SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 17., kedd

A palesztinok felszabadulása.

A „nakba” – katasztrófát jelent. Az egyik nemzeti radikális fórumon íródott megnyilvánulás során valaki olyan véleményt fogalmazott meg a palesztinokkal kapcsolatban, amelyekre érdemes odafigyelni, mert:
- részben elterelik a figyelmet a valós problémáról, vagyis arról, hogy O.V. és pártja a FIDESZ (a cionista LIKUD testvérpártja) 500’000 zsidó telepes fogadására írtak alá szerződést;
- a palesztinok utálatával, legjobb esetben – meg nemértésével - eltereli a figyelmet arról, hogy mi magyarok tanulmányozzuk Palesztina elfoglalásának stratégiáját és minden taktikáját; és ezek után felfigyelhessünk arra, hogy Magyarországon a politikai folyamatok ezzel erős analógiákat mutatnak fel!
- a palesztin szabadságharc figyelemmel kísérésével belénk rögzülhetnének a palesztinok szabadságharcában használt sikeres taktikai módszerek, a helyesnek bizonyuló stratégiai célok,
- és végeredményben azért is kell a helytelen véleményre odafigyelni, mert nem egyedül van ezzel a megtévesztett gondolkodással!
georg1945 véleménye  - 2011.05.14. (hunhir.info)
“Nem kell a palesztinokat heroizálni. Nekik munkát adtak és adnak a zsidók (még mindig, mert a piszkosabb munkákat csak el kell valakiknek végezni), és önmaguktól még idáig sem lennének, ahol most vannak. A palesztinok a zsidók cigányai, azzal a különbséggel, hogy a palesztinok valamelyest szorgalmasabb népség, mint a cigány. Azám! A zsidók befogadhatnák Izraelbe innen a cigányokat, hátha még munkára is be tudná őket fogni.
Addig jó, amíg létezik Izrael. Sőt, szerintem, hozzák létre a "Nagy Izraelt" az Eufrátesztől a a Nílusig! Aztán a világ minden zsidója oda mehetne (de nem fog menni, mert ott nem lenének gójok, akik gürcölnének nekik, az arabok meg eléggé lusták).”
Vagy:
„Ha a palesztinok arabközelségű nép, vajon miért nem segítenek nekik a, ha már nem is "fajtársaik", de legalább hittársaik. Ott élik a maguk kicsiny életét az ominózus Gáza város közelében, és mintha eszükbe sem jutna egyetlen mozdulatot is tenni a palesztinokért.
Ott van a mérhetetlen gazdagságú Arábia, Kuváit, Dubáj, Katar.........és semmi nem történik a palesztinok megsegítésének irányába. Miért?
De több: az egész arab népség nem képes összefogni legalább a hitük miatt. Ha tesznek is valamicskét, azok holmi kisstílű merényletek a nagy keresztény civilizáció világvárosaiban. Ám szeretettel emigrálnak ide, ahol kiépítette a nyugati ember az épületeket, a demokratikus társadalmakat, és nyilván itt jól is érzik magukat. Mi sem könnyebb, mint beleköltözni a más által verejtékkel, hosszú időkbe kerülő kényelembe.
Nem. Nem tudok elfogult lenni irányukba. És: nem is látom értelemét, hogy a palesztinokról vitázzunk.”Válasz Mindenkinek, aki a fenti véleményt osztja:
A palesztin kérdés alapos ismerete segítene abban, hogy a magyarság egyértelműen, és tömegeiben, felismerje mi is folyik ma Magyarországon!


Jobbik a választások előtt
Mivel ennyire lebecsülöd (te, aki latin idézetekkel bombázgatsz), sőt becsméreled a palesztinokat, így semmi remény arra, hogy mások (akik latin idézeteket nem tudnak), akik csak a Való Világot nézik, eligazodjanak a jelenlegi politikai, biztonságpolitikai, társadalmi, gazdasági kérdésekben. Mert mindezek rémisztő analógiákat mutatnak Palesztina elfoglalásával.


