SZÁMLÁLO

free counters

MINDIG

2011. május 2., hétfő

A FENEVAD URALMA
 A Fenevad a szintén sátáni hamis prófétáival­*zsido bankok.bildenberg,globalizácio,liberalizmus­* együtt kormányozza a világot. Utóbbi által létrehozott egységes leendö világállama fenevadat­*pénz* istenként imádatja, és ő ezt el is fogadtatja tudatmanipulácioval a világgal.

Ezáltal a világgazdasági struktúra egy olyan jelrendszert alkalmaz, hogy létjogosultsága csak azoknak lesz, akik ezt a rendszert hajlandok zombiként szolgálni. Nekünk, akik Nemzetünkhöz hűek maradunk és ezt megtagadjuk, szinte lehetetlenné válik az élet: sem venni, sem eladni,sem vallalkozni nem lehet csak öket szolgálva. A világpolitikát és gazdaságot tekintve annyit láthatunk, hogy minden halad a globalizáció felé, a vallások egységesítése is alakul az ökumenizmus jegyében.

Azonban, mint mindig, most is Isten kiválasztott népe, Izrael .Ezzel a helyzettel mindennap és mindenhol szembesülnünk kell a Nemzet kárára. A zsidóság összegyűjtése megkezdődött,de miért pont a Kárpátmedence ösi szent földjén .

 Antikrisztus ott fogja elsősorban magát imádtatni.  Ezért, úgy tűnik még nem jöttek el az utolsó idők utolsó keserves napjai.Igen érzi a Nemzet nincsenek megszámlálva napjai .Lesz idő a feltámadásra UJ MAGYARORSZÁG ÉPITÉSÉRE. Bizunk benne sose kerül sor a templom felépitésére .Nekünk nincs szükségünk rá. "A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi: a kinyilatkoztatottdolgok pedig a miénk.

.." V.Móz.29:29*a tiétek maradhat héberek* Igen a Magyarság hordozza szent titkát a saját népének mennyei proféciáit .Felébredt a judeo keresztény dogmák mese világábol .A megválltást önmagunknak kell létrehozni a szent ösi szellem birtokának csodálatos tudatában. Ennek,- az emberiség és Magyarország  sorsát komolyan befolyásoló nagy Babilonnak véget kell érnie . Ahogyan a Fenevad uralkodik a nemzeteken úgy igázza le szellemi szinten a világot a nagy parázna Babilon. A fizikai világ imádatát hangsúlyozza felülirva az ösi sakrális mi Istenünk utasitásait. ”Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból.


A Magyarság istenének szelleme, kenete, tüze, olaja, hite, teremtő csodái, palástjai, átszelve a teret és az időt ujjá teremt bennünket. Az „ébredés” egyre nagyobb méretű, hatalmas változásoknak az ideje következik. Egészen megdöbbentő a Sátán manipulációja a jövő elkendőzése érdekében. Ez több, mint, ami szellemi szinten vagy 'keresztény' körökben megvalósul. Az EU: 1992 óta létezik; az Afrikai Uniót 2002-ben létrehozták; az Észak-Amerikai Unió megalapításáról 2005-ben írtak alá egyezményt, melynek kivitelezését 2010/12-re tervezik. Az Ázsiai (Keleti) Unió tervezés alatt. Az EU-t, mint gazdasági közösséget  más országok bevonásával még jobban ki akarják terjeszteni. S az Uniókat már csak egy ugrás lesz átvenni az uralkodo csapatnak.


Az önszeretet és önimádás megtestesülése, a gonoszbol kijött sötétség a kenete. Az élet helyett viszont HALÁLT oszt.
Fizikait és örök halált. Nem ad,hanem elvesz.
Az
őt imádók pedig gonoszabbak lesznek a leggonoszabbaknál..Ez vár ránk testvéreink ha tovább zombiként élve várjuk a megválto halált. Ez a keskeny Út, ez az a szoros Kapu, amit nem könnyű megtalálni. De már elindultunk az ébredés elkezdödött. "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.Az igaz ut csak a Haza szolgálata.Figyelmébe ajanlom kollaboráns és hazaárulo alja hivatalnokainknak ,politikusainknak .Tisztelet érje a kivételt.
"Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!"


Különbség van a keresztutaknál összegyűjtött mennyegzői elhívottak és a mennyegzőre kiválasztottak közt. Izrael választottai is megtérnek, felismerik mi is az igazi identitásuk. Rádöbbennek az igazi megtérés szükségességére, veszni hagyják a holt ismereteket a hazugságokat, a hamis vallási gyakorlatokat amelyek szintén a bűn elleplezésére szolgálnak A világ minden országának és azok javainak birtokbavételével, a Sátán leborulva való imádása által..A mi feladatunk ,hogy segitsük öket a felismerésben. "A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.Igen a feladatunk a halálnak földjét élhetö világito országgá épiteni. Az első amivel le kell számolni a félelem.


Az tartja az embert szolgaságban. Mert igazak és igazságosak a mi istenünk   ítéletei, és azt a nagy paráznát,­**** a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén.
S.S.ANDORÁS