SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2012. április 18., szerda

Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetségének az alapító okiratát is Debrecenben írták alá.


Érdekességek , amik elkerülik a figyelmünket

Az írásomban néhány érdekes összefüggést írok le.Nem fog mindenkinek tetszeni.
Tavaly, 2011 őszén a debreceni zsidó hitközség immár a tizenkettedik konferenciáját tartotta "Rólunk szól" címmel. A 160 résztvevőből 100 fő a jelenlegi, trianoni határokon túlról érkezett. Tehát a kongresszus határozottan Kárpát-medencei léptékben gondolkodik. 

Ezen a tavalyi 12.-ik összejövetelen beszéltek egy új szerveződésről, amit idén, létre is hoztak.
Ennek megfelelően 2012 március 11.-én a Közép és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Szövetségének az alapító okiratát is Debrecenben írták alá.A hitközségek hálózata Brassótól Kolozsváron át Révkomáromig, Szabadkától Aradon keresztül Pozsonyig terjed. Természetesen mai, magyarországi települések is benne foglaltatnak. 
A legfontosabb elv " Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a zsidóság jelene és jövője a Kárpát-medencében biztosított legyen ! A cél az együttműködés vallási és világi értelemben ! "
.A debreceni izraelita vallású emberek életét az 1842-es évektől napjainkig Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára (magyarán miniszterhelyettes), mesélte el.
Egy ilyen pozíció kulcsfontosságú egy ország életében. Nekem egyből a rendszerváltás éveinek kulcsfigurája, a kereskedelmi és idegenforgalmi minisztérium vezetője és a privatizáció folyamatának felügyelője, Suchmann Tamás jutott eszembe. Ő volt az, aki a miniszterelnöki hivatal államtitkáraként (és a MAZSIHISZ alelnökeként) azt nyilatkozta, első, másod és harmadsorban zsidó. 
A privatizáció elmúlt, de a pénzcsapoknál hasonló figurák állnak, világnézet azonos,csak a nevük más ... 
Néhány érdekes tény, amiről eszmecsere folyt.. A vallási és polgári élet összehangolása az élet minden területén nagyon fontos dolog- ez az egyik legfontosabb szempont. A magyar tanulóknak meg kell mutatni, hogy a határon túli területeken a zsidóságnak mekkora jelentősége volt. E célból a zsinagógákat, temetőket,emlékhelyeket és mindenféle zsidó kulturális jellegű emlékhelyet be kell mutatni.A "magyar tanuló ifjúságnak"be kell mutatni Auschwitzban a holokauszt szörnyűségeit, mert csak a helyszínen érezhetik át a szörnyűségeket.
Mindehhez természetesen a magyar állam biztosítaná az anyagi feltételeket.
Szóba került a pozsonyi példa.Nagyon fontos, hogy a felnövekvő fiatal generáció egyre többet tudjon a történelmi előzményekről, mert a Pozsonyi Zsidó Múzeumba a gyerekek már első osztályos koruktól rendszeresen járnak,az iskolákban pedig túlélők tartanak előadásokat.Ebben a szabadkai és az aradi hitközség elnöke is egyetértett.
Fiatal generációk kérdése.Ennek kulcsmondata, hogy a legjobb befektetés a fiatalok minél magasabb szintü tanítása.Fontos a vallási és világi támáju stratégiák összehangolása.Nagyon fontos , az internet felhasználása, mert haladni kell a korral ! Furcsa volt az a megjegyzés, a magyarokat szembesíteni kell a holokauszttal, de az izraeliták számára a folyamatos holokausztmegemlékezések már nem jelentik a zsidó jövőt. Ezután egy nagyon érdekes téma következett ; hogyan ismerhetik fel egymást a zsidók apró, látszólag észrevétlen jelekből? Egy villámgyors, nonverbális úton (testbeszéd, mimika stb), megkülönböztethetik a kívülállókat és felismerhetik egymást. Gyakorlatilag a tetteikkel is felismerhetik egymást, de ez hosszabb időt igényel.Úgy állapodtak meg, hogy ehhez felkészülésre lenne szükség, ezért egy speciális kommunikációs és felismerési rendszert kellene kidolgozni.