Jobbik bekerülve a parlamentbe...


Egy másik helyen azon folyik a vita, hogy meddig fog tűrni a magyar nép. A palesztinok esetét kell elemezni. Palesztinában is volt elég előjel, hisz tudtak az első cionista kongresszusról, ahol 2. helyen volt Palesztina, mint potenciálisan és „történelmileg” is megfelelő ország megemlítve. Aztán azt is tudhatták, hogy Magyarország (első cionista kongresszuson első helyen említve, mint legkönnyebben elfoglalható ország, amely a „gazda-népek” közepén helyezkedik el) elfoglalása 1919-es patkány lázadással nem sikerült. Tehát tudták, ők vannak soron. És érezték is, meg látták is. Mégsem tettek ellene semmit, mert a népet az angolok gyarmati elnyomása elbutította, az értelmiséget haszonlesővé züllesztette. És a kibontakozó ellenállást keményen üldözte. A zsidó betelepedést, a föld- és vízfoglalást pedig támogatta.
Georg1945, az sem igaz, amit a legelején írtál, hogy miért nem támogatják a palesztinokat a fajtestvéreik. Azért nem igaz, mert támogatják! Láthatod, kairói tüntetések mostanában pont ezért folynak!
Jártam sok országban a környéken, és leírom röviden a tapasztaltakat:
1. Libanonban utálják a keresztényeket, mert azok "hívták be" az izraelieket minden alkalommal, mivel a muzulmánok által "veszélyeztetve" érezték magukat! Láttam a szétrombolt infrastruktúrát, amit a libanoni nép, nem lévén olaja, áldozatos munkával épített fel. A legeurópaibb arab ország! Beirút utcáin csatangolva azt hittem Európában vagyok! Az izraeli megszállásnak köszönhetően utálják is, de nagyon, a zsidókat, de a keresztényeket is! És az egész világ legújabb keletű keresztényutálata ide vezethető vissza: a zsidóság és a cionizmus támogatása miatt szenvednek a muzulmánok és a világ szegény része, ahova a muzulmánok nagyobbik része tartozik!
                                                   Széttiport emberi test                               

