SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 18., hétfő

Kérded talán, hogy miért is van szükség civil engedetlenségre?
Bevezető

Kérded talán, hogy miért is van szükség civil engedetlenségre? Mondhatom neked/nektek, hogy a kormányok nem mindig képviselik a népet, vagyis titeket/minket. Kötik a kezüket mindenféle szövevényes nemzetközi egyezmények, békediktátumok, Európai Uniós utasítások, ill. megfelelési kényszer. És ebben az esetben még egy tisztességes kormányról van szó. De, különösen Magyarországon, már legalább 60 éve a kormányok tagjaiban a tisztesség és a magyarság iránti elkötelezettség csak nyomokban létezik. Ezeket a politikai karrier építése folyamán feláldozzák sorra. A mai politikai környezetben, az egész világon, tisztelet a kevés kivételnek, csak akkor haladhatsz fentebb a politikai szamárlétrán, ha mindenféle saját hatalmi érdekeit hajhászó titkos szervezetek tagja leszel és azok utasításait, akkor is elvégzed, ha azok éppen néped érdekei ellen hatnak. Ha ezt nem teszed, akkor maximum a parlamenti képviselőségig viheted, de azon felül nem jutsz, sőt egy másik mandátumra már alig lesz esélyed. A különböző pártok hatalmi vetélkedése során keresik a külföldi szövetséges pártok támogatását, s így ezt elfogadva, elfogadják egyúttal azon párt vezetőinek titkos kapcsolatait és az azokon keresztül érkező, a magyar érdekeket tekintetbe nem vevő, utasításokat is. És te meg honfitársam hiába is várod, hogy értsd a politikai szereplők cselekedeteit, akiket te juttattál hatalomra, mert ez szinte lehetetlen. Már egy párton belül sem értik egymást, minden folyosói sugdolózás ellenére, mert ki ennek a szabadkőműves páholynak, ki meg amannak az alávetettje, kiszolgálója. Csakis ilyen körülmények teszik lehetővé egy ország feladását, s ezen körülmények által kiváltott kontraszelekció, amely minden magas rangú politikus árulóvá tételét kényszeríti Európa népeinek nyakába!
Magyarország szereplése a nyugat-európai médiában
A Lendvay Pál magyarságot és Magyarországot mocskoló, finomabban, a nyugati közvéleményt félretájékoztató, könyvének megjelenése kapcsán a magyar médiában (értsd nem az internáciban) tucatnyi felháborodott hangvételű cikk jelent meg.
Ezekben felteszik mindannyian a kérdést cikkírók és hozzászólók, hogy kinek használ az, ha Magyarországot lejáratják, a magyarságot szélsőjobboldalinak állítják be, a 2/3-os FIDESz-t pedig barna ingesek pártjának nevezik? És további rácsodálkozó hangokat is hallani:
-Miképp lehetséges, hogy mindeddig egy magyar kormány sem, és egyik valamikori kormányzó párt sem tartja fontosnak, hogy ezt a nemzetközi sajtóban zajló, magyarságot befeketítő folyamatot leállítsa, ennek a főszereplőit kérdőre vonja?
-Csak csodálkozni lehet azon is, hogy Simon Peresz hadüzenettel felérő kijelentésére, miszerint „Felvásároljuk Magyarországot!” úgyszintén senki sem reagált?


A cionista álom a megvalósítás útján: Palesztin menekülttábor támadás után: lebombázott sátrak
Zömmel zsidókat találsz a nyugaton működő, az itteni tömeget a magyarságról félretájékoztató újságírók között. Ezek örömmel telve mocskolják Magyarországot. Emlékezzünk pl. arra, hogy Andreas Oplatkát, aki a Kárpát-medence országainak volt a tudósítója a NZZ-nak, aláírásgyűjtéssel figyelmeztettük, hogy hagyja abba Magyarország mocskolását. Nem sokat, de valamit csak ért az akció, mert utána burkoltabbak voltak a csúsztatásai.
A Lendvay könyvbemutatójának kapcsán Kenessey Csaba szervezett Zürichben egy tüntetést. A NIF-en, megjelent egy beszámoló, amiben be lett mutatva, hogy a terem előtti téren álldogálók (tüntetők), milyen témákban tárgyaltak a Lendvay-félék magyar mocskolásáról. Többek között ez szerepelt:

