SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 16., szombat

Uj világrend

Új világrendet ígértek a britek .

Az alábbi írás 1940. október 6-án jelent meg a New York Times című napilapban. Ekkor még az USA hivatalosan nem állt hadiállapotban Németországgal, de, mint a cikkből kiderül: az amerikai zsidóság már készült a háborúba történő belépésre az "új világrend" megteremtése céljából (a béke és igazság jelszavai mögé bújtatva), "melynek létrehozásához meghatározó módon kell majd hozzájárulniuk a zsidóknak". Pontosan ez ellen küzdött Adolf Hitler.
Alább a dokumentum magyar fordítása, az eredeti alatta található:
A háború kitörése óta az első alkalommal nyilatkozott a zsidókérdésről a brit háborús kabinet nevében annak egyik tagja, Arthur Greenvood tárca nélküli miniszter. Greenwood arról biztosította az Egyesült Államokban élő zsidókat, hogy amint a győzelem megszületik, határozott erőfeszítéseket tesznek majd egy új világrend megteremtése érdekében, amely az igazság és a béke nemes eszméin alapszik majd.
Mr. Greenwood, aki a Brit Munkáspárt helyettes vezetője, kijelentette: az új világrendben "a civilizált emberiség lelkiismerete követelni fogja a zsidóknak oly sok országban okozott sérelmek orvoslását". Mint mondta, a háború után lehetővé teszik majd a mindenütt a zsidóknak, hogy alapvető módon járulhassanak hozzá a világ újjáépítéséhez.
Az üzenetet a múlt héten Maurice L. Prelzweig rabbi, a Zsidó Világkongresszus brit részlegének vezetője tolmácsolta Dr. Stephen S. Wise-nak, a Zsidó Világkongresszus Végrehajtó Bizottsága elnökének. Perlzweig rabbi hétfő este érkezett Angliából az USA-ba.
Jóvátételi szándékok
Az 1917-es Balfour-nyilatkozattal összhangban Dr. Wise kijelentette, hogy "széleskörű és messzire ható következményei lesznek annak, hogy a zsidóságnak a világban elfoglalt szerepével foglalkoznak". Mint mondta, Greenwood üzenete úgy értelmezhető, hogy Anglia határozott szándéka orvosolni a zsidóság sérelmeit, melyeket a múltban elszenvedtek, és még most is kénytelenek elszenvedni a "hitleri rezsim zűrzavara és törvénytelenségei következtében".
Mr. Greenwood az Egyesült Államokban élő zsidók számára kifejezte "jókívánságait és támogatásáról biztosította őket", s ezt írta:
"A náci diktatúra zsidó áldozatainak tragikus sorsa, mint Önök is mindannyian tudják, mélyen megrázott minket. A brit parlamentben és a Népszövetségben elhangzott felelősségteljes megnyilatkozások kifejezik azt a mélységes döbbenetet és aggodalmat, melyet országunk népe érez, látva a barbárság mocsarába visszasüllyedt Németországban zajló borzalmakat" - jelentette ki Greenwood.
"A brit kormány szeretne hozzájárulni a zsidóság helyzetének javításához úgy Németországban, mint azokban az államokban, melyeket megfertőzött a nácizmus fajgyűlölő ideológiája. Ma pedig ugyanaz a bűnös, védtelen kisebbségét elnyomó hatalom, amely erővel és félrevezetéssel elrabolta számos kis nép függetlenségét, immár a szabadság utolsó bástyáját (értsd: Nagy-Britanniát - P.O.) ostromolja" - hangoztatta a politikus.
Az új világrend eljövetele
"Amint kivívjuk a győzelmet - ami egészen biztosan be fog következni -, a világ népeinek meglesz a lehetősége arra, hogy létrehozzák az igazságosság és a béke elveire alapozott új világrendet. Teljes mértékben bizonyosak vagyunk abban, hogy ebben az új világban a civilizált emberiség lelkiismerete kiköveteli a zsidóság sérelmeinek orvoslásását. A háború után a zsidóságnak komoly és megkülönböztetett szerepet kell vállalnia az új, civilizált világrend felépítésében. A jóakaratú embereknek mindenütt abban kell reménykedniük, hogy a zsidó népnek az új Európában, bármely országban is éljen, szabadságot biztosítanak majd, és a zsidók egyenlők lesznek a törvény előtt minden más állampolgárral."
Az Astor szállóban adott interjújában Perlzweig rabbi arról beszélt, hogy biztos benne, Mr. Greenwood "egész Anglia nevében beszél". "Világos jeleit látni annak a felismerésnek, hogy a zsidóság szabadságának és egyenlő jogainak biztosítása szorosan összefonódik más népek szabadságának és egyenjogúságának megteremtésével. Az üzenet (melyet Greenwood a Zsidó Világkongresszus számára továbbított - P.O.) a brit kormány legkomolyabb megfontolása nyomán keletkezett állásfoglalásának tekinthető" - hangoztatta a rabbi.
"Ez a nyilatkozat az egész világ javára szolgál - mondta Perlzweig rabbi -, és világosan mutatja, milyennek szeretné látni az új világot a brit kormány, mihelyst a háborút megnyeri".
(Fordította: Perge Ottó)
Eredeti .