SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 10., kedd

A HŐSÖK SOHASEM HALNAK MEG


A HŐSÖK SOHASEM HALNAK MEG !

Emlékeztető: "Egy abnormális világban, a normálisak az abnormálisak!"

Pszichopaták, elmebetegek, bolondok, öngyilkosjelöltek, ki- és megraboltak, megerőszakoltak, meggyalázottak, megfélemlítettek, elhagyatottak, megkeseredettek és reményt vesztettek, hajléktalan munkanélküliek, kényszerű hitelektől megtébolyodottak, egyszóval az abnormális mammonvilágba beilleszkedni képtelen tisztaszívű igazi, normális magyarjainknak, körben álló bajtársaiknak!

Harcoljatok már végre!

Hogy miért Ti?!
Mert a hősök neveivel takarózó, azok emlékeit fennen hirdető nemzeti szervezeteink és azok okos, nagyon bátor, csalhatatlan és rendkívül tisztánlátó vezetői, csahosai és az alájuk jóhiszeműen becsődöltek, sohasem fognak!
Értetek, a Hazáért legalábbis soha, a bandériumok nem ezért vannak!

"Magyarázd el a Pontnak, hogy mi az a Kör!"

A Pont: "én vagyok a középpont, minden tőlem indul ki, én vagyok a kezdet és a vég...
Nagyszerű vagyok, okos, tévedhetetlen (öntelt), tökéletes vagyok, de főleg bátor és szép, aki pedig ezt megkérdőjelezi, azt gyűlölöm!
A Kört különösen, mert parancsolgatni nekem kell, szolgálni pedig neki, hiszen ők állnak végül is körben!"


A Kör: "én a része vagyok valaminek, de nem tőlem indul ki, és nem én vagyok a kezdet és a vég...
Nem vagyok okos, tévedhetetlen (vagy öntelt), tökéletes, talán bátor és szép sem, aki ezt gondolja, azt nem gyűlölöm, mert esendő vagyok és társakra, bajtársakra van szükségem, de harcolnék már, mert nem bírom így tovább...
A Pontot nem gyűlölöm, csak csodálkozom rajta, hogy nem éri fel ésszel, hogy önmagában, önimádatában teljességgel hitványul alkalmatlan, hiszen nekünk szolgálni és harcolni kellene az Istenünkért, Hazánkért és Családunkért!"

"A kör közepét hagyd üresen, az magáé az Istené!"
("Az igazi Vezér mindig harcban születik!")

A Kör társakra, bajtársakra vágyik.
A Pont alattvalókra és szolgalelkűekre...
És pont ez a baj a - valójában nem létező - nemzeti oldallal: pontokból áll!
EZ EGY NAGY ELŐRELÉPÉS A MEGÉRTÉS ÉS A MIÉRTEK FELÉ!

Nincs és soha nem is volt nemzeti oldal, csak annak hazudott magamutogató, zászlólengető és a hősök jelszavait ordibáló "pontok", kik önmagukban igét nem tartalmazó, egy cselekvésnélküli mondat részei, és pont, pont, pont!
A pontokból mondatok soha nem lesznek!

Ezek a pontok, mint légyszarok a nemzet abroszán úgy terjedtek el, és többnyire nem is maguktól...
Ezeket odacsinálták nekünk!
Ezek a pontok sohasem fognak összeérni, kör sohasem lesz belőlük, ez csak illúzió, hogy vannak és egyszer "majdcsak" harcolnak értünk és magyarságunkért is!

Ne legyenek illúzióink, helyettünk ők harcolni sohasem fognak, nem azért vannak és nem azért hozták létre őket, hanem azért, hogy örökös tétlenségre, várakoztatásra és végül beletörődésre kárhoztassanak minket!

A pusztítás legjobb és legkényelmesebb módja: agyonhallgatni, elhallgatni, várakoztatni, fárasztani, ellehetetleníteni, kilátástalanná, reménytelenné és jövőnélkülivé tenni, soha semmit meg nem oldani, csak elnyomni és elnyomni, lehetőleg úgy, hogy azt higgye: "ez csak vele történik egyedül"!