A cionisták első kongresszusán Baselben, a Három Királyok Hotelben, elhangzott ezelőtt több mint 100 éve, hogy a zsidóságnak saját ország kell. A lehetséges országok vitájának eredményeként Magyarország volt az első, legkönnyebben elfoglalható, országok között megnevezve. /4/ A “kedves” cionisták összesen 3 országot találtak megfelelőnek erre a célra. Aztán elkezdődtek az előkészületek. Magyarországon hamarosan “kitört” a Tanácsköztársaság-féle “forradalom”, a vörös terrorral együtt („patkánylázadás” /szerk./). Szinte már közhelynek számít, hogy a Tanácsköztársaság KB-nak minden tagja zsidó volt, kivéve egyet, aki arra kellett, hogy szombaton is legyen valaki, aki aláírja a kivégzési parancsokat. Ez a Tanács Köztársaság nem volt egyéb, mint Izrael megvalósításának próbálkozása Magyarország területén. Annak kell tekinteni, mert az volt és semmi egyéb. Ha az ideológiai köntöst lefejtjük az egészről, akkor nem marad más, mint Izrael Nagymagyarország területén.
Orbán Viktor, minden reményünk? Kinek? Nekünk vagy nekik?
Milyen alapon választották ki cionistáék az elfoglalható országokat? Részletes választ megtalálod a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben.
Mégis álljon itt néhány fontosabb indok:
- A nép ne rendelkezzen teljesen önmaga fölött (A kékvérű Habsburg elnyomása miatt Magyarország szuverenitása nem volt teljes; ui. a Haza Bölcse kiegyezett!).
- Zsidóság már tetemes befolyásra tett szert
- Az ország elszegényedett, tehát minden behozott tőkének örvendenek!
- Az országnak többszörös, hatalmas és pótolhatatlan vérvesztesége volt. S itt ne csak a forradalomban meghaltakra és elhurcoltakra gondoljunk, hanem arra a kb. 1 millió magyarra, akik kivándoroltak Amerikába. Innen is látszik, hogy bejön az országba 1 millió zsidó és kivándorlásra kényszerül 1 millió magyar.
-Milyen gazdasági, politikai esélyei vannak a zsidóságnak, hogy átvegye a hatalmat?
A "magyar" miniszterelnök hajlongva a Magyarországot felvásárló Peres előtt. Diplomáciai üzenet: Nincs Magyar zászló! Hisz zsidó találkozik zsidóval!
-A Habsburgok - akik Deákkal kiegyezve a nyakunkra engedtek a kiegyezés után több mint 1 millió zsidót –, támogatták őket, hisz kékvérűek voltak (értsd, hogy a rómaiak által elüldözött 100 főrabbi egyikének vére került be a családfába). A Habsburg támogatással, a bevándorolt 1 millió zsidó, az első világháborúig máris erős gazdasági pozíciókat tudott magáénak.
Első világháború végén fel is oszlatták a magyar hadsereget, és kiszolgáltatták az országot a szomszédos rabló és gonosz, magyarellenes országoknak. Azon frissen keletkezett országoknak, amelyek népeit 1848-49 folyamán a Habsburg titkosrendőrség sikeresen lázította fel a forradalomban harcoló magyarság ellen.


