SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 17., vasárnap

A szánalmas tudati nyomorúságba döntött Magyarság .


Mikor ősi, történelmi, államalkotó nemzet . A szánalmas tudati nyomorúságba döntött Magyarság  - önként és dalolva lemond nemzeti tudatárol, és teljesen jogos büszkeségéről, csakhogy legitimizálják a diaszpóraetnikum házatlan parazita mivoltát. Ugy alakitották ,hogy mi legyünk  a reakciósok, mert ragaszkodunk nemzeti jellegünk megtartásához. A pusztító politika már első királyunkkal kezdődik, aki a "pogány" drága magyar vérünk német segítséggel való irtása mellett idegeneket hoz be s ez a politika odáig jutott, hogy az ország földterületének több mint a fele idegen "Egyházi" birtok lett -- ahol a paraszt, a lenézett buta paraszt robotolhatott, szegényedhetett, ennek a politikának következménye, hogy egyetlen árpádházi királyunk sem vett el magyar lányt s egyetlen királyi nőtagja nem mehetett magyar férfihez. "Nem látod Árpád vére miként fajul" — jajdul fel majd a költő!
 Sem a tatár — sem a török-vész alatt 150 évig senki nem jön a művelt Nyugatról segíteni hazánknak — hadd pusztuljon a magyar! A Habsburg dinasztia kíméletlenül folytathatja fizikai és szellemi pusztítását, sem Rákóczinak, sem a magyar nemzet 1848-as szabadságharcának idején, sem Trianonban, sem Jaltában nem hogy segítettek volna, hanem tudatlanságukban, rosszindulatukban, sőt bűnösnek nevezhető törekvéseikben, a magyarellenes politikájuk nyilvánult meg . A házatlan parazita irigylésre méltóbb és komfortosabbnak számít, mint a házzal rendelkező GAZDATEST .A Magyarság mai nemzedékeire rá van kényszerítve a bűntudat, a nemzeti kollektiv  bűnösség, és a hazug, mesterséges állapot a legteljesebb társadalmi érdektelenségbe fullad. Mint valami rémálom reinkarnációja ujra visszatér a Magyarság életébe ez a tudatmodosito probálkozás . E helyzetet a Magyarországot uraló elit  egyes BEÉPÜLT reakciós vagy beütéses, korrupt elemei a magyar börbe bujt makkolt   arisztokráciával együtt idézik elő, félrevezetve  a Magyar népet. Minden nemzet, már amelyik önérzetes, még ha legyőzték is a harcban, nem piszkít saját fészkébe, mint ma azt a Magyar állam teszi.Kollaboránsok hada segiti ezt a sátáni eröt fentartani .Sajnos, nincs szép, jó háború, akármilyen célért is harcolnak, mind áldozatokat, halottakat követel, nélkülözést, szenvedést okoz. Régen a papok megáldották MINDKÉT hadsereg hadba indulóit, még a lovakat is, akkor még nem tekintették a haza védőit gyilkosoknak, mint ma. Jaj a legyőzötteknek! Amikor 1945-ben hazánkat elfoglalta a Szovjet hadsereg, a magyarság kiirtása tovább folytatódik. Most már KOMMUNISTA  vezetés alatt. (Rákosi, Gerő, Révai, Vas Zoltán, Farkas Mihály stb. stb.) Az 1956-os forradalom után a helyzet nem változott. A Kádár korszakban minden kulcspozíciót Ők töltöttek be. A hatalmas nyugati kölcsönöket Ők vették fel a magyar nép nevében, nyugati tőkésektől. A Magyar Föld, a magyar rabszolga a biztosíték a felvett kölcsönök visszafizetésére. A dollármilliárdok soha nem jutottak be az országba. Ma sem szabad felelősségre vonni a kölcsön felvevőit. Nem szabad, hogy az ország lakói megtudják, hova tűntek el a magyar nép nevében felvett megszámlálhatatlan dollármilliárdok! A privatizálás szabad rablását már érdembe emliteni se szabad .