Ezért azután kell egy pálya, egy abrosz, amin keringtetni lehet; teljen az idő eközben is, addig sem küzd a fegyelmezett és csapatjátékos(!) magyar!
A légyszarok pontjai csak egyetlen hihető és kétségtelen üzenetet hordoznak; hogy a légy járt ott, talán több is...
Egy végtelenül alattomos harc, egy korszaklezáró végjáték szerencsétlen részesei vagyunk!
Ez a háború nem olyan, mint amilyen eddig volt a történelemben, ez a legkegyetlenebb, legbújtatottabb és legmocskosabb az emberiség történetében!
Ez a háború az emberiség ellen folyik, a tét: lenni vagy nem lenni, ahol a talmudisták megszállta kormányzatok a saját népük, emberiségük ellen folytatnak szervezett és szövetségben egyeztetett kegyelemnélküli irtó hadjáratot!
Ez a háború az emberiség magva, a magyarság, és az ősellenség, a mindenkori biológiai parazita, a műember - a csak látszatember - között folyik!
Ez egy világokat romba döntő faji háború része, és Te testvérem - légy erős - ebbe születtél bele!
Nem mondhatod, hogy nem kaptál lehetőséget arra, hogy férfiemberségedet, bátorságodat és hitedet bizonyítsad!
Itt nincsenek frontvonalak, látható határok vagy egyenruhák és erődítések, itt a tudás, a megérzés és a felvilágosult bölcsesség mutatja meg az emberarcú és sátánian gonosz, elvetemült ellenséget, különben nem láthatod!
"Megfigyelni, beszéltetni, cselekedtetni!"

A tét az emberiség elpusztítása, felváltása az elterjedő biológiai parazitával, mely sem emberséggel, morállal, erkölcsiséggel és alkotó-teremtő képességgel nem rendelkezik, csak mohó gyilkos akarással és habzsolással, élvezkedéssel!
Gondoljunk bele!
Hallunk erről a médiából, rádióból, tévéből és újságokból?
Csak egy állandó és szervezett figyelemelterelő színjáték részesei lehetünk, hogy melyik senkiházi hazudós közszereplő mit hazudott ismét: egy csótány mit böfögött fel egy kiskanásznak, vagy egy buckalakó mit válaszolt vissza egy jégkorszak utáni dögevő leszármazottjának...
Nem hinnéd, de ha látnál végre, ezt látnád, és nem az öltönyt, ami rajta van!

(Aki önmagával szemben tartozott annyival magyarságának és emberségének, hogy utánanézett a csodálatos és letagadott igazi földi történelmünknek, az pontosan tudja, hogy miről beszélek.)

Ez mind porhintés a szemünkbe, hogy ne lássunk azért, hogy felismerjük az előttünk álló végzetet és még módunk se legyen arra felkészülni, netán ellene védekezni!
Már benne vagyunk a harcban és a népirtásban, évente több mint húszezer jó magyart visz el a cionista béke, mely öl, butít és nyomorba dönt!

Naprakészen és jóindulatú tájékoztatásként:

Gyöngyöspata:
- a helyi problémákat helyben kell megoldani!
Ott ismertek a részletek, ott ismertek az ellenfelek, ott megtapasztalhatóak a frontvonalak!
Ne hagyd a magyart, küzdj embertársaidért, mint tenmagadért!

Azonban ez nem lehet egy a hazaárulók által gerjesztett harc elvont színtere, mert az elsődleges ellenségünk maga a judapesti balliberális maffia, amely a fővárosban székel!
(Sajnos szó szerint: innen sza..a tele a hazánkat!)
Számukra roppant kényelmes, hogy a feltüzelt és egy cseppet sem észkombájn cigányság ezen az eldugott helyen öli halomra magát a magyarsággal.
Ezt ne hagyjuk!
A cionisták a fővárost, a közigazgatási hatalmat szállták meg, itt is kell ellene harcolni, ennek kell lennie a harc súlypontjának!
Mindig a fejre kell támadni, mert ott születnek a döntések, itt egy kis por a szembe többet árthat, mint egy farbarúgás a vidéken...
Judapest roppant sebezhető és a paraziták kedvelik a jólétet és a nyugalmat, ez elősegíti az emésztésüket és a boldog, önelégült kiválasztottságukat.
(Ezt minden "nagy nemzeti vezérnek" tudnia kellene, ha tévedésből magyar ügyet szolgálna...)
Áram nélkül szar az élet és minden azzá is válik a mélyhűtőben, a judapesti kölök meg sivalkodik a sötétben, nem tud magával mit kezdeni zaba és a számítógépe nélkül, meg ugye fél is...
Ez a kiváltságos réteg meg önmagában teljesen hülye, semmihez sem ért, mert a kiválasztott csak okoskodni és megmagyarázni tud, így leplezve tehetetlenségét.Egyenruhás bűnözés:
- tudjuk, hogy van, a neve rendőrség és a biztonsági szolgálatok.
Ez a "egyenruhás bűnözés" egy újabb liberálismarketing-terror a korlátozásra és a félelemkeltésre...
Azonban hozzá kell, hogy tegyem: rózsaszín ingben és boxer alsóban is működtethető a rohampuska...
Terepszínű egyenruha: horgász, vadász, madarász, szabadságharcos...
Teljesen mindegy, hogy milyen öltözékben nem teszünk semmit, és teljesen mindegy, hogy milyen ruhában robbantjuk szét magunkat végső és magányos elkeseredésünkben darabokra, egy jó zsíros célpont közelében!
(Természetesen itt nem a gyűlölködő zsinagóga, vagy a hitgyüli, talán a rabbiképző lauder közelségére gondoltam...van más, viszketőbb is.)
Azonban e nélkül talán nehezebben hihető, hogy semmittevő "nemzeti katonák" vagyunk, hiszen az egyenruha lásd támadóeszköz!
Ez viszont sokak számára nagyon zavaró lehet, de hát ott van a határ nekik is.
A schengeni is, a gyűrűhinta után...
Bin Laden:
- egy sokat tudó tanú eltüntetése, ha egyáltalán igaz a hír, vagy Bin Laden...
Viszont remek alkalom arra, hogy a cionista terroristák megtámadják az európai városokat, öldököljenek kedvük szerint és azt az irániak, vagy más szabadságharcosok nyakába varrják, ürügyet teremtve ezzel a nyílt fegyveres emberiségellenes végső harcra, ha úgy tetszik a leszámolásra!

Bizony a zcionisták mindig is így harcoltak, harcolnak, és fognak is harcolni!
Pontosabban nem harcolni, hanem gyilkolni, szadista módon öldökölni és pusztítani ott, ahol csak véletlenül megfordultak!

(A II. Világháború alatt is ígérgettek és hitegettek, aki megadja magát annak bántódása nem lesz.
Egymillió ember el is hitte ezt a Hamburg melletti gyakorlótéren.
Eisenhower (Dwight David Eisenhower 1890.10.14. Denison, Texas) svéd zsidók leszármazottja, a partraszálló inváziós erők főparancsnoka, később amerikai zsidó elnök, erre a szavát is adta.
Az amerikai Tábori Csendőrök (MP) a puszta földön körbekerítették az egymilliónyi nőt, gyereket és férfit, és hagyták éhen halni őket!
Gondoljunk ebbe bele, milyen lehetett az, amikor a katonaférfi szeme láttára hal éhen szeretett asszonya és gyermeke.
Lassan, kínok között, mit meg nem tett volna értük, talán harcolt volna is, mint a megszállott!
A zsidómédia ezt nem híresztelte, tehát meg sem történt!)
Azért ne lepődjünk meg ezen ennyire...

Mit tesznek itt velünk a cionisták a saját országunkban?!
Ugyanezt, csak lassabban és módszeresebben.
Az ország nagy része éhezik, az állatok éheznek és már a gyerekek is éheznek, csak szégyellünk erről beszélni!
Több mint hatvan évvel(!) a háború után éhezik az ország! Vajon miért?!

Amerre csak járok, tapasztalom, az embereknek már nincs semmiféle tartalékuk, egyik napról a másikra élnek, de béketűrésből szolgai módon fizetik az adót, a sárgacsekket, a részleteket és mindent a telhetetlen parazitáknak!

Eközben Szarvason tobzódnak a világ minden részéből ide beutaztatott fattyak, hogy milyen jó itt nekik Magyarországon...
Azután elmennek és csak a szétszórt szemét, a lepra kosz marad utánuk, mert ahhoz is lusták és beképzeltek, hogy rendet hagyjanak maguk után!
A talmudista mindent használ és felél, semmit soha nem ad, még rendet se...
A parazita ismertető jele ez, mindig vegyél el, és mindent élj fel!

Polgárháború:
- egy parazita számára csak az a jog, ami az előnyére válik!
Nálunk itt és most csak(!) mazsihisz-jog van, erre tehát nem számíthatunk.
Azért nincs még polgárháború, azért nincs még itt az európai csendőrség és azért nincs még magyar-cigány fegyveres harc, mert ez még most(!) nem a cionisták érdeke!

Nem azért nincs, mert mi olyan nagyszerűek és tűrőképesek vagyunk, hanem azért, mert ez még most nem a cionisták érdeke!
Gondolom érthető, hogy ez nem rajtunk múlik, hanem azon, hogy ezt mikor tálalják fel nekünk jó mócsingosan, cigányosan, magyarvéresen...
Természetesen akkor, ha ez a legjobban fog ártani, még gyengülni és pusztulni kell nekünk addig, nekik meg szaporodni és betelepülni még jobban!

A jóravaló naiv bolondoknak:
- a cionista hatalom számára nem kell semmire sem ürügy, azt ő azonnal megteremti magának, ha lecsukni, bebörtönözni vagy likvidálni akar!
A rendőrség azt csempész be egy házkutatás alkalmával, amit akar, olyan "szakértői jelentést" ad, amely igazolja azt a mesét, amivel tönkretenni és lejáratni akar.
("Van egyenruhás bűnözés, ahogyan azt állítják is!")

Vezethet ez börtönhöz, "öngyilkossághoz" egy cellában, vagy kábítószer túladagoláshoz hétvégi piknikként egy vonatsínen...

Agyonlőhetnek közúti igazoltatás során, ahol húsz - általad soha fel nem ismert gyütment - adhatja elő művészi színvonalon azt, hogy a két kezedben egy teherautónyi fegyverrel hadonásztál, miközben az ártatlan háromgyermekes kisrendőr (ebből az egyik fogyatékos, a kutyája szánalmasan süket, a felesége pedig a Magyarok Szövetségének otthon mossa a fehérneműjét felajánlásból) csak arra volt kíváncsi jószándékból, hogy miért nem ég a jobboldali indexed...

Teljesen mindegy, hogy mit tartasz otthon magadnál, vagy egy erdőben falevél nézegetés közben, a lényeg az, hogy azonnal használd is, ha a helyzet fenyegetővé válik, mert hivatalból kiképzett(!) és magyarnak hazudott terroristák lesik az alkalmat, hogy szitává lőjenek a lelkiismeretfurdalás leghalványabb gondolata nélkül, amennyiben tevékenységed megüti azt a mértéket, amiről ők azt mondják(!), hogy ez már megütött egy mértéket...

Amennyiben ezt ésszel felérni még nem áll módodban, sok felbérelt cigánynak szerezhetsz örömet és perverz kielégülést, miközben módszeresen kínoznak halálra pusztán csak azért, hogy aznapra valakinek érezhessék magukat!

Tapasztalatom:
- mindenkinek ajánlom, járjon nyitott szemmel és gondolkozzon többet, tévét egyáltalán ne nézzen, még a természetfilmek is tele vannak hazugsággal, a tudományosokról és a hírekről nem is beszélve, vagy ha mégis, csak erősen megkérdőjelezve annak minden mondatát!
Nincs és nem létezhet olyan nemzeti média, amelyik elmondhatja azt neked, amit el kellene mondani ahhoz, hogy végre megértsd a fafejeddel, most már téged akarnak levágni és ha erre rájössz akkor talán nem fogod ezt hagyni ellenkezés nélkül, ezért az adást az ügyelő cenzor azonnal le is kapcsolná!

Célunkról és feladatunkról:
- önhibámon kívül embernek és magyarnak születtem.
Beszélem ezt a nyelvet, értem és szeretem a logikáját, értékrendjét és végtelen igazságtartalmát, hordom édes terhét.
Nem bírok nélküle élni, és jó lenne itt nekem, ha ezt hagynák!
Ezért elhatároztam - még régebben - hogy megkeresem a hasonlóan gondolkodó és érző magyar honfitársaimat a nemzeti oldalon, hogy együtt söprögessünk.

Ezzel a lépésemmel követtem el életem legnagyobb baklövését!
Magyarnak lenni roppant veszélyes dolog!
Erkölcsileg, morálisan, tehetségileg, vallásilag, emberileg és viselkedésileg is, mindenképpen!

Végigsétáltam a nemzeti oldalon, vagy legalábbis azon, amelyik fennen annak hirdette magát, a "vona"-horogtól egészen a patrubani-ig, amelynek jelentése azt hiszem kétforint, vagy több, végül is mellékes, mert az értéke az semmi...
"Igen van demokrácia, hiszen látható és tapasztalható, hogy aki magyar, az megtalálja a helyét a magyar oldalon, gyerünk, küzdjünk hát akkor együtt!"
- gondoltam vadul és igyekeztem minden elvárásnak megfelelni.