A zsidóság elveszti a Közel-Keleten lévő Izraelt. “Bebizonyosodott”, hogy az Ígéret Földje (Izrael) mégiscsak a Kárpát-medencében van. Sejtelmem szerint 1990-1992 között hallottam először visszaigazolni valakitől, aki egy nyugat-európai “emberjogi” intézetben dolgozott, miszerint a Kárpát-medence egyesítése zsidó vezetés alatt fog megtörténni. Az akkor már általam ismert geostratégiai magyarázatokban megegyeztünk, de mondott az illető “informátorom” valami érdekeset, ami nem megy ki a fejemből azóta sem. Ez így szól: A Földön csak 2 olyan terület (medence) van, amely alakja egy parabola antennához hasonlít: az egyik az Ujgur Medence (Tarim-medence), Észak-Nyugat Kínában, és a másik a Kárpát-medence. Ultra-ortodox, mélységes vallású “tudósok” “kimérték” mindkét medencét, és arra a következtetésre jutottak, hogy ezekből a medencékből a kommunikáció Istennel a legkönnyebb, a legintenzívebb. Tehát megteremtik a legendát is, hogy miért is kell nekik a Kárpát-medence! Izraelben az ultra-ortodoxok a lakosság 10%-át teszik ki, de ezek egyike sem dolgozik, csak a Tórát bújja egész nap és annak “tanításait” terjeszti. Befolyásuk Izraelben rendkívül nagy!
Mint ahogyan azt mindenki tudja, a Vörös Terror ellenére 1919-20-ban nem tudták a hatalmat megtartani és Horthynak és másoknak köszönhetően sikerült a rendet helyreállítani az országban. Így Izrael megalapítása Magyarország területén megbukott! Maradt nekik a második helyen szereplő Palesztina, amit hamarosan ki is kiáltottak az Ígéret Földjének. Palesztina elfoglalásának lehetősége azért volt kecsegtető, mert az angol Mandátum alatt létezett. Az angol kormánnyal, királlyal kellett jó kapcsolatot kialakítani, hogy azok átjátsszák a zsidóság kezére Palesztinát. A második világháború után erre jó alkalom is adódott, hisz az arab országok mindannyian független állammá akartak válni. Létrejött köztük egy pánarab mozgalom, amely erősítette a felszabadítási mozgalmat az összefogáson keresztül. Az angolok érezték, hogy a nyomást nem sokáig fogják bírni, így kidolgoztak egy oszd-meg-és-uralkodj stratégiát, hisz a második világháború alatt rájöttek, a kőolaj fontosságára. A cionista mozgalom érdeklődése Palesztina iránt kapóra jött és elkezdődtek a tárgyalások, melynek eredményeképpen felerősödött az alija (zsidó: bevándorlás). 1948 május 14-e Izrael létrejöttének napja (zsidó időszámítás szerint 5. Ijjar 5708 (sic!) óta Izrael folyamatosan háborúzik a szomszédjaival!


Gyurcsány "magyar" miniszterelnök, a zsidó Apró-klán tagja; Szálláscsináló?
Izrael rövid távú sorsa
1986-ban jelenik meg a NATO Akadémiának egy görög nevű professzorától egy könyv /2/, amelyben a földközi-tengeri országok geopolitikai szerepét tárgyalja. Izraellel kapcsolatban kifejti, hogy az olaj kifogyásával párhuzamosan fog csökkenni szerepének fontossága és a nemzetközi támogatás is. Az akkori fogyasztási szokásokat tekintetbe véve az utolsó csepp olaj kiszippantásának idejét is megadja: 2032–2034 között. Ekkor legkésőbb Izrael geopolitikai szerepe a térségben megszűnik és a hatalmas arab nyomás alatt Izrael összeomlik. Mint a NIF egyik helyén már említettem a Perzsa Öböl partján alkoholmentes dinnye koktélt iszogatva jelentette ki egy arab diplomata: „A Vörös-tenger ki van sápadva! Zsidó vérrel fogjuk újra festeni!” A gyűlölet Izrael ellen Egyiptomban is tetten érhető és minden egyes arab országban, még a legamerikabarátibb országban is. Hisz mindenki ismeri az elfoglalt területek betelepítési módszereit. Külön disszertációban foglalkoztak vele /3/.