(Amikor a magyarok széthúznak és nem tudnak összetartani, az nem mindig a magyarok hibája, hanem "bizonyos felforgató elemeké !)
Számomra az az érdekes, hogy néhány év konferenciájának eredménye egy szövetség. Ez a szövetség pedig gyakorlatilag a történelmi Nagy-Magyarországot foglalja magában. Bár a régi Galícia területére is nagyon sok turista utazik manapság, a "gyökereit keresve".
Jó részük többnyire kicsiny kis földecskét, rosz dűledező borospincéket vásárol, csak a nosztalgia kedvéért... 
Lépjünk ki a Kárpát-medencéből és gondolkodjunk nagyban !!
A világ parlamentjeiben legkevesebb 2-300 zsidó képviselő van.Ezek a képviselők néhány évente, mint parlamentek feletti csoport összejönnek egy-egy konferencián és beszámolnak a gazdaországukról.Ez az országuk általános állapotától a zsidó közösségek életén át a zsidó szervezetekig terjed. Ez a folyamat most intezívebbé vált. A konferenciák közti "üres" időszakokban a kapcsolattartást egy bizottság végzi. A bizottság most folyamatosan tájékoztatja a konferenciák résztvevőit az aktualitásokról.
Ebben az évben, 2012-ben ez a kongresszus Olaszországban van tervezve, utána a következőt Fónagy János külön kérésére Budapesten rendeznék meg.
Washigtonban, a Capitoliumban 2011-ben ennek e kongresszusnak a tagjai előtt - így Fónagy János előtt - az USA képviselőház tagjai kijelenteték, hogy garantálják Izrael biztonságát.
Mint fentebb írtam, a Kárpát-Medencét illetően egy szerveződési forma változás történt. Nos Európában is hasonló a tendencia !
Ennek megfelelően 2012. február 16.-án Brüsszelben , az Európai Parlament épületében megalapult Simon Peresz álma, a 120 képviselőből álló Európai Zsidó Parlament. (47 ország adja a tagjait, Magyarország 5 tagot ad) 
Nos, akkor nézzük, hogy működik gyakorlatban ez a rendszer, mire jó ez a nagy szervezkedés !
Nemrég, ugyebár Baráth Zsolt Jobbikos képviselő megemlítette a híres tiszaeszlári pert !
Az az igazság, hogy a zsidók sokszor öltek meg keresztény szűz lányokat, a zsidó húsvét idején.Ez tény, felesleges vitatkozni, pereskedni,mert visszájára fog elsülni a dolog.
Ha valaki nem hiszi el, vegye meg Ariel Toaff ; Véres husvét cimű könyvét, ( Allprint kiadó 2009-ben kiadva, 1114 Budapest Kinizsi u.6, ISBN 978 963 9575 31 8 )
Ennek a könyvnek az első kiadása rendkívül kategórikusan számol be ezekről a rituális gyilkosságokról. Szó szerint idézve a könyvből ; "...fundamentalista askenázi zsidók egy kisebb csoportja valóban, többször követett el rituális gyilkosságokat." Nem akarok idézni, el kell olvasni a könyvet.
A könyv írója Ariel Toaff, zsidó származású író és történész. Izraelben él,a Tel-Aviv melletti Ramat Gan-i Bar Ilan egyetem történész professzora.A könyv megírása után fel kellett állnia a professzori székéből és rendőrök őrizték az életét- a szélsőséges zsidók támadása miatt.
