöngyöspatai sorozat ezennel folytatódik. Ugyanis megvan a nagyjából egy évvel ezelőtt történtek kivizsgálásának jelentése. Hivatalosan jelentés, de én szívesebben mondom azt - és akkor aránylag finoman fejezem ki magam -, hogy a liberális, judeobolsevik eszmékből összehordott hegyek megszülték a tőlük megszokott fogyatékos kisegeret. Az egész végeredménye az lett, hogy a cigánybűnözést megelégelő őslakosság és a rajtuk segíteni igyekvők minden baj okozói.

Napjaink eseménye (szinte minden híradásban hallani róla) Konyáron, hogy az őslakosság aláírásgyűjtést tartott a cigánybűnözés ellen, még ha nem is szó szerint így fogalmazták meg tiltakozásaikat és követeléseiket. A hatalom a részéről elvárható, alulmúlhatatlan módon reagált; az úgynevezett rendőrség azt tanácsolta, hogy ne tartsanak tyúkot, akkor nem lopják el, felsőbb beosztású személyek pedig kijelentették, hogy ugyan már kérem, hát máshol is gyatra a közbiztonság, a gárdát (valamelyiket, kicsit már sok van) pedig meg ne lássák a környéken se!

Ne tartsanak tyúkot... A tartani nem javasolt jószágnak is több esze van, mintsem hogy ilyen tanácsokat osztogatna. Az meg milyen vigasz, hogy a közbiztonság sehol sem jó? A gárda pedig ab ovo nemkívánatos, mert még a végén visszahúzódnának a cigányok a putriba... A Jobbik képviselőjének helyszínen történő megjelenését (de bárki mehetett volna, aki egyetért a helybeli magyarokkal) provokatív, felforgató tevékenységként kezelik, lesik, várják az alkalmat, hogy mikor lehet lecsapni a „lázadást szítókra".

Láthatjuk tehát, hogy Gyöngyöspata bizony egyértelműen látlelet hazánkról. A jelentést Dr. Kocsis Máté, fideszes pártmunkás írta alá. Gondolom cigányt ritkán lát közelről. Néhány idézet a jelentésből: 1. „A Jobbik és a Jobbikhoz köthető szervezetek tudatosan állítottak elő közbiztonságilag instabil helyzetet". 2.

"Mielőtt az SZJPE Gyöngyöspatára érkezett, nem volt jelentősebb feszültség a település roma és magyar lakosai között. Az a Jobbik által sokat hangoztatott érv tehát, mely szerint a roma lakosok által teremtett elviselhetetlen terror tette szükségessé a SZJPE fellépését a településen, nem igazolódott be." 3. "A Bizottság álláspontja szerint, a településen terjedő szóbeszéd alapot szolgáltathatott egy olyan téves érzet kialakulásához, hogy elviselhetetlen a romák általi terror Gyöngyöspatán."

Vagyis a Jobbik, a hozzájuk köthető szervezetek, vagy akárki, aki tenni akart valamit a közbiztonságért, - no és a terrorban élő őslakosok sorsuk elleni lázadása - nélkül minden rendben történt. Semmi komolyabb gond nem volt a gyöngyöspatai magyarok és a cigányok között. A település központjában a hídpénz szedése a kis purdék részéről egyszerű gyerekcsíny volt, nem a szüleik küldték őket oda és biztosan nem is ellenőrizték, megvan-e a napi bevétel. A cigányok csak elvétve törtek be, épphogy kifejezhető százalékosan, mennyi termény - és jószáglopás történt. Arról meg említést se tegyünk, hogy az utcán kötekedni, bántalmazni valakit, az részükről jóformán ismeretlen fogalom. Nem volt cigányterror, csak mindenféle alaptalan szóbeszéd, ami ugye teljesen természetes, hogy ok nélkül elkezd terjedni. A jelentés szerint.

Azon jelentés szerint, amely igencsak bicskanyitogató, s amelyet terjedelem hiányában nem írok le szóról szóra, de ITT elérhető. (Az Országgyűlés természetesen elfogadta...) A lényeg, amit már említettem, hogy ugye a lakosság a hibás, a fajgyűlölő, türelmetlen, rasszista őslakosság. Mert nem képes több mint fél évezrede el - és befogadni egy olyan eltérő kultúrájú (ez esetben a „kultúra" kizárólagosan tudományos fogalomként értendő) népet, amely nem tud megtelepedni normálisan sehol, magától értetődik számára, hogy szükségleteit a gazdanéptől szerezze be. Egy olyan népet, mely népnek tagjai egyénileg és közösségileg, a szó minden értelmében tisztátalanul élnek, önálló népi kultúrájuk (népmese, költemény, népdal) nincs. A mának élés hívei, a múltból csak a sérelmeiket és „sérelmeiket" jegyzik meg, a jövővel meg annyit sem törődnek, mint egy cserebogár. Ha van mit, akkor azt elmulatozzák, felélik, ha nincs, akkor mennek és „szereznek". Ezt a kifejezést alkalmazzák a lopásra, rablásra. Szereznek, ha kell fenyegetéssel és erőszakkal, de a gyilkosságtól sem riadnak vissza, függetlenül a megszerzett zsákmány értékétől. Honnan is ismernék valaminek az értékét? Sem tárgyi, sem szellemi értelemben nincsenek értékrendjeik, a gazdanépét pedig eszükben sincs megismerni, legfeljebb csak azon a szinten, hogy azt ellene felhasználhassák.
 
A jelentés Richard Field szerepéről azt írja, hogy „...a Gyöngyöspatán végzett „humanitárius" tevékenysége csak megtévesztés volt. Tevékenysége Magyarország és a kormány hazai és nemzetközi közvélemény előtti lejáratását célozta." Függetlenül e megállapítástól, a cigányok evakuálása, üdültetése költséges, szánalmas cirkusz volt, kiegészítőként szolgált az egész komédiához. Természetesen az is a mi pénzünkből, hisz' a zsidók pénze a miénk, mert tőlünk került hozzájuk - diszkréten fogalmazva.

Ami Gyöngyöspatán megtörtént és ma is tart minden utórengése, az gyakorlatilag minden kerületre, városrészekre, falvakra, tanyavilágra érvényes. Mert cigányok mindenhol laknak, ahol esetleg nem, akkor piros Zsigulival, vagy fekete Mercivel, de odamennek. Bárhová, ahonnan el lehet lopni valamit, lehet kötekedni, verekedni, ölni. Lételemük mindez, ők egy ilyen népség.

Működő rendvédelem hiányában előbb-utóbb mindenhol fellázad a tisztességes őslakosság, önszerveződő módon, a településen kívüliek segítségét is kérve próbálja azt elérni, ami a legtermészetesebb joga: nyugodtan élni. A gyarmatosítók szava azonban lehet nem hangosabb, mint a terror alatt élők jajkiáltása, de parancsolóan hat. Ezért a lakosság és bárki segítségükre siető ellen az úgynevezett rendőrség azonnal fellép, megjelenik az összes jogvédő, a belügyminiszter, s ha nem elég mindez, akkor gyorsan előkerítik az egyik nagykövetet. A cigányok megtapsolják, örömmel fogadják őket, hiszen garantálják nekik a további segélyt és nem engedik, hogy a „gárdistások" meg a „rásszisták" bántsák őket. Alacsony iskolázottságú, egyszerű nép lévén - megint diszkrét voltam - a cigányok képtelenek felfogni, hogy ők csupán eszközök a gyarmatosítók és azok szállásmesterei kezében. Biológiai fegyvernek, furkósbotnak nevelik és tartják valamennyiőjüket.
   
Némi iróniával mondhatnám, hogy ahol gárdamasírozás van, ott megjelenik a beöltöztetett készenléti egység is (akkor vannak elegen és azonnal), ezáltal a helyi őslakosság a nap bizonyos időszakaiban viszonylag biztonságban érezheti magát, mert a tömeges jelenlét valamennyire visszatartó erő. De csak valamennyire, sajnos ellenpélda volt rá, nem is egy. Aztán esetleg egy polgármester választás következik, ami után egy igen törékeny és inkább látszólagos javulás áll be a közbiztonságba, egy kis közmunka, amit ha megunnak akkor elverik a munkavezetőt és hazamennek, no és bizottsági jelentés; aminek „eredménye" egyértelmű...

Ez így sokáig már nem tartható fenn, ál- és látszatmegoldásokkal, a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő cigánykérdés szőnyeg alá söprésével, agyonhallgatásával csak mélyebbre ássuk önmagunk sírját.
Nem aláírásgyűjtés, gárdavonulás, halva született közmunkaprogram kell, hanem rend! Az egész országban, mindenhol, egyformán.