Taknyosra sírtam magam a sok Himnusz és hősköltemény hatására, nyálasra csókolgattak az ölelkező mélymagyarjaink, fülembe üvöltötték szólamaikat nagy hőseink újkori letéteményesei, vágtattam őseink szittya tájain csontrészeg kómában és degeszre zabáltam magam a nagy közösségi bográcsokból...
Eddig jó volt magyarnak lenni!

Ezután tenni is szerettem volna, de ezt már senki sem akarta megbocsájtani!
Hirtelen kijózanodtam és hideg, világűri üresség töltött el: merre vannak az igazi Magyarok?!
Hol vagytok Magyarok?!

Valami történt velem, látni és érezni kezdtem, felismerni az emberarcú sátáni Gonoszt, amely pántlikás, nemzetiszínű és árpádsávos lobogók mögül vigyorgott rám!
Amerre csak nyúltam, amihez csak értem, amit csak megbolygattam, mindenhonnan magyarnak álcázott mocsok röfögött vissza, ragadt a kezemhez, tapadt a cipőtalpamra!

Mindenféle egzotikus ... bolsevik és kitenyésztett hazaáruló csahos, kisztitkár, rendőrbesúgó, homokos, riherongy-ribanc, hechalutz-hacair-halucok-habonim-betar, "zsidó ifjúsági mozgalom és fajtisztaság védő" hitgyülis álboldog, iosa-, cáhál-, sinbet- és mossad-tag, egyszóval a teljes repertoár, amit csak lázálmunkban, önkívületi rémálmunkban elképzelni tudunk!
Meglepő módon a jóindulatú és naiv magyar tagság - amely szinte mindenütt megtalálható -, ebből mintha semmit észre sem venne, mi több kritika esetén ádázul védi a magyarnak álcázott kókler férget.
Ez bizony a hülyeség ára, melyet vérben fogunk megfizetni!

Azóta már tudom: nincs és nem is lehet nemzeti oldal!
Nemmagyarok tanítanak "magyarságra", ők elemezik a helyzetünket, ők magyaráznak nekünk a magyarság feladatáról, ők kapnak teret és műsoridőt a tévében, rádióban, újságokban, ismert "nemzeti portálokon", ők prédikálnak nekünk önfeláldozásról a templomokban, ők temetnek el minket képletesen és a valóságban is...
Az ő csahosaik, seggnyalóik oktatnak és képeznek önkéntes katonának - de úgy, hogy harcolni sohase merjünk -, tudatosítják: a cionista-talmudista legyőzhetetlen!
Arrogánsan és gyűlölködve - ahogyan magyar sohasem tudna - marnak beléd, ha csak gyenge ötleted is lenne arra, hogyan kellene végre önmagunkért is hatékonyan küzdeni!

Nem tudok úgy beszélni sehol, hogy ne szólna közbe egy álcázott talmudista vagy kifehérített cigány: a harc nem megoldás, hogy mindent csak békésen, hogy még nincs itt az idő, hogy mennyire értékesek vagyunk, hogy mennyire humánusak vagyunk, hogy mennyire inkább imádkoznunk kellene, természetesen őhozzájuk!

Nem tudok úgy enni, inni, élni, olvasni és körülnézni a világban, hogy ne lenne már benne a cionista méreg, de még úgy nőt is ölelni, hogy már ne mászott volna át rajta legalább egy idegenszívű és így visszamenőleg még a szerelmemet is megmérgezni, az már bizony fájó pont...

"Kígyók a kebleden, szitok a neveden!"

Ezért nyomorít meg bennünk egy életre a felelőtlen és meggondolatlan nemi kapcsolat, amelyre minden eszközzel nevel is minket a másságot propagáló média!

A végső megmérettetésben a hülyére vett szülő azután szintén a "gyereke" mellé áll, mert az a rögeszméje, hogy az ő gyereke csak is jó lehet, tehát végső soron mindig(!) a vér fog dönteni és nem az igazságérzet és a felelősség az emberiségért és a természetért, az Isteni és Örök Rendért!
Amennyiben ez a viselkedési forma ismerősnek tűnik, ez nem a véletlen műve!