Megvert magyar tüntetők, 2006 ősz.
Csak egy példát ragadjunk ki ebből: Az USA műholdjai segítségével pontosan megállapítható, hogy egy palesztinok által lakott város milyen földalatti erekből kapja a vizet és ezek merre vannak. Megjelenik a város körüli sivatagban egy hordozható fúrótorony és katonai védelem alatt megfúrják az eret. Harc nélkül a város 1 hét alatt kiürül. 1-2 év várakozás után be lehet telepíteni az újabb galíciai bevándorlókat. De az izraeli hadsereg kegyetlenkedései ettől sokkal csúnyábbak, hisz a menekült táborokba kényszerített izraeli lakosságot pilóta nélküli repülőgépekből, távirányítással lövik.

Palesztin anya siratja a bombázásokban szénné égett fiát

1990-ben az USA Jövőkutató Intézetének igazgatója megjelentet egy könyvet /1/, amelyben megadja az olaj kifogyásának idejét a különböző térségekben, többek között a Közel-Keleten is. És alátámasztja a NATO- AKADÉMIA professzorának közlését. De többek között kijelenti azt is, hogy a világ gazdasági központja áttevődik a Távol-Keletre, s ahol a gazdasági központ, ott lesz majd a kulturális központ és a hatalmi is.
Magyarország, és benne a Kárpát-medence, rövid távú sorsa
Ezek a félretájékoztató újságírók most is azért szidalmazzák Magyarországot, nehogy itt egy életképes védelmi ösztön létrehozzon nemzeti elkötelezettségű pártokat, ill. hatalomra emeljen ezekből képződő kormányokat. De mi lehet ezzel a céljuk?
Mert Izrael egy generációt már nem fog kibírni a közel-keleti térségben. Kell az izraeli zsidóságnak a hely, és ehhez pedig egy akkora tészta a megfelelő kovásszal, mint az EU nagyon jól jön. És ezen belül is Magyarország a leginternácibb hely. Ennek ellenére mégis Magyarországot szidják ahelyett, hogy pl. Svájccal foglalkoznának, ahol a mecsetek ellen szavazott az ország nagy része és valóban érezhetően nő a nacionalizmus, sovinizmus és rasszizmus.

A cionista álom a megvalósítás útján. Palesztin menekülttábor támadás után: meggyilkolt gyerekek
A betelepítés (Alija) lehető legfájdalommentesebben lesz megszervezve, rendkívül jól elbújtatva, sok ködösítéssel, amelyben óriási szerepe lesz a zsidó újságíróknak és bérenceiknek. Gondoljunk abba bele, hogy mire erre sor kerül, addigra már a tengerszint emelkedése is olyan nagy lesz, hogy a Kárpát-medence minden országába szívesen fognak betelepedni az észak hollandok, észak németek, olaszok, stb., vagyis mindenki, akinek a lakóhelyét a tengerszint növekedése veszélyezteti. És ebbe a nagy tömegmozgásba lesz elrejtve az addig már az EU teljes jogú tagjává vált Izrael népességének betelepítése.
Miképpen lehetne védekezni ellene, mármint a zsidó betelepedés ellen?
A magyar nemzettudat jelentené az immunrendszerünket, ami védekezésre képessé tenne bennünket. Emiatt ennek az immunrendszernek a kialakulását kívánják megakadályozni mindenképpen.
Ez a fő feladatuk ezeknek a magyarellenes, gonosz zsidó származású újságíróknak!
A Mi feladatunk pedig az, hogy minél több média kerüljön igazi magyarok kezére, melyeken keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a magyarságot. Úgy az iskolákban, mint minden médiumon keresztül, ki kell alakítani újra a teljesen tönkretett magyar nemzettudatot!
Apád, 2010. XI. 27., Európa

JÖVŐNK INFO

Bibliográfia
1. Megatrends 2000 : zehn Perspektiven für den Weg ins nächste Jahrtausend; von John ; Aburdene, Patricia Naisbitt von Düsseldorf ; Wien ; New York : Econ-Verl. (Taschenbuch - 1990)
2. Die geopolitische Rolle der Mittemeerlaender; NATO-Akadémia
3. Israels Siedlungspolitik; Dissertation; Németország
4. Die zionistische Propagande von den Anfaengen bis zur 6-Tage-Krieg; Dissertation, Berlin,
NémetországKépcsarnok: