SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 30., hétfő

A POSTARABLÓ
SZTÁLIN
 A POSTARABLÓ

Dimitrij Medvegyev orosz miniszterelnök bejelentette pénteken, hogy folytatják a titkosított Sztalin dokumentumok közzétételét. A Sztalin-inga megint mozgásba lendült. A véreskezűdiktátor halála után, 1953 márciusában Nyikita Hruscsov részleges elitélésben részesítette Sztalint, a Gulág kényszermunka táborok és haláltáborok létrehozása miatt. Viszont a Sztalin-inga visszafelé mozgott Brezsnyev diktátorsága alatt és nem volt ildomos Sztalin gaztetteiről beszélni. Gorbacsov előhozakodott megint néhány újabb dokumentummal és elismerték a Katyin-i tömeggyilkosságot, de konkrét felelős megnevezése nélkül. Az inga újra visszalendült Gorbacsov után és Putyin-cár több fórumon védelembe vette a világ legnagyobb tömeggyilkosát Sztalint, eredeti nevén Joszif Dzsungasvilit. A Kreml hivatalosan januárban teszi közzé az eddig titkosított dokumentumokat, melyek között szerepel, hogy Sztalin közvetlen utasítására követték el a Katyin-i vérengzést. A még mindíg jelentős bázissal rendelkező sztalinisták felháborodva fogadták a bejelentést. (TT - Svenska Dagbladet)
Mint látható a volt kommunista világbirodalom a Szovjetunió összeomlása után következõ szárnyaszegett Oroszországban is lassan halad a véres szennyes kimosása és tisztába tétele. Mert ugyan mi szüksége volt a jelenlegi Oroszországnak Sztalinra? Mindenki tudja, aki meri tudni, vagy van lelkiismerete, hogy mit művelt ez a vérengzõs diktátor. Katyn esetében nem a háború alatti katonai túlkapásról volt szó, hanem a vérengzõ vadálat élvezte a védtelen áldozata szétmarcangolását. A szisztematikusan kivégzett 22.000 lengyel katonatisztben és állami tisztviselőben a lengyel intelligenciát semmisítette meg Sztalin. A diktátor gyűlölt minden iskolázott és képzett embert és csak annyit hagyott meg maga körül, melyek szükségesek voltak a despotizmusa fenntartásához. Sokan feltették a kérdést, hogyan tudott egy ember ekkora gaztetett hosszú évekig gyakorolni? Nos, ezt a kérdést szűkszavúan kezeli a média. Sztalin árnyékában és köreiben működött egy jól behatárolható nemzetközi bűnbanda, akik saját maguk, vagy az õseik a Tóra és a Talmud szennyes táptalaján nevelkedtek fel. Ezek adagolták az ötleteket a gaztettekre nagyon fogékony postarablónak. Õk emelték fel a Kreml csúcsára és ők ejtették le ill. mérgezték meg, amikor Sztalin kezdte bevagonírozni a zsidókat. ("zsidó orvosper") Troczkíj így jellemezte Sztalint: "Sztalin egyáltalán nem volt zseni, sem intelligens, de nem volt bolond. Amíg Hitler és Mussolini a néptömegeken keresztül jutottak hatalomra, mert megszólították a népet, addig Sztalin és a nép között ott állt a pártapparátus és csak azon keresztül jutatta érvényre akaratát. (...) Sztalin úgy fogja elhagyni a színpadot, mint az emberiség legvéresebb diktátora." (Roy A. Medvegyev: Sztalin és a sztalinizmus) Hogy kikből állt a pártapparátus? - azt már leírtuk. Oroszország pedig szeretné, ha hősei lennének, de csak gazemberekre telik nekik. Az orosz érdekszféra lassan araszolgat arrafelé, hogy fájdalommentesen és észrevétlenül eltünteti eddig imádott rablógyilkosait, de elfedkeznek mélyebben leásni az indítóokok gyökeréig. És Sztalin után még ott van egy kitömött vörös zsidó dög: Lenin a mauzóleumban. Vele mikor számolnak el végleg? (tudósítónktól)

(A Sztálin szó oroszul „acélost” jelent. A véreskezű hóhérnak több beceneve-álneve is volt, többek között „Koba” is. Az 50-es évek magyar iskoláiban a gyerekeknek ilyen című olvasmányokat kellett tanulniuk mint pl. „Az acélos Szoszó” - ez is egy újabb álneve volt a főhóhérnak. És kik voltak nálunk Sztálin legjobb tanítványai? A zsidók!  Azok a zsidók, akik most Amerika és az EU legnagyobb kiszolgálói. A szerk.) Kép: a postarabló a cári bűnügyi nyilvántartásban, amely képet csak mostanában szedtek elő..