Ugye ez eddig érthető, felfogható és követhető...
Azonban meddig tehetjük meg ennek a szennyezésnek a szőnyeg alá söprését és elkendőzését, mert ez számunkra nagyon kényes problémákat vet fel, melynek a végén rá kell arra, hogy jöjjünk: a halál teljesen jogosan fog eljönni értünk, mert ennek az ördögi körforgásnak csak a kollektív, teljes és alapos kipusztulásunk -szelektálásunk - vethet véget! (lásd: a várva várt 2012...)
Vagy:

Az emberi fajelmélet szigorú és ellenőrzött, következetes betartása!

Nem keveredhetünk korcsokkal, zsidókkal és cigányokkal, mert az emberi rasszok kevertetése, mennyiségi és nem minőségi eredményhez fog vezetni!
A fehérember tulajdonságai csak úgy örökletesek, ha azokat felvigyázzuk és ápoljuk, gondozzuk, ez a kulcsa az erkölcsi, testi és szellemi, lelki világszellem kialakulásának, melynek hordozója a tiszta emberi faj és azon belül is a teremtő és alkotó nép, a magyar, az emberiség magja!
A zsidóság most éppen ezt támadja fajtársaival, az afrikai-szemita-hamita-előázsiai-korcsnépekkel, a cigányokkal és az önnönmagából szándékosan feláldozott kiszsidók kevertetésével, elterjesztésével!

Velük vannak telerakva a közigazgatási és állami döntéshozó pozíciók, és ezek az öltönyös, mocsokból kivakart emberutánzatok rontják le arra a szintre a világunkat, életszínterünket, melynek képviselői pontosan ők!
Ennek ismerete az általános emberi műveltségnek kell, hogy része legyen!)

Hittem, dolgoztam és reméltem, szerettem tisztán és boldogan, de mindig elárultak, hátba támadtak és gyaláztak, ha védekeztem, azért meggyűlöltek...
"Kígyók a keblemen, szitok a neveden....!"

Így lettem én a saját hazámban, saját magyarságomban Farkas és üvöltve hívom társaim - olykor Holdfényes, vagy csillagtalan éjszakán -, gyertek, ne várjatok, marjatok végre!
Nincs hát már mire várni, mi vagyunk az utolsó Védő- és Vérvonal!

"Pszichopaták, elmebetegek, bolondok, öngyilkosjelöltek, ki- és megraboltak, megerőszakoltak, meggyalázottak, megfélemlítettek, elhagyatottak, megkeseredettek és reményt vesztettek, hajléktalan munkanélküliek, kényszerű hiteltől megtébolyultak, egyszóval az abnormális világba beilleszkedni képtelen tisztaszívű igazi, normális magyarjainknak, körben álló bajtársainknak:

Harcoljatok végre, ne várjatok a parancsra és a vezérre!
"A Vezér mindig harcban születik!"
A Kör részei vagytok, nem a Pont részei, a Kör közepét hagyjátok mindig üresen, az Istené!
Szervezzétek meg önmagatokat, tanúsítsatok Nemzeti Engedetlenséget, a Szükségállapot érvényben van, védjétek egymást és otthonainkat, hazánkat!
Ismerjétek fel ellenségeiteket, tudjátok, hogy értetek senki nem fog harcolni, ti már rég halottak vagytok, csak még nem vettétek észre!
Már nincs mit vesztenetek, csak a becsületünk maradt, azt meg kell tartanunk!
Egy hadüzenet nélküli alattomos háborúban éltek!

Használjátok gyakorlati kézikönyvként a Nemzeti Ellenállási Mozgalom (MNE) Útmutató Tízparancsolatát, csatlakozzatok a nemzeteteket, emberségeteket és magyarságotokat védő Farkasokhoz, vagy Magányos Farkasként harapjatok, csak a tetteiteken keresztül válhattok értékessé:
A HŐSÖK SOHASEM HALNAK MEG!
(A Hősök csak emberek lehetnek!)


2011 a Változás éve, 2012 a Bosszúé, 2013 a Kegyelemé: emlékezz!
Bajtársi üdvözlettel: Forintos Gyula
"Vérrel a vérért!"
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom megbízásából:
(Forrás: FEM, Tiszti Kiadás)
Találkozunk égen, földön!
Csonkaország 2011. május 1.
(In Memoriam T.- "A Hűség a Becsületünk!"- Figyeld a Farkasok Dalát...553)
Vezércikk: A Hősök sohasem halnak meg!

Teljes cikk: forintosgyula.blog