A könyv sikeres és botrányos lett, a második, kissé átszerkesztett kiadása magyarul is olvasható. Mert a professzor volt olyan bátor és másodszor is kiadta a könyvet, mert ugyebár az igazság kimondása nem bőrszín, vagy vallás függvénye.
Ki segíthetett neki ebben a kényes témában ? Ariel Toaff édesapja Elio Toaff, aki 1951-től 2002-ig , tehát 51 évig volt Róma főrabbija és kiemelkedő szerepe volt a zsidó-katolikus ellentétek enyhítésében.
Tehát adott a nagytudásu római főrabbi, akinek az Izraelben történész professzorként élő fia kutatások alapján kiad egy könyvet a rituális gyilkosságokról. Van-e valaki , aki egy dokumentumokkal alátámasztott történelem professzor munkáját meg akarja cáfolni ? Normális, épeszű ember nem lesz ilyen ! Fanatikus cionista barom annál több lesz !!
De mi fog történni a tiszaeszlári per felemlegetése után ? Mert ugye a "pók a hálóját megszőtte" ! Megcsörren a telefon a bizottságnál.A bizottság körbetelefonálja a kongresszus tagjainak százait és a világ parlamentjeiben Spanyolországtól az USA-át Norvégiáig jobb és baloldali politikusok fognak tiltatkozni....Gyakorlatilag "világméretü" lesz a felháborodás. ...és az egész csak egy telefonba került ...
Tiszaeszlárra visszatérve néhány tény.
Korniss Ferenc törvényszéki tanácselnököt 1883 augusztus elején gróf Dégenfeld József téglási kastélyában gróf Tisza Kálmán miniszterelnök személyesen fenyegette meg.Amennyiben elítéli a zsidó saktereket, akkor a bécsi Rotschild bankház nem adja meg Magyarországnak a 60millió forintos hitelhosszabítást és Magyarország csődbe megy, a nemzetiségek fellázadnak. (kissé Trianonra emlékeztető helyzet 1883-ból)
Korniss Ferenc teljesítette az ultimátumos, de soha többé nem ült bírói székbe.
Solymosi Eszter holtteste soha nem került elő, de találtak egy másik női hullát, akit az ő ruháiba öltözve fogtak ki a Tiszából.
Az Ariel Toaff féle könyvben van egy nagyon jó mondat. Minden nemzetben van olyan fanatikus csoport, amely brutális cselekedetekre képes, ezt felesleges tagadni.
Visszatérve az írásom kezdetére , remélhetőleg néhány dolgot megértett az olvasó. Az elkövetkezendő időben nagy nyomás alá fognak kerülni a magyarok. Ez a nyomás, balszerencsék sorozata nem a véletlenek műve, hanem egy ellenünk irányuló , összehangolt alattomos támadás eredménye lesz. Csak az fogja ezeket túlélni, aki lélekben erős és felkészült lesz.
Most Izraelben tragikusan száraz a klíma, ez az egyik oka annak, hogy el kelljen költözniük a zsidóknak.De hová ?Évek óta erről beszélnek a magyar zsidók is. Magyarország vízekben rendkívül gazdag, mondhatni paradicsomiak az állapotok. Valakinek a világpolitika és a klímaváltozás miatt száraz és forró a lába alatt a talaj ! Egy bölcs, Izraelben élő rabbi szavait idézném , ő átlátja a lényeget ! 
"Az eső mindennél fontosabb.Ha még sokáig elmarad, nem él meg semmilyen ember;se zsidó, se muzulmán, se pedig keresztény.Ha békésen megférnénk ezen a földön,talán gyakrabban nyílnának meg az ég csatornái. Mind a zsidó,mind pedig az Iszlám hagyományi szerint az eső az ember cselekedetei szerint jön jutalomként,vagy nem érkezik idejében büntetésként".
A zsidók nagyon készülnek valamire, állandóan arra utalnak, a Mindenhatójuk hamarosan változást hoz az életükben.
Nem tudom mire céloznak, de erre a céltudatos szervezkedésre oda kellene figyelnünk jobban !
...és nekünk sem ártana szorosabbra zárni a sorainkat !

Dr Nagy Levente
Kunhegyes