Árulók akasztása, így járnak a cionista kollaboránsok...
2. Egyiptom: még az internácinak számító Sharm-el-Sheik-ben is utálják Izraelt, amely, megtámadta őket 1956-ban az angolok és az USA segítségével, és végig nyomulva a Sinai félszigeten el akarták rabolni tőlük a Szuezi-csatornát, aminek építésébe Egyiptom népe majd belerokkant (Egyiptom a csőd szélére jutott!)! Jelenleg a turizmus mellett a második fő bevételi forrásuk! Itt - Sharm-el-Sheik-ben - láttam egy külső falon egy kb. 5x7 méteres nagyságú térképet, - direkt Izrael, Szíria, Libanon, Sinai Félsziget régióra rajzolva -, melyen Izrael neve helyett Palesztina volt kiírva. De jártam Alexandriában, Port Said-ban, Port Fuád-ban, Kairóban is többször. Izrael léte - szomszédként - örökös nemzetbiztonsági problémának van felfogva és ezzel pedig együtt jár a zsidók és Izrael elleni mélységes utálat is. Látogassátok meg a Port saidi Katonai Múzeumot: itt a Szuezi-csatorna megtámadása (Amerika, Anglia és főleg Izrael által) párhuzamba van állítva az 56-os magyar forradalommal, amit itt a Szuezi-csatorna elleni támadásról való taktikai figyelemelterelésnek állítanak be! Vagyis az 56-os magyar forradalom a CIA, az angol MI6 és a MOSZAD tevékenységének az eredménye, amit persze a magyar általános elégedetlenségre építettek. Tudjuk mindannyian, hogy az elfogott, egyszerű orosz katonák úgy tudták, hogy a Szuezi-csatornánál vannak! A kiadott parancsban őket oda vezényelték!
A fenti titkosszolgálatok arra „utaztak”, hogy amíg az oroszok a számukra geostratégiailag fontosabb Magyarországon el vannak foglalva, addig a Szuezi-csatorna lerohanása be is fejeződött! Ez nem sikerült nekik, mert az egyiptomiak ellenállásába ütköztek a csatorna Port Said felőli oldalán! Amíg az egyiptomi ellenállás bírta, addig az oroszok „rendet” teremtettek a makrancos Magyarországon, hisz Amerikát, és a briteket nem érdekelte az egész magyarellenes kommunista elnyomatás és „felszabadulási vágy”. Tehát Magyarország már 1956-ban a zsidó, amerikai és angol imperializmus áldozatává vált!
3. De jártam minden „Amerika-barát” arab "olaj országban" is. A legolvasottabb napilapok első oldalán hírként szerepelnek, szörnyűséges színes fotókkal megtűzdelve, a zsidók palesztin-ellenes rémtettei. Ezt a témát csak akkor veszik le az első oldalról, ha az amerikaiak követnek el valami szörnytettet a muzulmánok ellen.
Kérdem én, hogyha megszállnak bennünket a zsidók, akkor ki fog bennünket a szomszédos országokban sajnálni? Ki fog velünk szolidáris lenni? Melyik szomszédos országban fognak mellettünk tüntetni? Ki fog nekünk ingyen fegyvert adni? Azok a magyar eredetű testvérnépek, akikre fittyet hányunk egy hivatalos finnugor származási elmélettel? Kire számítasz? Kire számíttok? Az EU-ra? Aki félrenézve engedi ránk a zsidókat?
Mert nehogy azt gondold, hogy a jelenlegi EU-s nagypolitikusok semmit sem tudnak, arról mire készül Izrael! De tudnak róla és az egész nagy "aliját" (héberül bevándorlást) terelik a legkisebb ellenállás irányába! Ezek pedig mi vagyunk, nemzettudat hiányában, birkanéppé vált magyarok! Akiket egy szál vezérkos, 2-3 terelő kutya és egy csobán (oláhul pásztor) vígan terel a vágóhíd felé! Null problemo! Ha van egy kis legelni való is közben!
A budapesti USA nagykövetségen 350 alkalmazott „dolgozik” (ellenünk!). Ez bizony hatalmas mennyiség! Össze kellene hasonlítani, a világ más országaiban, amelyek kb. 10 milliós lakossal rendelkeznek, hogy mekkora az USA nagykövetség alkalmazottainak száma. Ugyanis van egy alapos gyanúm, hogy a lakossághoz és az ország méreteihez képest, kiemelt fontosságú az országunk. Gondold közben azt is át, hogy egy CIA-s tartó tisztnek van legalább 100 ügynöke. És ezeknek az ügynököknek a gazdaországban sok száz kapcsolata, akik indirekt módon, de úgyszintén nekik dolgoznak! S tedd fel a kérdést: Vajon miért? Milyen geostratégiai célokat követ az USA az országunkkal kapcsolatban?
A palesztinok harcát példának véve egy új pártnak (az internácik akoljába tévedt Jobbik helyettesítésére) csak akkor van esélye, ha “Magyar Felszabadítási Front„-nak nevezed (PFL szinonimája) és a programját is ennek megfelelően írod meg.
Ezt a programot nyíltan vállalnod kell, és az eddigi szájtépés helyett a tettek mezejére lépsz! Hazánk elfoglalásának folyamata már nagyon előrehaladott állapotban van. Minden elszalasztott nappal, a folyamat lefékezésében, óriási terheket halmozol fel, melyeket később csak sok magyar vérrel tudsz majd leküzdeni!

FORRÁS .JÖVŐNK .INF.

Apád, Izrael kikiáltásának 63. „ünnepére”