A GENSZTERVÁLTÁS ÉVEI KOLDUSSÁ TETTÉK NEMZETÜNKET . Egy népet sem lehet felelősségre vonni az ellenség által elfoglalt országban történtekért. Magyarország függetlensége megszűnt.Mégis népünk fizeti a sarcot mindennap a rajtunk uralkodo kufároknak . Magyarország pedig roncs - ország lett. Közben legjobban Magyarországot csonkították meg, azt az országot, melyet évszázadokon keresztül "Európa védőbástyájának" tragikus sorsában hagyták. Nagyon különös, nagyon tragikus és nagyon meggondolandó mindez, különösen nekünk Magyarok számára. Ebből a történelemből kell, hogy az igazság fénye felragyogjon s kell, hogy a mögötte meghúzódó politikai érdek egyszer már napvilágra kerüljön.   IGEN TALÁLO EZ AZ IDÉZET . „Kétféle világpolgár” népcsoport bolyong csak e világban céltalan és számkivetve, de ugyanakkor egy tőről metszve és mélyen összenőve.Az egyik pénzeszsákokkal és szűzlányok vérét tároló küblikkel, a másik késekkel és lopott szajrékkal.
Kínkeserv, hogy mindkét hordából népességarányosan Magyarországon burjánzik a legtöbb.*PÁLOS TREND*Egy idő óta tapasztalhatjuk, hogy a „közjogi méltóságokat” zavarja a nemzet megjelenése a nemzeti ünnepen, hiszen a rendőröket szinte uszítják a nemzeti zászlók, kokárdák tulajdonosai ellen. Isten emberei ateistákkal működnek együtt, a tulajdon leglelkesebb halmozói kapcsolódnak össze a kommunistákkal. Ha mi nem is vagyunk tisztában vele, népünk idealizmusa, amely társunk volt a századokon át, amely minden nemeset, őszintét, hűséget, jogot, kötelességet, bizalmat, mindezt ellenállhatatlanul pusztítja a cinikus és gátlástalan materializmusa, melynek kifejezése a szabadkőműves ateista köztársaság. Ez az eszme romboló számunkra. A irányitok fegyvere az arany és a sajtó arra, hogy eszméit továbbterjessze és átültesse a gyakorlatba. Ma ez az aranyközpontú mentalitás az egész világon elterjedt. Általános materializmust és durvaságot eredményezett, amely részben okozója annak az osztálygyűlöletnek, amely korunk egyik legrombolóbb eleme. A világ nagy távirati irodái, amelyek mindenütt a sajtó alapvető hírforrásai (mint ahogy a nagykereskedelem a kiskereskedelemé), amely eldönti, hogy mit kell és mit nem kell tudnia a világnak, és milyen formában. Ezek az irodák vagy zsidó tulajdonok, vagy zsidó igazgatás alatt állnak. Csak körül kell néznünk a mai világban, hogy mindenütt ugyanannak a bomlasztó erőnek a munkáját lássuk - a művészetben, a drámában, a napi sajtóban - minden területen, amely a közvéleményt befolyásolja. Ahhoz nem fér kétség, hogy az irányitoknak  fegyelmezett szervezetük van. Egy kivülállo számára szinte lehetetlen a titkos részletek kiderítése, de a külső jelek olyan rejtett tekintélyt és erőt mutatnak amely tagadhatatlan. Ezt az erőt nevezhetjük kormánynak is, de bármely más szót is használhatunk rá, és ez nem változtat azon, hogy a cion  hatalma  létezik.


 A júdaizmusnak ahhoz, hogy megőrizze lelki és anyagi integritását támogatnia kell és fönt kell tartani a népekben a halálos osztályharcot, amely hosszú távon mindig megfelel céljának. az elit  fejében, és még inkább ösztöneiben, úgy ahogy a történelem formálta őket, ez a harc a bomlasztás hatalmas eszköze arra, hogy a kiválasztott nép végül győzzön és a messiási kor jöjjön el. Izraelből leszármaztatható az örök forradalom valóságos metafizikája.  A zsidóprobléma tiltott téma amelyről tilos beszélni, de a helyzet túl meredek ahhoz, hogy csöndesek maradjunk. Ha igaz az, amit állítanak, hogy a makkoltak és a szabadkőművesek teljesen ártatlanok, akkor maguk követelnék nyilvános átvilágításukat, amelyet eddig még sohasem kívántak. Ezután szükséges lenne védelmi intézkedéseket bevezetni, intézkedéseket kell hozni ellenük.


 "Magyarországnak a nemzetközi kazár  és kiszolgáloinak a pénz- és korporációs oligarchiája, és hatalmi hálózata diktál, mert nincs olyan erős társadalma, nemzeti elkötelezettségű, pénzügyi és gazdasági erővel rendelkező kormánya, amely kellő határozottsággal szállhatna szembe a pénzuralmi világelittel. Ezért kiss pontokra kell koncentrálni és erösiteni a kiss centrumokat .Ezek erös bázisokká vállhatnak és látszolag beilleszkedve járhatják önnálo nemzeti utjukat .
S.S.Andorás