SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. április 20., szerda

Ha majd Jahve, a te Istened, abba az országba vezet be,

„Ha majd Jahve, a te Istened, abba az országba vezet be, melynek birtokbavétele végett vagy odamenőben és színed elől nagy nemzeteket távolít el és kiszolgáltatja neked őket és te vereségüket okoztad: „kiirtva pusztítod ki őket, nem lépsz velük szövetségre, nem kegyelmezel nekik, nem házasodol közéjük...” (Mózes V. 7.).
Ugyanott a 20. fejezetben: ...„a nemzetek városaiból, melyeket a te Istened örökségképpen ad neked, egy lelket sem hagysz életben, kiirtod őket


Eutanázia és a könyörületi halálba-segítés
Mindenkinek csak addig lesz joga élni, amíg hasznos az élete. Az öregember már terhet jelent. Ezért arra
kell nevelni az idõseket, hogy fogadják el a halált. Megfelelõ idõpontban korlátozzák az emberi életet. Amikor már
valaki nem munkaképes, és nem járul hozzá a társadalom fenntartásához, akkor félre kell állnia, és át kell adnia a
helyét a következõ nemzedéknek.


A feleslegessé vált öregektõl úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nem
vehetnek igénybe. E célból szükséges az egészségügyi ellátás
költségeinek a nagyarányú megemelése.
Az orvosi
szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni, és jelenõsen meg kell drágítani, hogy bizonyos kor után az
emberek ne engedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok. El kell ültetni a
fiatalok fejében, hogy az öreg emberek eltartása méltánytalan teher rájuk nézve. Így el lehet fogadtatni velük
szüleik humánus és méltóságteljes halálba-segítését. Például el lehet terjeszteni az ünnepélyes „búcsú parti”
megrendezését. Ünnepelni lehet az idõs anyukát és apukát, akik nagyszerû munkát végeztek, s akik a parti végén
engedelmesen beveszik az altatópirulát és távoznak az élõk sorából.
Ellenõrzés alá kell venni az egészségügyet és a gyógyszerellátást
leghatározottabban állította, hogy a törvényhozás - - nem
fogja bevezetni az általános egészségügyi biztosítást. Erre nincs szükség, mert vannak jobb módszerek az
egészségügy kézbentartására. Fokozatosan valamennyi egészségügyi ellátás szoros ellenõrzés alá kerül. Ha valaki
nem dolgozik, vagy nem képes munkát vállalni, akkor nem juthat hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

Eljárt
a felett az idõ, hogy a kórházak ingyen ellátásban részesítsenek bárkit is. Az egészségügyi költségeket úgy fel kell
emelni, hogy az átlagember ne legyen képes kifizetni a biztosító intézetek közremûködése nélkül.
Ha pedig valaki nem képes fizetni a saját egészségügyi ellátásáért, akkor rászorul arra, hogy mások
fizessenek helyette. Így lehet kikényszeríteni az emberektõl, hogy térdet-fejet hajtva hálásan megköszönjék, mint
egy különleges kegyet, ha orvosi ellátásban részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges, hogy valaki a maga anyagi
lehetõségeire támaszkodva önállóan dönthessen saját egészségügyi ellátásáról. A magas kórházi és egyéb
egészségügyi számlákat csak a biztosítók lesznek képesek kifizetni. Ily módon minden egyes ember kényszerítve
lesz, hogy egész életén keresztül fizessen a biztosítóknak.

  A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét fűrész, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté; némelyeket mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.

SZERK **S.S.A